Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 3-08 (Jun. 2008)   Page 1 of 5 / Sidan 1 av 5.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Props, powder and a lovely scene.
Text: Laila Durán. Photos: Christoffer Landberg / Laila Durán.

Most people like to look at nice photos. Rather than reading a lot of texts, a photo can tell the story just as well. Taking photos of peaces of fabric is not very exciting so, as you may have seen on our homepage, we make some garments in the new fabric designs to illustrate how the fabric may have been used. Most of the time I let my imagination run free. Having access to bolts of all kinds of fabrics I indulgence in using fine textiles both on the inside as well as the outside of the garment.

As the collection of our textile designs are growing, and my wish to show how nice the fabric looks in garments, I finally decided to round up my friends and colleagues for a big photo shoot. This time with the help of my friend, photographer Christoffer Landberg and my beautiful friend for many years Marie Weinefalk Larsson, who at the age of 50 looks more radiant than ever. Our second model ...
» Read more here

Rekvisita, puder och en vacker teater. 
Text: Laila Durán Foto: Christoffer Landberg / Laila Durán.

De flesta människor uppskattar vackra bilder. Hellre än att skriva en lång text kan man istället låta ett foto berätta historien. Att ta bilder på tygbitar är inte särskilt spännande, utan som ni ser på vår hemsida, fotograferar vi hellre kläder av de nya mönstren för att visa hur tygerna ursprungligen använts. Oftast låter jag inspirationen löpa fritt. Med tillgång till hela lagret med tygrullar frossar jag i att använda exklusiva tyger både på utsidan och insidan, som foder, i kläderna.

När vår textilkollektion växer ökar också lusten att visa hur vackra tygerna är när de används i kläder. Nyligen bestämde jag mig för att med hjälp av vänner och kollegor arrangera en stor fotosession. Denna gång var min vän fotografen Christoffer Landberg med, tillsammans med min väninna sen många år, Marie Weinefalk Larsson, som vid snart fyllda 50 ser mer strålande ut än någonsin. Vår andra modell ...
» Läs mer här

 

The original design BALSAMIN is an apron used by the famous Norwegian national romantic painter Adolph Tidemand. The apron was depicted in three of his paintings. In this painting scene we have used the BALSAMIN printed cotton in the coat. The lining is the block printed cotton LINNEA. The corset is made of silk damask FLORA.

Originalet till tyget BALSAMIN är från ett förkläde i den kände norske nationalromantiske målaren Adolph Tidemands rekvisitasamling. I målarscenen har vi använt BALSAMIN i rocken och det blocktryckta kattunet LINNEA som foder. Korsetten är i blå FLORA sidendamast.

Winn a book about the perfumer of Marie Antoinette and the exciting life at the court of Versailles.

Read the biography of Jean-Louise Fargeon who 1748 is born into the family of perfumers and soon begins to dream of the glittering court and the possibility of becoming the perfumer of the young Queen.
”A Scented Palace” is written by Elisabeth De Feydeau ...

Answer five questions and you may be one of five lucky winners. All answers are in our newsletters. The winners will be presented in the next newsletter.
» Read more here

Vinn en bok om Marie Antoinettes parfymör och det spännande livet på slottet Versailles.

Läs biografin om Jean-Louise Fargeon som 1748 föds in i en familj med traditioner av parfymtillverkning. Som ung man drömmer han om livet vid hovet i Paris och möjligheterna att skapa dofter till den unga drottningen.
”A Scented Palace” är författad av Elisabeth De Feydeau ...

Svara på fem frågor och du kan bli en av fem glada vinnare. Alla svaren finns i tidigare publicerade nyhetsbrev. Vinnarna publiceras i nästa nyhetsbrev.
» Läs mer här

 

Competition!
Tävling!

The Masquerade.
By Laila Durán.

The masquerade is one of the oldest forms of exclusive social entertainment and off all parties the masquerade is without doubt the most thrilling. In the seventeen and eighteen century the French court at Versailles was particularly fond of costume parties, and lavish events were held at the palace several times a week. Given the strict formality of court life, the disguise gave the wearer the chance to escape from everyday pressure of duty, as the masque allows ...
» Read more here

Maskeradbalen. 
Av Laila Durán.

Maskeraden är säkert en av de äldsta formerna av förfinad underhållning, och av alla fester är väl maskeraden utan tvekan den mest spännande. På 16- och 1700-talet var det franska hovet vid Versailles särskilt förtjust i maskeradbaler. Påkostade evenemang arrangerades i palatset flera gånger i veckan. Hovlivet var strikt formaliserat, men i förklädnad gavs en chans att undfly vardagens pressande plikter. Eftersom masken tillåter ...
» Läs mer här

 

A spectacular Venetian masquerade costume.

En spektakulär Venetiansk maskeradkostym.

The Museum of National Antiquities in Stockholm presents reuse through the
centuries
.

By Laila Durán.

During 2007 and 2008 Durán Textiles have been working in cooperation with The Museum of National Antiquities in Stockholm. We have made reconstructions of four printed cottons from the collections of the museum. The design POPPY and LING were presented in 2007. In May 2008 arrived the charming screen print JUMPING DOG. A late 18th century design CLOVER will be presented in June. It is made to match ...
» Read more here

Historiska Museets i Stockholm visar:
Återbruk genom tiden. 
Av Laila Durán.

Under 2007 och 2008 har Durán Textiles haft nära samarbete med Statens Historiska Museum i Stockholm. Vi har fram till idag rekonstruerat fyra av museets kattuner. POPPY och LING presenterades under 2007 och i maj 2008 kom det mycket charmiga kattunet JUMPING DOG. CLOVER som är ett sent 1700-talsmönster, och som presenteras i slutet av juni, matchar ”hoppande hunden” ...
» Läs mer här

 

The exhibition of the original fabric, we named the design JUMPING DOG.

Här visas originaltyget till det vi
valt att kalla JUMPING DOG.


Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com