Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 2-10 (Mar. 2010)   Page 1 of 4 / Sidan 1 av 4.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Arcive/Arkiv 2010: [1] [2]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Woolen shawls from Valdres.
Text Martin Ciszuk, photo Laila Durán.

In older fashion outer garments as coats for women are rare. To keep warm several layers of skirts and jackets, sometimes of fur or with fur linings, were worn. A necessary piece of winter clothing was big woolen shawls which were wrapped around the body or over the head. In cooperation with Valdres Folkemuseum, Fagernes, Norway, Durán Textiles have made reproductions based on shawls from the museum collection.

The big woolen shawls were used both with folk costume as well as fashionable dresses in the region of Valdres and Hallingdal in central Norway, during the second half of the 19th century. It is documented that they were produced by local craftsmen in the region. The shawls are block printed with black oil paint on heavy wool fabrics in twill. This printing technique was much easier compared to the cotton printing, which needed specialized workshops and complicated chemical processes to fix the colors. Several different borders with flower designs of varying width are combined. The shawls are finished with ...
» Read more here

Ullsjalar från Valdres. 
Text Martin Ciszuk, foto Laila Durán.

I äldre dräktskick är ytterplagg som kappor ovanliga. För att hålla värmen klädde kvinnor sig i flera lager av kjolar och tröjor som ibland var av päls eller hade pälsfoder. Ett oumbärligt plagg var de stora ullsjalar som sveptes kring livet och över huvudet. Durán Textiles har genom ett samarbete med Valdres Folkemuseum, Fagernes, Norge tagit fram en ullsjal efter original i museets samlingar.

De stora ullsjalarna användes både till folkdräkt och modedräkt i Valdres och Hallingdal under andra hälften av 1800-tallet. Det finns uppgifter om att de tillverkats av lokala hantverkare i trakten. Sjalarna är blocktryckta med svart oljefärg på kraftiga ulltyger i kypert. Detta är en teknik som var mycket enklare att utföra jämfört med kattuntrycken, som krävde stora verkstäder och komplicerade kemiska processer för att få färgen att fästa på tyget. Flera olika blomsterbårder av olika bredd har kombinerats och sjalarna har iknutna fransar av ...
» Läs mer här

 

 

The wine red woolen shawl from Valdres reproduced by Durán Textiles, is smart with a long winter dress in lime green wool.

Den vinröda Valdressjalen reproducerad av Durán Textiles är snygg till lång limegrön vinterklänning.


 

This is the winners
of the draw.
Här är vinnarna i tävligen.

Två HÅNDPLAGG-böcker har skickats till:
Two HÅNDPLAGG books has been sent to:

Eva Hafverkorn-Antinadis
Agneta Werlinder

10 BUNAD-magasin har skickats till:
10 BUNAD-magazines has been sent to:

Barbro Olsson
Anna Anåker
Kerstin Bergström
Ingrid Herdin
Knut Östgård
Gisela von Weitz
Inger Söderhäll
Sheila Engdal
Gun Hilmerby
Susanne Lorich

Silk kerchiefs from KA Almgren silk manufactory.
Text Martin Ciszuk, photo: Laila Durán.

Durán Textiles have started cooperation with Stiftelsen KA Almgren Sidenväveri och Museum – the Foundation of KA Almgren Silk Manufactory and Museum (www.kasiden.se) who has a great collection of silk kerchiefs, silk samples and design drafts preserved from their production. The first reproduced silk kerchiefs are now in stock.

Knut August Almgren started his silk manufactory in Stockholm 1833, and silk kerchiefs soon became the most important product of the company. They were sold both in towns and on the countryside and were renowned for their good quality. The Swedish silk production had its own market in Scandinavia where kerchiefs were in use longer than the rest of Western Europe. The silk kerchief became the financial base or the Swedish silk industry. The Almgren kerchiefs were exported ...
» Read more here

KA Almgrens sidenväveri och sjaletter. 
Text: Matin Ciszuk Foto: Laila Durán.

Durán Textiles har inlett ett samarbete med Stiftelsen KA Almgren Sidenväveri och Museum (www.kasiden.se) som har en stor samling sidensjaletter, tygprover och mönsterteckningar bevarade från sin produktion. Nu har vi de första sjaletterna hemma.

Knut August Almgren startade sitt sidenväveri i Stockholm 1833, och sidensjaletter blev snart en av firmans stora produkter. De såldes både på landsbygden och i städerna och Almgrens sjaletter var kända för sin goda kvalité. Den svenska sidenproduktionen hade en egen marknad i Skandinavien där bruket av huvuddukar dröjde kvar längre än i Västeuropa och sidensjaletter blev basen för den svenska sidenindustrin. Almgrens sidensjaletter exporterades ...
» Läs mer här

 

Silk kerchiefs were used both as head kerchiefs and neck kerchiefs, on the photo it is combined with a wool shawl.

Sidendukar användes både som halskläden och huvuddukar, på bilden kombinerad med ullsjal.


Modern furniture dressed in historic fabric.
Text Martin Ciszuk, photo: Laila Durán.

At the FORMEX commercial fair in January 2010 Durán Textiles presented cooperation with the company Nils Holger Inredning och Design - Nils Holger Interior and Design. A pair of wing chairs with matching footstools was dressed in two of the most popular designs from our historic textile collection: KULLA and RANKA. For this production the designs were ...
» Read more here

Moderna möbler med historiska tyger. 
Text: Matin Ciszuk Foto: Laila Durán.

I samband med FORMEX-mässan i januari 2010 presenterade Durán Textiles sitt samarbete med Nils Holger Inredning och Design. Ett par moderna öronlappsfåtöljer med tillhörande fotpall har klätts med två av våra mest populära mönster ur vår historiska kollektion: KULLA och RANKA. För denna tillverkning har vi ...
» Läs mer här

 

 Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com