Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 8-07 (Jun. 2007)   Page 1 of 5 / Sidan 1 av 5. Arcive/Arkiv: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet. 
Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner.
Kontakt: www.durantextiles.com
 

 

Fashion before ease
– on 18th century stays

Text Martin Ciszuk

In all times and in all cultures mankind have use different devices to shape the human body to an ideal form. The corsets or stays in the 18th century not only shaped the body, but did also give an erect posture, a fashionable silhouette and influenced the movement pattern together with the cut of the clothes. A properly made pair of stays together with petticoats, panniers, hip pads and bum rolls is the precondition for a 18th century dress to fit correctly. A modern natural ...
» Read more here


Skönhet går före bekvämlighet
– om 1700-tals korsetter

Text Martin Ciszuk.

Under alla tider och kulturer har människan med olika hjälpmedel format kroppen för att gestalta ett kroppsideal. 1700-tals korsetter formade kroppen, gav siluett och hållning, men reglerade även rörelsemönster tillsammans med klädernas skärning. En riktig korsett med tillhörande underkjolar, styvkjolar och höftkuddar är förutsättningen för att en 1700-tals klänning i originalskärning skall passa. En moden ”naturlig” ...
» Läs mer här

 

 

 

A typical 18th century dress ...
By Laila Durán.

Some months ago I was contacted by a museum who wanted to show reproductions of 18th century fabrics and costumes. The request was quite familiar, but when I asked for the details it became clear that in one showcase there was the intention to show costumes like people in common would expect 18th century clothes to look like. A typical 18th century dress…!
» Read more here


En typisk 1700-talsklänning
...
Av Laila Durán.

För några månader sedan blev jag kontaktad av ett museum som ville visa nytillverkade tyger och kläder från 1700-talet. Förfrågan var i sig inte ovanlig, men när jag frågade lite närmare visade det sig att det i en monter skulle visas kläder som var så som folk i allmänhet förväntar sig att 1700-talskläder skall se ut. En typisk 1700-talsklänning…!
» Läs mer här

 

Special Offer 
Patterned silk VIOLA green/gold

Price: 110 €/ 140 USD. (Regular price 146 €/ 225 USD)
» Read more here

Månadens erbjudande 
Sidenet VIOLA green/gold.

Pris: 995:- per meter. (Ordinarie pris 1.625:-)
» Läs mer här

 

Viola Green/Gold.


18th century corsets reproduced
By Laila Durán.

The silks from Durantextiles collection are well suited for covering of stays.
With the help of a Norwegian seamstress we have made reproductions of two variants of stays in the style of 1760-70. One is laced centre back, the other has lacing in both front and back. You can se pictures of the stays in our picture gallery. They are made...
» Read more here

Nyproducerade 1700-tals korsetter
Av Laila Durán.

Sidentygerna i Durantextiles kollektion passar utmärkt till korsetter.
Vi har låtit en norsk sömmerska, Undis Buhaug, sy upp reproduktioner av två modeller från 1760-70 talet. En snörd mitt bak och en med snörning både bak och fram. Ni ser dem på bilderna i vårt bildarkiv och de kan beställas från hemsidan. Korsetterna finns...
» Läs mer här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com