Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 6-07 (Jun. 2007)   Page 1 of 5 / Sidan 1 av 5. Arcive/Arkiv: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com
 

 

A man’s Banyan of ca. 1750 reconstructed
Text Martin Ciszuk.

Banyan is originally a Hindu word meaning trader. The term reached Europe via English and Dutch trading contacts with India in the 17th century. This origins in the great fascination for oriental style textile and furnishing that flourished in the 18th century’s. The Swedish word mostly used was morgonrock or nattrock, morning gown or night gown, in French robe de chambre. Many of these gowns took their inspiration from oriental costumes like kimono, caftan or Polish coats. The garment survived as smoking frock in the late 19th and early 20th century and is a predecessor of our modern dressing gown.
» Read more here

 

En rekonstruerad Banyan från ca. 1750
Text Martin Ciszuk.

Banyan är ett ursprungligen ett ord på hindi som betyder handelsman. Ordet nådde Europa via engelska och holländska handelskontakter med Indien på 1600-talet. Det hör samman med det stora intresset för orientaliska textiler, inredning och design som fanns under hela 1700-talet.
På svenska kallades plagget ofta morgonrock eller nattrock, på franska robe de chambre. Många av dessa långa rockar inspirerades av orientaliska plagg, som kaftaner, kimonos och polska rockar. Plagget lever kvar, under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som rök-rock som i modern tid som morgonrock.
» Läs mer här

 

Blue silk damask Banyan with block printed lining.
The photos are taken at The Castle of Skokloster. www.skoklostersslott.se

Banyan i blå sidendamast och blocktryckt kattunfoder.
Bilden är tagen på Skokloster Slott vid Mälaren. www.skoklostersslott.se

Special Offer (all summer).

18th century men’s shirt.

18th century men’s shirt in 50% linen and 50% cotton
Pattern from Nora Waugh, Cut of Men’s Clothes, 1600-1900.
Price: 95,5 € / 100 USD. Shipping charges will be added.

» Read more here

Månadens erbjudande (hela sommaren).

1700-tals herrskjorta.

1700-tals herrskjorta i 50% lin och 50% bomull.
Mönster från Nora Waugh, Cut of Mens Clothes, 1600-1900.
Pris 860.- ink moms. Porto tillkommer.

» Läs mer här

 


Quilts and quilting in the 18th century
By Katriina Flensburg.
Quilting is a sewing technique traditionally used for preparing clothing, bedding and bed clothing with an isolating and warming layer of batting. Quilting - practised in the means of simple running stitches - unites two layers of fabric trough the batting. Parallel with the utilitarian use of quilting it has been used purely in decorating purposes. The global practice of the word quilting today often includes somewhat loosely all the various sewing methods that have been used by tradition when preparing bedcovers and patchwork quilts. This is, except quilting also application and piecing.
» Read more here

Quiltning och quiltar på 1700-talet
Av Katriina Flensburg.
Quiltning (sv. vaddstickning) är den sömnadsteknik som traditionellt används för att förse kläder och sängkläder med en isolerande och värmande fyllning. Quiltningsstygnen - enkla förstygn - fäster ihop två lager av tyg genom ett mellanlägg. Parallellt med nyttobruket har quiltning i dess olika former utnyttjats i rent dekorativt syfte. I dagens globala språkbruk avses med begreppet ”quiltning” ofta alla de olika sömnadsteknikerna - quiltning, skarvsömnad och applikation - som av tradition har använts vid tillverkning av ett quiltat sängtäcke med lappteknik.
» Läs mer här

The Great Pretenders
By Laila Durán.
Imitations of expensive metalwork and gemstones have been used for personal adornment since far back in antiquity. As most artistic styles have spread to the Western world from the East, so did the knowledge of gems and jewellery. Diamonds originated first in India from where stories of their brilliant and hardness spread to Europe. In the 16th century the supply of diamonds to Europe increased greatly after a diamond mine was opened in the Kingdom of Golconda, southern India. Also significant was the improvement in techniques for cutting diamonds, around 1700 the Venetian Vincenco Peruzzi devised the brilliant-cut, a cut that enhanced the optical properties of diamonds, enabling the stone to reflect light and sparkle at its best.
» Read more here

Glitter - om äkta och falska juveler
Av Laila Durán.
Imitationer av dyrbara smycken och ädelstenar har använts som prydnader av människor sedan urminnes tider. Liksom många andra konstarter och stilar spreds många smycken och kunskapen om ädelstenar från orienten till västerlandet. De första diamanterna hittades i Indien, varifrån ryktet spreds till Europa om deras gnistrande hårdhet. På 1500-talet ökade tillgången på diamanter i Europa när en diamantgruva öppnades i kungariket Golconda i södra Indien. Tekniken för att slipa diamanter utvecklades och omkring 1700 uppfann venetianaren Vincenco Peruzzi brilliantslipningen som tar till vara diamantens optiska egenskaper och får ädelstenen att reflektera ljus och glittra som bäst.
» Läs mer här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com