Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 1-08 (Mar. 2008)   Page 1 of 4 / Sidan 1 av 4.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet. 
Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner.
Kontakt: www.durantextiles.com
 

 

Kulla, a Swedish folklore print with 18th century ancestors …
Text Erik Thorell, costume department of Skansen and Martin Ciszuk

The latest reproduction from Duran Textiles is named Kulla. The original design derives from block printed 19th century Swedish cottons, but has a 18th century origin. The design on red ground was found on a girl’s bonnet, originally from Bjuråker, Hälsingland, now owned by Skansens Klädkammare - the Costume department of the open air ethnographical museum in Stockholm. A bonnet and an apron in the same design on white ground origins from Mockfjärd, Dalecarlia, and are now in a private collection.

These printed fabrics could be found ...
» Read more here


Kulla, ett folkligt kattuntryck med anor från1700-talet … 

Text Erik Thorell, Skansens klädkammare och Martin Ciszuk

Duran Textiles senaste reproduktion har fått namnet Kulla. Originalet är blocktryckta bomullstyger från 1800-talet, sannolikt av svensk tillverkning, med ett mönster som har sitt ursprung i 1700-talet. Mönstret med röd botten finns på en flickmössa som ursprungligen kommer från Bjuråker, Hälsingland, och ägs av Skansens Klädkammare. En hätta och ett förkläde med samma mönster men med vit grundfärg kommer från Mockfjärd, Dalarna, och är i privat ägo.

Tygerna finns i stora delar av ...
» Läs mer här

 

Bodice made in KULLA red, together with KULLA neck kerchief. The kerchiefs are made in two sizes: 50 X 50 cm and 90 X 90 cm, on red, white and blue ground.

Livstycke i röd KULLA med KULLA halskläde. Halsklädet finns i två storlekar, 50 X 50 cm och 90 X 90 cm, med röd, vit och blå botten.

Block printed neck kerchief from Arboga City Museum, Sweden

This beautiful neck kerchief is reproduced in two colours, red on white ground, as the original, and blue on white ground. The kerchiefs are made in two sizes: 50 X 50 cm and 90 X 90 cm, block printed on cambric 100% cotton, with machine sewn hems.
The design is also appropriate for aprons.

Price for small neck kerchief: 24€/40 USD
Price for large neck kerchief: 36€/60 USD
» Read more here


Blocktryckt halskläde från Arboga Museum…

Det vackra halsklädet har rekonstruerats i två färgställningar, röd på vit botten som originalet och blått på vit botten. Klädet finns i två storlekar 50 X 50 cm och 90 X 90 cm, blocktryckt batist 100 % bomull och fållat på maskin. Mönstret är även mycket lämpligt som förkläde.

Pris för det lilla halsklädet 300:- inkl moms
Pris för det stora halsklädet 450:- inkl moms
» Läs mer här

 

Special Offer!
Månadens erbjudande!

English rococo.
Design form Spitalfields silks.

Text Martin Ciszuk

In the Victoria & Albert Museum there are collections of 18th century designs from the manufactories of Spitalfields. The fabrics which were originally woven and brocaded are now reproduced as machine embroidery on silk.
The silk weaving manufactories of Spitalsfields were located ...
» Read more here

Engelsk rococo. Mönster från Spitalfields sidenväverier. 
Text Martin Ciszuk

Från Victoria & Albert museums samlingar kommer dessa tygmönster från Spitalfields sidenväverier. Tygerna som ursprungligen är vävda och broscherade är nu reproduserade som maskinbroderi på siden.
Spitalsfields sidenväverier låg utanför ...
» Läs mer här

 

Coloured pattern drawing by Anna
Maria Garthwaite, 1744.

Mönsterteckning av Anna Maria Garthwaite, 1744.


Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com