Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 7-08 (Dec. 2008)   Page 1 of 3 / Sidan 1 av 3.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Leufsta Bruk – in the age of the ironmasters.
Text och photo: Laila Durán.

On a sparkling clear winter morning we drive through the impressing gates of Leufsta ironworks. It is a breathtaking beautiful view of a winter landscape with snow covered threes and icy ponds. A wide and welcoming walk with old threes leads to the manor house, and we stop for a moment to admire the facade and the church. It feels like time has been standing still in this place.

After a ravaging fire in the 1720-ies the ironworks and the manor was rebuild to the shape which in most details is still standing. The ironworks, resembling a small town, was during 200 years ...
» Read more here

Leufsta Bruk –
på Baronernas och järnmalmens tid. 
Text och bild: Laila Durán.

Det är en gnistrande klar vintermorgon när vi svänger in genom Leufsta bruks pampiga port och sakta, nästan andäktig tittar över detta vinterlandskap med snötäckta träd och isiga dammar. Allén är vid och välkomnande och vi stannar bilen för att beundra kyrkan och herrgårdens vackra fasad. Här känns det som tiden stått stilla.

Det var under 1720-talet, efter en stor brand som bruket och herrgården återuppbyggdes och fick det utseende som i stort är bevarat än idag. Detta bruk, som är stort som en liten stad, var under 200 år ...
» Läs mer här

 

In the sofa lays the quilted blanket JUMPING DOG and cushions in CURRANT. The girl wears a contouche gown in blue NEJLIKA and her mother a robe battante in SAGA red.

I soffan har vi bäddat med
täcket JUMPING DOG och kuddar
i CURRANT. Flickan har en bayan
i NEJLIKA blå och mamman en
Robe Battant i SAGA röd.

Folklore - A printed woollen shawl.
Text Martin Ciszuk. Photo: Laila Durán.

For the winter Durán Textlies presents a woollen shawl or neck kerchief. The original is kept in the collection of Skansens klädkammare, the Costume department of the open air ethnographical museum in Stockholm. It was donated in 1941 together with a regional costume from Delsbo, Hälsingland in northern Sweden. The kerchief is block printed ...
» Read more here

Price: 50€/ 70 USD

» Order by E-mail here

Folklore, ett tryckt halskläde i ull.
Text: Martin Cizuk. Foto: Laila Durán.

Lagom till vintern presenterar Durán Textiles en reproducerad sjal i ull. Originalet till halsklädet finns i Skansens klädkammare, dit det donerades 1941 tillsammans med en dräkt från Delsbo, Hälsingland. Det är blocktryckt med brunsvart på tunt rött kypertvävt ylle ...
» Läs mer här

Pris: 495:- SEK

» Beställ via e-post här

 


A printed fabric for Sagalund.
By Li Näse, Museum director.

This year in January we visited the commercial fair Formex in Stockholm. There the first contact between Durán Textiles and Sagalund museum in Finland was established. Sagalund is an open-air museum, located 60 km from Åbo on the island Kimito in the archipelago of Åboland. The museum was founded in 1900 by the school teacher Nils Oskar Jansson with th open-air ethnological museum, Skansen, in Stockholm as a model. Today the museum comprises 26 old houses.
I was very impressed when I saw the historic textile collection ...
» Read more here

Sagalund har fått ett eget tyg. 
Av Li Näse, Museichef.

I januari detta år besökte vi Formex på Älvsjömässan. Där skapades den första kontakten mellan Durán Textiles och Sagalunds museum i Finland. Sagalund är ett friluftsmuseum som ligger 60 km från Åbo på Kimitoön i Åbolands skärgård. Museet grundades år 1900 av folkskolläraren Nils Oskar Jansson med Skansen i Stockholm som förebild. Museet omfattar idag 26 byggnader.
Jag blev mycket imponerad av den historiska textilkollektionen ...
» Läs mer här

 Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com