Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 3-10 (May 2010)   Page 1 of 4 / Sidan 1 av 4.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Arcive/Arkiv 2010: [1] [2] [3]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

A medieval design –
the Golden Gown of Queen Margareta.

Text Martin Ciszuk, photo Laila Durán.

In co-operation with the cathedral of Uppsala, Sweden, Durán Textiles have produced a hand printed design based on the woven silk of the famous golden gown of Queen Margareta.

The reproduced screen printed design is in the same scale as the woven original. The color in gold and deep red correspond to the medieval fabric, where the ground is in goldthreads bound by yellow silk and the design is created by thin lines of the ground weave in purple satin. The design consists of a fruit similar to a pineapple surrounded by small flowers and framed by pointed ovals shaped from garlands of ivy with pointed leaves and berries. Where the garlands ...
» Read more here

Ett medeltida mönster –
Drottning Margaretas Gyllene Kjortel.
Text Martin Ciszuk, foto Laila Durán.

Durán Textiles har i samarbete med Uppsala Domkyrka tagit fram ett handtryckt tyg med förebild från det vävda sidenet i den berömda drottning Margaretas gyllene kjortel.

Det rekonstruerade screentryckta mönstret har samma skala som det vävda originalet och färgställningen i guldgult och mörkrött motsvarar det ursprungliga tyget, där botten utgörs av guldtrådar bundna av gult silke och mönstret av tunna linjer av den rödvioletta grundväven i satin. Mönstret består av en ananasliknande frukt omgiven av små blommor och inramad av spetsovaler formade som girlanger av lagerbär med spetsiga blad. Där rankorna går samman ...
» Läs mer här

 

 

The Reproduction of the golden gown of Queen Margareta, made from printed silk with a pomegranate design.

Reproduktionen av drottning
Margaretas gyllene kjortel i tryckt granatäppelmönstrat siden.

Queen Margareta I of Denmark
a medieval top politician.

Text Martin Ciszuk.

The golden gown of Queen Margareta in Uppsala Cathedral, whose design has been reproduced by Durán Textiles, has been attributed to Margareta Valdemarsdotter. The radiocarbon dating rejects the tradition that the gown was her wedding dress, but suggests that the garment was used by her in mature age. The precious gold fabric, the advanced cutting and the professional sewing all indicates that the gown was made for a woman in the highest social stratum.

Besides saint Bridget of Sweden, Queen Margareta is one of the few women that are commonly remembered from medieval Scandinavian history. Her life is a fascinating story about political power play and crushed dreams. Margareta was born 1353 as the daughter of ...
» Read more here

Drottning Margareta I av Danmark –
en medeltida storpolitiker.
Text: Matin Ciszuk.

Drottning Margaretas Gyllene Kjortel i Uppsala Domkyrka, vars mönster Durán Textiles har reproducerat, har attribuerats till Margareta Valdemarsdotter. C14 dateringen avvisar traditionen att det skulle vara hennes brudkänning, men placerar plagget under slutet av hennes levnad. Det dyrbara tunga guldtyget, den avancerade tillskärningen och den välgjorda sömnaden är också indikationer på att kjorteln burits av en person i samhällets allra högsta kretsar.

Förutom den Heliga Birgitta är drottning Margareta en av de få kvinnor som är mer allmänt bekanta från nordisk medeltid. Hennes liv är en fascinerande berättelse om maktspel och krossade drömmar i ett stormigt århundrade. Margareta föddes 1353 som dotter till ...
» Läs mer här

 

The alabaster funeral effigy of Queen Margareta made in 1423, Roskilde cathedral.

Drottning Margaretas gravmonument av alabaster från 1423 i Roskilde Domkyrka.


Fabrics and souvenirs for the
Cathedral Shop in Uppsala
.

Text Martin Ciszuk, photo: Laila Durán.

Katedralbutiken - The souvenir shop in the Cathedral of Uppsala now presents a collection of textile products based on artifacts from the treasury. The hand printed design MARGARETA has been produced by Durán Textiles using the pomegranate design of the 15th century golden gown of Queen Margareta as a model.

The 12 of May the collection will be presented to the public. The products will be sold in the Cathedral shop in Uppsala, located at the entrance of the church.
» Read more here

Tyger och souvenirer för
Katedralbutiken i Uppsala.
Text: Matin Ciszuk Foto: Laila Durán.

Katedralbutiken i Uppsala domkyrka presenterar nu en egen kollektion textila produkter baserad på samlingarna i skattkammaren. Mönstret MARGARETA är ett handtryck som tagits fram av Durán Textiles med det s.k. granatäppelmönstret i drottning Margaretas gyllene kjortel från 1400-talet som förebild.

Den nya kollektionen presenteras den 12 maj därefter finns tyger och produkter att köpa i Katedralbutiken i vapenhuset på Uppsala Domkyrka.
» Läs mer här

 

 

Silk scarf in pink hand printed satin with the design MARGARETA.

Sidenskarf i handtryckt rosa satin med mönstret MARGARETA.


Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com