Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 2-07 (Feb. 2007)   Page 1 of 5 / Sidan 1 av 5. Arcive/Arkiv: [1] [2]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com
 

 

A gentleman’s costume from 1750 reconstructed
Text Martin Ciszuk

The original for the woven silk Viola was woven in Stockholm in the 1750-ties. For the presentation of the first collection from Durán Textiules AB in August 2004, I decided to make replica of a man’s costume from the mid 18th century, to show what the fabric looked like when made up as a historic garment.

A fashionable man’s clothing about 1750 comprised of coat, waistcoat and breeches made in the same fabric. A costume, kept in the Nordiska Museet, Stockholm was chosen as a model. The cutting diagram from a similar suit in the National museum of Copenhagen was used, and altered to my measures.
» Read more here

 

En rekonstruerad herrdräkt från 1750
Text Martin Ciszuk

Originalet till det vävda sidenet Viola vävdes i Stockholm på 1750-talet. Till presentationen av den första kollektionen tyger från Durán Textiles AB i augusti 2004 bestämde jag mig för att sy upp en herrdräkt från denna period för att visa hur tyget ser ut när det används till historisk kostym.

En moderiktig herrdräkt vid mitten av 1700-talet bestod av väst rock och byxor i samma tyg. Förebilden är en dräkt i Nordiska Museets samlingar. Jag utgick ifrån ett tillskärnings mönster från en uppmätt dräkt av liknande modell och datering från Nationalmuseet i Köpenhamn. Det anpassades till rätt storlek och justerades endast i några detaljer för att likna förebilden.
» Läs mer här

 

Special Offer.

DUPION 100% silk, 140 cm wide.
18€/23USD. Please mail your order to: fashion_fabrics@msn.com
» Read more here

Månadens erbjudande.

DUPION 100% siden, 140 cm bred.
159 SEK per meter. (Ordinarie pris 229:-) E-posta er order till: fashion_fabrics@msn.com
» Läs mer härVegetable lambs and spinning politics.
– A short history on indian cotton by Laila Durán
Cotton has been used to make very fine lightweigtht cloth in aereas with tropical climats for millennia. Cotton cultivation in the Old World began from India, where cotton has been grown for more than 6000 years, since the pre-Harappan period.
» Read more here

Vegetabiliska lamm och spinnpolitik.
– En kort historik om indisk bomull av Laila Durán.
Bomull har använts i årtusenden i områden med tropiskt klimat för att göra tunna fina tyger. Odlandet av bomull i den Gamla Världen började i Indien, där bomullen har växt i mer än 6000 år, sedan för-Harappansk tid.
» Läs mer här

A certain black water
The coffee bean is our most precious bean and we roast it, grind it and prepare our coffee of it. Today coffee is something obvious both for everyday and celebrations, but it wasn’t until round year 1600 as most of the Europeans had heard about the new word “coffee”. The English word coffee is ...
» Read more here

Ett visst svart vatten
Kaffebönan är en av våra käraste bönor som vi rostar, mal och tillreder vårt kaffe av. Idag är kaffe något självklart både till vardag och till fest, men det var först omkring år 1600 som de flesta européer hörde talas om det nya ordet ”kaffe”. Namnet lär ha kommit från ...
» Läs mer här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com