Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 6-09 (Dec. 2009)   Page 1 of 3 / Sidan 1 av 3.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Håndplagg – Handwear. A hundred ways to keep your hands warm.
Text: Laila Durán. Photo: Eva Brænd, Laila Durán.

Since two years Durán Textiles has a close cooperation with the Norwegian magazine BUNAD and its chief editor Heidi Fossnes. The magazine is a periodical directed to everybody who is interested in regional costume, bunad in Norwegian, and textile craft. Besides the magazine, which is sent out four times every year, Heidi Fossnes has written the book ”Håndplagg”. She has brought forth a treasure of hand wear in colored wool from museum collection, together with meticulous descriptions of the old techniques. With the help of crochet hook, knitting pins and embroidery needles traditional accessories for regional costumes could be worked out. There are descriptions of over 100 pieces of clothing to warm your hands with during cold winter seasons ...
» Read more here

Handplagg
– hundra sätt att värma dina händer. 
Text: Laila Durán. Foto: Eva Brænd, Laila Durán.

Sedan två år tillbaka har Durán Textiles ett nära samarbete med norska Magasinet BUNAD och dennes chefredaktör Heidi Fossnes. Magasinet är ett specialmagasin för alla som är intresserade av folkdräkter, bunader som det heter i Norge, och textila hantverk. Förutom magasinet som utkommer fyra gånger pr år har Heidi Fossnes skrivit boken ”Håndplagg”. Från museernas magasin har hon tagit fram en kulturskatt i färgglad ull och noggrant beskrivit de gamla teknikerna. Med virknål, stickor och brodernål arbetas traditionella tillbehör till gamla dräkter fram. Här finns beskrivet över 100 olika plagg att värma händerna med under kalla vintermånader ...
» Läs mer här

 


(From Newsletter, October 2009)

 

The winner of the pretty make-up bags are:

Vinnarna av de fina sminkväskorna är:

Rosa Eriksson, Elisabeth Kilberg, Gunhild Nösterud (Norge), Ingrid Moldin.

Please mail your home address and we will send the parcel by mail.
Maila in Era hemadresser så kommer paketet med posten.

To/till: laila@durantextiles.com

Scandinavian regional costumes in
The BUNAD Magazine.

Text and photo: Laila Durán.

The magazine BUNAD has been given out during six years. Recently the editorial committee has decided to cross the borders of Norway and publish articles about regional costumes and reconstructions also from Sweden and Denmark. In the last two magazines there have been visits to Skansen, the ethnographical outdoor museum in Stockholm, one with a traditional 19th century child baptism in Seglora church, and in the latest edition there has been photos of costumes and costume silver form Skåne, southern Sweden, taken at Skånegården, the farm hose from this region.
The beautiful surroundings ...
» Read more here

Skandinavisk dräkttradition
i Magasinet BUNAD. 
Text och foto: Laila Durán.

Magasinet BUNAD har givits ut under sex år. Nu har redaktionen tagit steget över till att gå utanför Norges gränser och har även artiklar om dräkter och rekonstruktionsarbete både i Sverige och i Danmark. I de två senaste numren har vi besökt Skansen, först med traditionellt barndop från 1800-talet som förrättades i Seglora kyrka och i senaste numret visas bilder på skånska dräkter och dräktsilver fotograferade i Skånegården.
De vackra omgivningarna ...
» Läs mer här

 

Heidi Fossnes, the editor of BUNAD, on the cover in her national costume from Telemark, Norway.

Heidi Fossnes pryder omslaget på sitt jubileumsnummer i vacker bältestakk från Telemark.Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com