Barnkläder i kattun från Durán Historic Collection | Childern clothes in printed cotton from Durán Historic Collection

Photo: Karin Kax.

EmyLittle är ett relativt nystartat företag som profilerat sig på kläder för barn och vuxna inspirerade av svensk folkdräkt. Företaget drivs av systrarna Åsa och Karin Kax med rötter i Hedemora i Dalarna. Dalarnas starka dräkttradition är en stor inspirationskälla, tillsammans med intresset för svensk folkkultur och nationalromantik. Liksom Laila Duráns bok, Scandinavian Folklore, är de en del av en trend inom mode och formgivning där allmogekulturen förenas med moderna utryck och funktion.
Deras barnkläder i folklorestil har rönt uppmärksamhet i tidningar tv och radio sedan de presenterades på Formexmässan 2008. De är numera representerade i Nordiska Museets stora dräktutställning som en modern kommentar till de utställda folkdräkterna.
Emy Little har själva tagit fram ett tryckt rostyg, men i sommarens kollektion ingår även solhattar sydda av Durán Textiles kattuner Mynta, Currant och Pumpa. De nya produkterna sys i Hedemora, i linje med företagets policy om hållbar produktion och omsorg om miljö och lokala producenter. Durán Textiles önskar lycka till och hoppas på fortsatt samarbete.

Se deras hemsida: www.emylittle.se

 


 

EmyLittle is a relatively newly started company which is profiled in clothing for children and adults inspired by Swedish folk costume. The company is run by the two sisters Åsa and Karin Kax who have their roots in Hedemora, Dalecarlia in central Sweden. The vivid folk costume tradition in Dalecarila is a great source of inspiration together with an interest for Swedish folklore and 19th century national romanticism. As well as Laila Durán’s book, Scandinavian Folklore, they are a part of the recent trend in fashion and interior design where folklore culture is united with modern function and expression.
Their children’s clothing in folkloristic style has raised attention in Swedish media ever since they were first presented in the Formex commercial fair in 2008. They are now also represented in the costume exhibition of Nordiska Museet, Scandinavian Museum for Ethnology in Stockholm, as a modern comment to the traditional Swedish folk costumes.
Emy Little have produced their own printed rose design, but in the summer collection there are also sun bonnets made from Durán Textiles printed cotton Mynta, Currant and Pumpa. The new products are sewn in Hedemora, in line with the policy of the company on sustainable production and care for environment and local producers. Durán Textiles wishes good luck and look forward to a continued cooperation.

See their homepage: www.emylittle.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.