Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 5-08 (Aug. 2008)   Page 1 of 5 / Sidan 1 av 5.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Le Pouf – High Fashion in Hairstyles.
Text Martin Ciszuk.

Enormously high coiffures are often associated with the 18th century fashion and are frequently copied in costume for film, theatre and masquerade. This style was actually only fashionable in the 1770-ies and beginning of the 1780-ies. It is claimed that the fashion was invented in 1774 by Marie Antoinette’s Marchande de modes, Rose Bertin (who had the function as a stylist with several textile suppliers working under her) and her hairdresser Léonard. The hairstyle could, however, also be seen as the extreme development of the fashion of the 1760-ies with its rising coiffures. Marie Antoinette might be called a fashion queen, but...
» Read more here

Le Pouf – Frisyrernas höjdpunkt. 
Text Martin Ciszuk.

De höga damfrisyrerna är något som ofta associeras med 1700-talets mode och ständigt kopieras i film, teater och maskeradkostym. De var egentligen endast moderna under 1770- och början av 1780-talet . Det brukar sägas att de uppfanns 1774 av Marie Antoinettes Marchande de modes, Rose Bertin (som fungerade som stylist med en mängd leverantörer av textil under sig) och hennes frisör Léonard. Frisyren kan dock ses som en extrem utveckling av frisyrmodet under 1760-talet med allt högre håruppsättningar. Marie Antoinette kan kallas modedrottning, men...
» Läs mer här

 

A lady gets her hair done, Gallerie des modes 1778; note the opening in the top of the coiffure that would be covered by the decoration.

En dam blir friserad, Gallerie des modes 1778, notera hålet i toppen som sedan täcks av dekorationer.

Winn the book about Marie Antoinette!
”Queen of Fashion, what Marie Antoinette wore to the revoloution” by Caroline Weber.

Read the story of the role style and fashion played in Marie Antoinette’s fate and legacy during the time before the French revolution. Sophie Coppola’s film about the most notorious queen of the 18th century was based on this book.
We will draw three winners.

>> Please E-mail us your postal address, if you like to take part in the drawing on the 22nd of September.

Vinn boken om Marie Antoinette!
”Queen of Fashion, what Marie Antoinette wore to the revoloution” av Caroline Weber.

Läs historien om den roll som kläderna och modet spelade under tiden fram till franska revolutionen, och om Marie Antoinettes tragiska öde. Sophie Coppolas film om 1700-talets mest skandalomsusade drottning baseras på boken.
Vi lottar ut tre exemplar av boken.

>> Maila oss din postadress så är du med i dragningen 22 september.

 

Silk - Luxury and Politics.
By Laila Durán.

Among all textiles fibres, silk reigns supreme. It has been coveted through centuries, ever since silkworms began to be cultivated in China nearly seven thousand years ago. Silk has built and crushed empires, and from the earliest times partaken an almost mythical quality. As the secrets of silk production spread beyond China, silk rapidly became a popular luxury fabric because of its texture and lustre.

Italy was the first European country to capture the silk market. By the 1200s, due to the sea trade...
» Read more here

Siden - Lyx och politik. 
Av Laila Durán.

Bland alla textila fibrer är silke det som rankas bland de främsta. Det har varit eftertraktat och åtrått i århundraden ända sedan silkesmasken började odlas i Kina för nära sju tusen år sedan. Silket har byggt och störtat imperier, och från äldsta tider har det antagit närmast mystiska egenskaper. När hemligheten med silkets tillverkning spred sig utanför Kina, blev siden snabbt ett högt värderat lyxmaterial på grund av sin glans och lyster.

Italien var det första Europeiska landet som tog del i sidenmarknaden. Genom sjöhandel med österlandet, importerade...
» Läs mer här

 

The silk moth, German botanical print.

Silkefjäril, ur ett entomologiskt planschverk.

Original and Reproduktion
– the short gown from Kallfors.

Text: Martin Ciszuk Photo: Laila Durán.

The woman’s short gown from Kallfors, Sweden (see Durán Textiles Newsletter 7-07 and 2-08) belongs to a private collection. This spring we met again with the owner of this collection and had the possibility to compare two of our reproductions with the original fabrics. We shot pictures and evaluated our work.

The results are excellent. Despite the difficulty to decide the original nuances of colour from the faded, worn and stained originals, and...
» Read more here

Original och reproduktion
– koftan från Kallfors. 
Text: Martin Ciszuk Bild: Laila Durán.

Koftan från Kallfors (se DuránTextiles Newsletter 7-07 och 2-08) är i privat ägo. Under våren mötte vi ägaren igen och hade möjligheten att jämföra två av våra reproducerade tyger med originalföremålet. Vi kunde då fotografera och utvärdera vårt arbete. Resultatet är strålande. Trots svårigheten att bestämma de ursprungliga exakta färgnyanserna på de bleknade och gulnade 1700-talstextilerna, och trots de smärre justeringar som gjordes för att anpassa mönstret till screentrycktekniken, är de reproducerade trycken mycket nära sina original i färg och uttryck.

Framgången kan tillskrivas samarbetet mellan flera olika kompetenser...
» Läs mer här

 

Our reproduced design PUMPA together with the original. The fabric is dated to the 1740-ies, but was reused for the short gown when it was made around 1790-1800.

Vår reproduktion PUMPA tillsammans med originalet. Tyget är från 1740-talet, men återanvänt till koftan som är sydd omkring 1790-1800.


Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com