Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 1-10 (Jan. 2010)   Page 1 of 4 / Sidan 1 av 4.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Arcive/Arkiv 2010: [1]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Woolen shawls from Valdres.
Text Martin Ciszuk, photo Laila Durán.

In older fashion outer garments as coats for women are rare. To keep warm several layers of skirts and jackets, sometimes of fur or with fur linings, were worn. A necessary piece of winter clothing was big woolen shawls which were wrapped around the body or over the head. In cooperation with Valdres Folkemuseum, Fagernes, Norway, Durán Textiles have made reproductions based on shawls from the museum collection.

The big woolen shawls were used both with folk costume as well as fashionable dresses in the region of Valdres and Hallingdal in central Norway, during the second half of the 19th century. It is documented that they were produced by local craftsmen in the region. The shawls are block printed with black oil paint on heavy wool fabrics in twill. This printing technique was much easier compared to the cotton printing, which needed specialized workshops and complicated chemical processes to fix the colors. Several different borders with flower designs of varying width are combined. The shawls are finished with ...
» Read more here

Ullsjalar från Valdres. 
Text Martin Ciszuk, foto Laila Durán.

I äldre dräktskick är ytterplagg som kappor ovanliga. För att hålla värmen klädde kvinnor sig i flera lager av kjolar och tröjor som ibland var av päls eller hade pälsfoder. Ett oumbärligt plagg var de stora ullsjalar som sveptes kring livet och över huvudet. Durán Textiles har genom ett samarbete med Valdres Folkemuseum, Fagernes, Norge tagit fram en ullsjal efter original i museets samlingar.

De stora ullsjalarna användes både till folkdräkt och modedräkt i Valdres och Hallingdal under andra hälften av 1800-tallet. Det finns uppgifter om att de tillverkats av lokala hantverkare i trakten. Sjalarna är blocktryckta med svart oljefärg på kraftiga ulltyger i kypert. Detta är en teknik som var mycket enklare att utföra jämfört med kattuntrycken, som krävde stora verkstäder och komplicerade kemiska processer för att få färgen att fästa på tyget. Flera olika blomsterbårder av olika bredd har kombinerats och sjalarna har iknutna fransar av ...
» Läs mer här

 

 

The wine red woolen shawl from Valdres reproduced by Durán Textiles, is smart with a long winter dress in lime green wool.

Den vinröda Valdressjalen reproducerad av Durán Textiles är snygg till lång limegrön vinterklänning.


 

We are celebrating the new year ...
giving our readers two Håndplagg books and 10 Bunad Magazines in lovely hand printed shopping bags from our cotton colletion. Send us your e-mail address and enter the draw.

To: laila@durantextiles.com

Vi firar det nya året ...
med att ge bort två Håndplagg böcker och 10 Bunad magasin i fina handtryckta bärkassar. E-posta ditt namn och var med i dragningen.

Till: laila@durantextiles.com

18th century furniture reconstructed.

In cooperation with the cabinet-maker company S O Larsson Stilmöbler, Durán Textiles presents some of the most beautiful and renowned 18th century period furniture dressed with silks and printed cottons from our historic collection. Ingela Ryhede, furniture decorator, interior decorator and conservator, has painted them in linseed oil paint in nuances modelled from original furniture.

The Gripsholm arm chair with footstool is painted in bluish green. The bottom is covered with the silk damask FLORA, originally imported by the East Indian Trade Company. The cushions are made from the hand printed cotton PUNICA reproduced...
» Read more here

Rekonstruerade 1700-tals möbler. 

I samarbete med S O Larsson Stilmöbler presenterar Durán Textiles några av de vackraste och mest kända modellerna av stilmöbler från 1700-talet. Möblerna har klätts med siden och kattun ur vår kollektion av historiska tyger. Ingela Ryhede, möbelmålare, dekorationsmålare och konservator, har arbetat med linoljefärger efter förebilder från originalmöbler.

Gripsholmsfåtöljen med fotpall, som målats med en blågrön linoljefärg, har sidenklädd botten i damasten FLORA, ursprungligen importerad av Ostindiska Kompaniet. De lösa dynorna är klädda i det handtryckta kattunet PUNICA, reproducerat ...
» Läs mer här

 

S O Larsson Stilmöbler is a traditional cabinet-maker.

S O Larsson Stilmöbler tillverkar möblerna enligt gammal hantverkstradition.


Environmental consideration and ethics in the production of Duran Textile fabrics in India.

Today, climate and environmental issues are of immediate interest and more important than ever. The textile branch have for many years had a quite bad reputation in these matters, and therefore Durán Textiles are keen to check that all our suppliers follow the demands for environmental care set up in international certificates. The production of cotton is one of India’s biggest export industries, and as a small scale purchaser we have to search actively for suppliers that fulfill our demands on environmental protection. There is in India today, as in the rest of the world, a growing consciousness for the importance of sustainable production and the economizing on natural resources. This development has been ...
» Read more here

Miljöhänsyn och produktion av Durán Textiles tyger i Indien. 

Klimat och miljöfrågor är idag viktigare och aktuellare än någonsin. Textilbranschen har i många år haft dåligt miljörykte och vi är därför måna om att alla våra leverantörer följer de miljökrav som ställs av internationella certifieringar. Bomullsproduktionen är en av Indiens största exportindustrier och som småskalig inköpare söker vi aktivt leverantörer som uppfyller våra krav på miljöhänsyn. I Indien finns idag, liksom i resten av världen, en ökad medvetenhet om betydelsen av hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. Utvecklingen har ...
» Läs mer här

 

At one of the factories the waste water from the production is recycled and used for watering the garden, where a small temple is build for the workers.

Vid en av fabrikerna används det renade vattnet från produktionen till att bevattna trädgården där arbetarna har ett litet tempel.Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com