Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 5-07 (May. 2007)   Page 1 of 5 / Sidan 1 av 5. Arcive/Arkiv: [1] [2] [3] [4] [5]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com
 

 

A reconstructed gentleman’s suit from
the late 1780-ies

Text Martin Ciszuk.

Different styles of the 18th century are represented in the collection of silk and cotton fabrics from Durán Textiles. The designs range from late baroque via rococo to neoclassicism, reflecting the changing fashions during the century. We used some silks of the later style to create a reconstructed gentleman’s suit of the late 1780-ies. The costume is not a copy of an original garment, instead a fashion plate and a portrait was used as a starting point. The cut was constructed using a published pattern drawn from a suit from the period. This was adjusted in details as cuffs, collar and lapels to correspond with the pictures. All our knowledge of textile history, period cutting and sewing was used, but to give the costume charm and fit it to it’s occasion some artistic freedom and fantasy was allowed.
» Read more here

 

En rekonstruerad herrdräkt från
slutet av 1780-talet

Text Martin Ciszuk.

I Durán Textiles kollektion av siden och bomullstyger finns mönster från senbarock till rokoko till nyklassicism som speglar utvecklingen av modet under hela 1700-talet. Några av de senare sidentygerna har använt i en rekonstruerad herrdräkt från 1780-talet. Dräkten är inte en kopia av något existerande plagg, istället användes en modeplansch och ett porträtt som utgångspunkt. Tillskärningen konstruerades utifrån ett uppmätt plagg från 1780-tal som justerades så att detaljer som krage, slag och ärmuppslag överensstämde med modeplanschen. Alla textilhistoriska kunskaperna om tillskärning sömnad och stil utnyttjades, men för att dräkten skall få sitt uttryck och passa i sitt sammanhang behövs också ett visst mått fantasi och konstnärlighet.
» Läs mer här

 

Fashion plate from the French
“Galerie des Modes 1787”.

Modeplansch från
“Galerie des Modes 1787”.

Special Offer.

18th century men’s shirt.

18th century men’s shirt in 50% linen and 50% cotton
Pattern from Nora Waugh, Cut of Men’s Clothes, 1600-1900.
Price: 95,5 € / 100 USD. Shipping charges will be added.

» Read more here

Månadens erbjudande.

1700-tals herrskjorta.

1700-tals herrskjorta i 50% lin och 50% bomull.
Mönster från Nora Waugh, Cut of Mens Clothes, 1600-1900.
Pris 860.- ink moms. Porto tillkommer.

» Läs mer här

 


Currant – hand printing of the Linneus jubilee fabric
Text Martin Ciszuk.
The original for Durán Textiles’ printed cotton Currant is a block printed lining of a bedspread kept in the Linnaean collections at his summerhouse in Linnés Hammarby outside Uppsala. Our reconstruction is a handmade screen print on cotton. It has red and white flowers on brown or blue ground.
» Read more here

Currant – tillverkningen av ett handtryckt tyg till Linné-jubileet
Text Martin Ciszuk.
Originalet till Durán Textiles tryckta bomull Currant är ett blocktryckt foder till ett täcke som bevarats i Carl von Linnés sommarhus i Linnés Hammarby. Vår rekonstruktion är ett handgjort screentyck på bomull. Mönstret har röda och vita blommor på brun eller blå botten.
» Läs mer här

The Queen of Gems
By Laila Durán.
Through out history pearls have been attributed great powers and incorporated into mythology of virtually every culture that has encountered them. Given natural pearls’ rarity, as well as their splendid beauty and charm, who could argue that pearls might not indeed be a gift from the gods.
» Read more here

Pärlan - Juvelernas drottning
Av Laila Durán.
Genom historien har pärlor givits stor betydelse och varit delar av mytologin av snart sagt varje kultur som mött dem. Äkta pärlors sällsynthet, liksom deras skimrande skönhet och mystik gör det inte förvånande att de kunde betraktas som gåvor från gudarna.
» Läs mer här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com