Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 2-09 (Feb. 2009)   Page 1 of 4 / Sidan 1 av 4.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Historic fabrics furnishing a modern Swedish interior.
Text and photo: Laila Durán.

We often receive e-mail and letters from our customers with pictures of clothes and furnishing details made from Duran Textile historic textile collection. Receiving ideas for the uses of our fabrics are inspiring and brings us great joy. Sometimes we get unusual requests. One was when a customer wished to use the hand painted cotton RANKA pink for a new suit of sofa armchair and footstool. We made a special order and printed the design on a heavy canvas and had the details painted by hand. Here you can see the grandiose result.
The family Malmgren, who visited our show-room several times, decided to use our historic fabrics for the furnishing of their new ...
» Read more here

Historiska tyger i moderna möbler och interiörer. 
Text och foto: Laila Durán.

Ofta händer det att vi får mail och brev med bilder på kläder och inredningsdetaljer från våra kunder. Det är otroligt roligt och inspirerande att få ta del av alla idéer och ibland dyker det upp ovanliga förfrågningar. T.ex. när en av våra kunder ville ha det handmålade kattunet RANKA pink till sin nya soffa, stol och pall. Vi specialtryckte mönstret på en kraftig canvas och lät måla detaljerna. Det fantastiskt fina resultatet kan ni se här.
Familjen Malmgren, som hade besökt vårt show-room vid flera tillfällen, beslutade att använda våra historiska tyger till inredningen av sitt nya hem. Med hjälp ...
» Läs mer här

 

High french doors and windows on both sides of the living room makes a lovely airy atmosphere.

Det vackra vardagsrummet släpper in ljuset från båda sidor med franska dörrar ut mot terrassen.

Violets – early springtime flowers.
Text and photo: Laila Durán.

Winter has been dreadfully long this year. For a moment I was in despair believing that the Gulf Stream turned its direction and that we were approaching a new ice age. But finally one day sun broke through and like a sign of springtime there was an invitation in the letterbox for the opening of a flower exhibition at Drottningholm palace. Violets would be on show in the beautiful déjuner lounge and H M Queen Silvia was supposed to inaugurate the exhibition.

It was not a spring like weather on the opening day when Heidi Fossnes, editor of the Norwegian magazine BUNAD, and me were tripping along between the water puddles in our new spring shoes on our way to the palace. But well inside ...
» Read more here

VIOLA – vårens första lilla blomma. 
Text och foto: Laila Durán.

Vintern har varit förfärligt lång i år. Ett tag misströstade jag och trodde att Golfströmmen tagit en annan väg och vi var på väg in i en ny istid. Men så en dag bröt solen äntligen fram och som ett vårens tecken låg en inbjudan i brevlådan att komma till invigningen av en blomsterutställning på Drottningholm Slott. Violer skulle visas i den vackra Déjunersalongen och H M Drottning Silvia skulle förrätta öppningen.

Det var inte särskilt vårlikt invigningsdagen när redaktör Heidi Fossnes, för magasinet BUNAD i Norge, och jag trippade i vårens nya pumps mellan vattenpölarna på väg till Slottet men ...
» Läs mer här

 

Queen Silvia looks with delight at the most tiny violets. The exhibition was arranged in the déjuner lounge at Drottningholm palace theatre.

Drottning Silvia tittar förtjust på de allra minsta Violerna. Utställningen visades i Déjunersalongen på Drottningholms Slottsteater.


Krasse, a reprocuced cotton print from a Danish collection.
Text Martin Ciszuk. Photo Laila Durán.

In Mars 2008 we visited Lolland-Falsters Stiftsmuseum, in Maribo, Denmark. This is an open-air museum on the south of the Danish islands where farmhouses originating from the 18th and 19th century in the neighboring countryside have been moved and rebuild. The houses are furnished with antiquities and reconstructed textiles. In summer time the museum is open to public and shown by guides wearing period costumes. In connection with the old interiors there is also a museum shop. Contact and cooperation with Durán Textiles started already in 2007 with the purpose of reproducing some fabrics from the museum collections.
» Read more here

Krasse, ett rekonstruerat kattun från Maribo. 
Text Martin Ciszuk. Foto Laila Durán.

I mars 2008 besökte vi Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Maribo, i Danmark. Museet är ett friluftsmuseum med hus och gårdsbyggnader från 17- och 1800-talet som flyttats till platsen från den omkringliggande landsbygden. Husen är inredda med gamla föremål och rekonstruerade textiler. På sommaren är museet öppet för allmänheten och visas av guider i tidstypiska dräkter. I anslutning till museet finns också en museibutik. Kontakten och samarbetet med Durán Textiles inleddes redan 2007 med syftet att rekonstruera något tyg ur museets samlingar.
» Läs mer här

 

The reproduced cotton print made by Durán Textiles as a screen print is named KRASSE.

Durán Textiles screentryckta reproduktion av kattunet har fått namnet KRASSE.Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com