Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 1-09 (Feb. 2009)   Page 1 of 4 / Sidan 1 av 4.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

New clothes for the guides at the royal theatre of Drottningholm.
Text Martin Ciszuk. Photo: Laila Durán.

When we arrive at Drottningholm by car we enter from the back side and first get a somewhat inhospitable impression. The palace theater seen from this direction is a big house with a closed façade – the main façade and the entrance faces the court yard and the garden. Well inside, a mesmerizing world of beauty reveal itself with a shimmering theater auditorium, coulisses, stage machinery, dressing rooms and parlors fully preserved from the 18th century. The interior of the rooms are made in the Swedish “gustavian” neoclassic style, in light colors and a classicistic design of simplicity.
» Read more here

Guider i kattun visar kungens teater på Drottningholm. 
Text Martin Ciszuk. Foto: Laila Durán.

När man kommer till Drottningholm med bil anländer man från baksidan och får först ett lite ogästvänligt intryck. Slottsteatern är från detta håll ett stort och slutet hus som har sin huvudentré och fasad mot slottsgården och parken. Men väl inne öppnar sig en fantasifull värld av skönhet med teatersalong, kulisser, scenmaskineri, loger och sällskapsrum fullständigt bevarade från 1700-talet. Inredningen i rummen präglas av den svenska gustavianska stilen med ljusa färger och klassiserande enkel elegans.
» Läs mer här

 

Two of the new costumes for guides: waistcoat in printed cotton MYNTA, bodice in RANKA.

Två av de nya guidedräkterna:
Väst i kattunet MYNTA,
livstycke i RANKA.

Special Offer Månadens erbjudande

 

 

Beautiful and practical makeup and toilettbags in the hand printed cotton BALSAMIN from the Open Air Museum in Oslo, Norway.
Untill the 1st of March you can order the set for only 32 € / 38 USD incl. freight.
» Order by E-mail here

Vackra och praktiska sminkväskor och toalettväskor i kattunet BALSAMIN från Norsk Folkemuseum i Oslo.
Fram till den 1 mars kan du beställa settet för endast 350:- inkl. porto.
» Beställ via e-post här


A costume sketch showing the original of the FOLKLORE kerchief.
Text Martin Ciszuk.

Durán Textiles presented the woolen neck kerchief FOLKLORE in the newsletter No. 7-08 (Dec. 2008). One of our observant Swedish readers and customer Gun Hilmerby, who has gathered great knowledge about Swedish folk costume and is preparing a book on the subject, made us aware of this picture.

It shows a woman in from Vingåker, Södermanland, in central Sweden, in winter time, wearing her archaic regional costume with sheep skin...
» Read more here

Originalet till Folklore på en dräktbild från Vingåker. 
Text Martin Ciszuk.

Duran Textiles lanserade ullhalsklädet Folklore i No. 7-08 (Dec. 2008). En av våra uppmärksamma kunder och läsare, Gun Hilmerby utanför Uppsala, som har stora kunskaper om folklig dräkt och arbetar på en bok i ämnet, uppmärksammade oss då på denna bild.

Den visar en kvinna från Vingåker, Södermanland på vintern, i sin ålderdomliga folkdräkt med fårskinnspäls och ett ullschalett...
» Läs mer här

 


Batik - resist dyeing in Madras.
Text and photo Martin Ciszuk.

Resist dyeing is a method of patterning in which certain areas, before dyeing the fabric, are covered by a substance which prohibits the dye to penetrate and color these areas. The method is known in different variants through all times and all over the world. The Roman natural historian Plini describes in 1st century AD with wonder, how fabrics are dipped in the dye wat and comes out patterned in two colors. Fragments of resist dyed fabrics in wool and linen from Roman times are also found in Egypt. In Europe the technique was used in the 18th and 19th century by the blue printers who made indigo blue cotton and linen with reserved white designs. Some of the Indian and European cotton prints were made partly with resist dyeing - compare the originals for MYNTA and PUMPA in Durán Textiles historic textile collection. In India and South East Asia wax is often used ...
» Read more here

Batikfärgning i Madras. 
Text Martin Ciszuk.

Reservage är ett sätt att mönstra tyg genom att innan färgningen belägga vissa ytor med ett material som gör att färgen inte tränger in i dessa. Metoden är känd i olika varianter genom hela historien och från hela världen. Den romerske naturhistorikern Plinius beskriver med förundran tyger som doppas i ett färgbad och kommer upp mönstrade. Fragment av reservagemönstrade tyger i ull och lin från romersk tid har hittats i Egypten. I Europa användes tekniken under 17- och 1800- talet bland annat vid s.k. blåtryck där linne och bomullstyger färgades blå med reserverade vita mönster. Även vissa kattuntryck utfördes som reservage jfr. originalen till Mynta och Pumpa i Durán Textiles kollektion. I Indien och Sydostasien används ofta vax som ...
» Läs mer här

 

The fabric is stretched in a frame and is resist patterned with wax. The work is performed on the courtyard of the family’s home, under a palm leaf sun shelter.

Tyget spänns ut på ramar och beläggs med vax. Arbetet sker på gården till familjens hus, under skuggan av ett tak av palmblad.Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com