Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 9-07 (Dec. 2007)   Page 1 of 5 / Sidan 1 av 5. Arcive/Arkiv: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet. 
Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner.
Kontakt: www.durantextiles.com
 

 

One year passed …
Text Martin Ciszuk

During the year of 2007 Duran Textiles AB has fortunately established cooperation with several Swedish museums and collections of textiles.

Historic collection
We expanded our production of finished products as fabric bags, handbags, toilet sets and quilted blankets. These products have become immensely popular and are now sold in museum shops and souvenir boutiques all over Scandinavia, They are easier to store and sell in a small shop compared to the fabric by metre. All products are labelled with information about the history and origin of the fabric.

New cotton prints
Two women’s short gown, originally from Kallfors manor, Södermanland, Sweden, were documented from a private collection. The brown and white cotton print from the first short gown generated the design Pumpa, printed in two variants: the original size in brown, red and black; and a smaller size, fitting for the bags and toilet sets we have designed. The lining in this short gown, another cotton print on blue ground, was reproduced as Rosita. This fabric was put on the market in cooperation with the Swedish cultural newsletter “Vi”. The first delivery ...
» Read more here


Ett år har gått … 

Text Martin Ciszuk

Duran Textiles AB har under 2007 framgångsrikt samarbetat med flera museer och samlingar i Sverige.

Nya produkter
Vi har utökat produktionen av produkter som väskor, necessärer, sminkväskor, bärkassar och täcken. Dessa har blivit mycket populära och har sålts i museibutiker och presentshoppar landet runt, eftersom de är lättare att lagra och sälja än metervaran. Alla produkter förses med en etikett som berättar om tygets ursprung.

Nya kattuner
Från en privat samling dokumenterade vi två koftor, ursprungligen från Kallfors gård i Järna, Södermanland. Det brun-vita kattuntrycket från den ena koftan blev mönstret Pumpa, som vi trycker i två varianter: en originalstorlek i svart, brunt och rött och en något förminskad rapport i rött och svart som passar till de produkter vi tagit fram. Fodret i denna kofta är ett annat kattun med blå botten som vi kallar Rosita. Detta mönster lanserade ...
» Läs mer här

 

Laila Durán and Anne Kristin Moe from Norsk Folkemuseum - the Norwegian Museum of Folk Culture, locking at the exhibition of Spitalfields silk dresses.

Laila Durán och Anne Kristin Moe från Norsk Folkemuseum tittar på utställningen av sidenklänningar med tyger från Spitalsfields.

Laila Durán. Photo: Heidi Fossnes www.bunad-magasinet.no

Dorotea
Text Martin Ciszuk

The original is an apron originating from Långserud parish, Värmland (in the western part of Sweden) now in the collection of Värmland’s Museum, Karlstad (inv.nr: VM 6608). The apron is made from fine, open cotton tabby with stripes of denser warps and inlaid pattern wefts of thicker cotton thread, white on white. In the Swedish 18th century written sources this type of fabric is named: broscherad kammarduk - brocaded cambric, and was a product of the early handloom factories. Similar fabrics are ...
» Read more here


Dorotea

Text Martin Ciszuk

Originalet är ett förkläde från Långserud socken, nu i Värmlands Museum, Karlstad (inv.nr: VM 6608). Förklädet är sytt av ett tunt och glest tuskaftat bomullstyg med tätränder i varpen och inlagda tjockare mönsterinslag, vitt i vitt. I 1700-talskällorna kallas sådana tyger: broscherad kammarduk och tillverkades vid manufaktorierna (fabriker med handvävstolar). Liknande tyger har ...
» Läs mer här

 

The original garment: Block printed apron from Värmlands museum.
Originalet: Blocktryckt förkläde från Värmlands museum.


Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com