Mönsterrapport: ca 1,5 x 1,3 cm
Pattern repeat: ca 1,5 x 1,3 cm

Dokumentation

Hjerte
Hedemarksmuseet, Hamar, Norge. inv.nr: OF-2265

Originalet är foder av blocktryckt bomull i en dopdräkt från Furnes, Norge, sydd av broscherat siden och målad taft. Fodrets röda botten är förmodligen utfört som reservagetryck med utsparade vita hjärtan och sedan blocktryckt med svart. Trycket kan dateras till omkring 1800. Liknade tryck producerades i Danmark och det kan möjligen gälla även detta tyg.

Hjerte
Hedemark open air museum, Hamar, Norway. inv.nr: OF-2265

The original fabric is a block printed lining used in a christening gown form Furnes, Norway, of brocaded silk and painted taffeta. The red ground of the lining was probably produced as a reserve print, leaving the small hearts white, and then block printed in brownish black. The print can be dated to around 1800. Similar prints were produced in Denmark and that might be the origin also of this fabric.

Hjerte Red      Hjerte Blue      Hjerte Brown
 
Photos: