Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 6-08 (Oct. 2008)   Page 1 of 3 / Sidan 1 av 3.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Flora - a silk damask of Chinese origin.
Text Martin Ciszuk.

When Durán Textiles searched for fabrics to reproduce for our first collection of historic silks my attention was paid to a man’s waistcoat in blue silk damask. It is dated to the 1770-ies and was preserved at Herrborum manor in Södemanland, central Sweden. The same silk damask, but in green colour, was used in a lady’s jacket in the collection of the county museum of Gotland, Fornsalen in Visby. Furthermore I detected the fabric used as green bed hangings in the royal bedchamber of King Karl XIV Johan, originally at Stockholm castle, but now in Rosendal castle, also in Stockholm. To my great surprise, one day a colleague researcher showed me a dress...
» Read more here

Flora - en kinesisk sidendamast. 
Text Martin Ciszuk.

När Durán Textiles sökte efter tyger att reproducera till vår första sidenkollektion fick jag upp ögonen för en blå herrväst i sidendamast från 1770-talet från Herrborums slott i Södemanland. Samma sidendamast, fast grön, var använd i en kofta i Länsmuseet på Gotlands samlingar i Fornsalen, Visby. Dessutom upptäckte jag tyget som gröna sängomhängen i Karl XIV Johans sängkammare, ursprungligen uppsatta på Stockholms slott men nu på Rosendals slott, Stockholm. Till min stora förvåning visade mig en dag en kollega en klänning...
» Läs mer här

 

Rococo chair upholstered with the reproduced silk Flora.

Rokokostol klädd med reproducerade sidenet Flora.

The winners of the book about Marie Antoinette! ”Queen of Fashion, what Marie Antoinette wore to the revoloution” by Caroline Weber.

Gunnel Almqvist
Birgitte Gylling
Maria Röstvall

>> Please send us your home address and you will receive the book ”Queen of Fashion ” by Caroline Weber.

Här är vinnarna av boken ”Queen of Fashion, what Marie Antoinette wore to the revoloution” av Caroline Weber.

Gunnel Almqvist
Birgitte Gylling
Maria Röstvall

>> Maila oss er hemmadress så postar vi boken ”Queen of Fashion ” av Caroline Weber.

 

”Gustavian Splendour Quilts”
– a journey in time assisted by textiles.

By Katriina Flensburg, translation Martin Ciszuk.

Beautiful and interesting textile designs have through the ages been a source of inspiration for those who use fabric for their creative expression. Several of my own pieces were born with a starting point in some fabrics that with their designs and colours challenged my fantasy and my skills

Considering my own close relation to fabrics of Scandinavian origin I found it surprising that the Nordic cultural heritage in form of old classical textile designs, neither was noticed...
» Read more here

”Gustavianska Prakttäcken”
- en resa i tiden med hjälp av tyg. 
Av Katriina Flensburg.

Vackra och intressanta mönster på tyg har genom tiderna fungerat som en inspirationskälla för den som använder sig av tyger i sitt skapande. Många av mina verk har vuxit fram med utgångspunkt i ett par tyger som med sina mönster och färger har utmanat min fantasi och mina färdigheter.

I och med mitt egna och nära förhållande till tyger med ursprung Skandinavien har jag funnit det förvånansvärt att det svenska och nordiska kulturarvet i form av klassiska tygmönster från tiden före vår tid, varken har uppmärksammats...
» Läs mer här

 Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com