Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 4-08 (Jul. 2008)   Page 1 of 5 / Sidan 1 av 5.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Coifs and bonnets to make yourself.
Text and photo: Laila Durán.

Not long ago it was unthinkable for a decent woman to go outside without covering her hair with a hat or a headscarf. Only a few generations have passed since the time when you could distinguish wives from unmarried women just by looking at their headgear. Shape and material were markers of your position in society and could often tell from which part of the country you origin. Today the folk costumes still have kept the female headdresses, where their ancient shape and construction in some cases show traces back to the middle ages.

In the 18th century you seldom appeared bare headed. Even complicated hairstyles and wigs were often covered...
» Read more here

Hättor och mössor att sy själv. 
Text och foto: Laila Durán.

För inte så länge sedan var det otänkbart att en kvinna gick ut utan att ha hatt eller sjal på huvudet. För bara några generationer sedan kunde man skilja gifta kvinnor från ogifta bara genom att se vilken huvudbonad de bar. Material och form markerade vilket samhällstånd man tillhörde och ibland också vilken del av landet man kom ifrån. Idag finns huvudbonaderna kvar i folkdräkterna, där vi kan se form och siluett så långt tillbaka som från medeltiden.

På 1700-talet gick man sällan barhuvad. Även till komplicerade frisyrer och peruker användes hättor...
» Läs mer här

 

A coif in blue silk decorated with fine cotton lace.

Hätta sydd i ljusblått siden dekorerad med bomullsspets.

The winners of ”A Scented Palace”. A book about the perfumer of Marie Antoinette and the exciting life at the court of Versailles.

Jyrki Jokinen, Finland
Bettie Breeze, USA
Barbro Hellmin, Sweden
Grete Hansen, Norway
Thomas Grund, Germany.

>> Please send us your home address and you will receive the book ”A Scented Palace” by Elisabeth De Feydeau.

Här är vinnarna av boken ”A Scented Palace”. En bok om Marie Antoinettes parfymör och det spännande livet på slottet Versailles.

Jyrki Jokinen, Finland
Bettie Breeze, USA
Barbro Hellmin, Sverige
Grete Hansen, Norge
Thomas Grund, Tyskland.

>> Maila oss Er hemmadress så postar vi boken ”A Scented Palace” by Elisabeth De Feydeau.

 

Collaboration with
Hedemark museum, Norway.

Text and photo: Laila Durán.

During January 2008 Durán Textiles started collaboration with the open air museum Hedemarksmuseet in Hamar, Norway. The first contact was made through Björn Sverre Hol Haugen, the curator of the department of modern cultural history - from the reformation in the 16th century to modern time. He is responsible for the permanent exhibition in the open air museum which makes the care and furnishing of the houses and also the textile collection his working field.
» Read more here

Samarbete med Hedemarksmuseet i Norge. 
Text och bild: Laila Durán.

Under januari 2008 började Durán Textiles sitt samarbete med Hedemarksmuseet på Hamar, Norge. Genom museets nye intendent, Björn Sverre Hol Haugen, togs den första kontakten. Hans område är nyare tidens kulturhistoria, d v s från reformationen och fram till idag, och han ansvarar för museets fasta utställningar i friluftsmuseerna. Detta gör att även ansvaret för museets textilsamlingar och inredning av husen faller inom hans arbetsområde.
» Läs mer här

 

In the exhibition are reconstructed folk costumes on display. Fabrics from Durán Textiles have been used in some of the garments.

I utställningen visas folkdräkter med bland annat tyger från Durán Textiles.

LINUM a Norwegian blockprint.
By Laila Durán.

The latest design from Durán Textiles derives from collections of the Norwegian Museum of Cultural History, Oslo, Norway. The original is an apron from Hordaland, Norway, (inv. nr: NF 1988-0072) and came to the museum through the textile collection of Mrs Gunvor Ingstad Trætteberg. The Apron is made of linen block printed in red blue and golden brown. The print can...
» Read more here

LINUM, ett norskt blocktryck. 
Av Laila Durán

Duran Textiles senaste mönster kommer från Norsk Folkemuseum i Oslo. Originalet är ett förkläde från Horgaland, Norge (inv. nr: NF 1988-0072) som kom till museet från Gunvor Ingstad Trættebergs dräktsamling. Tyget är av lin med blocktryckt mönster i blått rött och guldbrunt. Trycket kan
» Läs mer här

 

LINUM blockprint on cotton.

LINUM blocktryck på bomull.


Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com