Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 4-09 (Oct. 2009)   Page 1 of 4 / Sidan 1 av 4.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

A lady’s robe de chambre
in Nouvelle-France.

Text Martin Ciszuk.

We got an e- mail from one of our customers, where she presented her last costume project made from Duran Textile historic fabrics. It is a woman’s banyan or robe de chambre, in green silk damask FLORA lined with light peach taffeta. The robe was made following an original in Victora & Albert Museum in London. This was made in the mid 18th century from an English Spitalfield silk damask, which could be attributed to the designer Anna-Maria Garthwaite. http://collections.vam.ac.uk/item/O85965/banyan/.
These elegant robes were a part of the informal clothing for upper-class women. It was worn in the morning before getting dressed and in evening before going to bed, but also at daytime at home when receiving friends and being with the family. There were different levels of ...
» Read more here

En robe de chambre i Nouvelle-France. 
Text Martin Ciszuk.

Vi fick ett e-mail från en av våra kunder där hon presenterade sitt senaste rekonstruktionsprojekt av tyger från Duran Textile historic collection. Det är en dam-banyan eller robe de chambre, sydd i grön sidendamast FLORA, fodrad med persikofärgad taft. Plagget är sytt med förebild i Victora & Albert Museum, London, daterat till mitten av 1700-talet. Originalet är sytt av en sidendamast från Spitlafieldsväverierna som kan attribueras till den kända designern Anna-Maria Garthwaite. http://collections.vam.ac.uk/item/O85965/banyan/.
Denna typ av eleganta morgonrockar hörde under 1700-talet till den informella dräkten för damer av högre stånd. De bars på morgonen innan påklädning och på kvällen innan man gick till sängs, men också dagtid när man tog emot besök och umgicks med familjen. Det fanns flera ...
» Läs mer här

 

Evelyne Bouchard, undressed, (in French dèshabillé), wearing her robe de chambre of silk damask FLORA (photo Société d'Histoire IN MEMORIAM).

Evelyne Bouchard, ”oklädd” (på franska dèshabillé) i sin budoar iklädd morgonrocken i sidendamast FLORA (foto Société d'Histoire IN MEMORIAM).

 

Win make-up bags in EPLE blue and HJERTE red.

Four lucky winners may win this October.
Send your e-mail address to: laila@durantextiles.com and take part in the drawing.

Vinn sminkväska i EPLE blå eller HJERTE röd.

Vi lottar ut 4 st sminkväskor under oktober månad.
Maila din e-mailadress, och var med i dragningen, till: laila@durantextiles.com

New made garments of printed cotton Eple.

The original fabric of Durán Textile’s printed cotton EPLE is a block printed cotton used as a lining of a girls bonnet form Løten, Norway, made of brocaded silk with a dark brown ground. The red ground of the lining was probably produced as a reserve print, leaving the berries white, and then block printed in brownish black. The print can be dated to the first decade of the 19th century. Similar prints were produced in Denmark and that might be the origin also of this fabric.

The reproduction is made as a screen print in black and white on red ground. We also did make a variant with green dots on blue ground, using a color scheme derived from similar fabrics from the same period.

The small fabrics with small scale designs are ...
» Read more here

Nysydda plagg i kattunet Eple. 

Originalet till Durán Textiles kattun EPLE är ett foder av blocktryckt bomull i en flickmössa från Løten, Norge, sydd av broscherat siden med mörkbrun botten. Fodrets röda botten är förmodligen utförd som reservagetryck med utsparade vita bär och därefter blocktryckt med svart. Trycket kan dateras till första årtiondena av 1800-talet. Liknade tryck producerades i Danmark och det kan möjligen gälla även detta tyg.

Reproduktionen är utförd som screentryck i vitt och svart på röd botten, dessutom har vi gjort en variant med gröna prickar på blå botten, en färgställning som är vanlig bland liknade tyger från samma period.

De småmönstrade tygerna lämpar sig väl för mindre plagg som ...
» Läs mer här

 

Waist coat made from printed cotton EPLE blue, double breasted model of 1790-1810.

En kort, dubbelknäppt väst med stolpfickor och hög krage och små uppslag i en modell från 1790-1810.


Three early 19th century cotton prints for Mandal Husflid in Norway.
Text Martin Ciszuk.

During this spring Durán Textiles has finished a special order of printed cottons for the local craft association Mandal Husflid in Norway. In this place there is an ongoing project where a regional costume is reconstructed based on preserved original garments, with the goal to create a bunad – a Norse regional costume- as it might have looked like in Vest Agder region in the beginning of the 19th century. The possibility to hand print the old designs in India led to cooperation with Durán Textiles.

Now three fabrics have been reproduced. The original ...
» Read more here

Tre tidiga 1800-talstyger till Mandal Husflid i Norge. 
Text Martin Ciszuk.

Under våren har Duran Textiles levererat en specialbeställning på tryckta bomullstyger till Mandal Husflid i Norge. Där arbetar man med att rekonstruera det lokala dräktskicket utifrån bevarade plagg och återskapa en bunad (norsk folkdräkt) från Vest Agder såsom den såg ut i början av 1800-talet. Möjligheten att låta handtrycka tyger i Indien med de gamla mönstren ledde till ett samarbete med Duran Textiles AB.

Tre tyger har återskapats. Originalen ...
» Läs mer här

 

Womans ”bunad” (traditional costume) from Vest-Agder in Norway. The red block printed cotton apron is made from the design named LIN. Photo: Mandal Husflid

”Kvinnebunad” från Vest-Agder i Norge. Det röda blocktryckta bomullförklädet är sytt i tyget som fått namnet LIN. Foto: Mandal Husflid


Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com