Batikfärgning i Madras | Batik - resist dyeing in Madras

Text and photo Martin Ciszuk

Reservage är ett sätt att mönstra tyg genom att innan färgningen belägga vissa ytor med ett material som gör att färgen inte tränger in i dessa. Metoden är känd i olika varianter genom hela historien och från hela världen. Den romerske naturhistorikern Plinius beskriver med förundran tyger som doppas i ett färgbad och kommer upp mönstrade. Fragment av reservagemönstrade tyger i ull och lin från romersk tid har hittats i Egypten. I Europa användes tekniken under 17- och 1800- talet bland annat vid s.k. blåtryck där linne och bomullstyger färgades blå med reserverade vita mönster. Även vissa kattuntryck utfördes som reservage jfr. originalen till Mynta och Pumpa i Durán Textiles kollektion. I Indien och Sydostasien används ofta vax som reservagemedel för att göra bomullstyger med fantasifulla mönster. Ofta kallas de batik – ett ord som ursprungligen kommer från Java och betyder målad. Tekniken har här utvecklats till fulländning och de vackra bomullstygerna har varit populära som beklädnadstyger.

I april 2007 besökte vi en verkstad för Batikfärgning i utkanten av Chennai (Madras) på Indiens östkust. Det var ett litet familjeföretag där arbetet utfördes på husets gård. Här tillverkades en typ av vaxbatik med flamfärgning - en utveckling av den traditionella tekniken som producerats här sedan 1960-talet.

Man arbetade under ett enkelt soltak av palmblad i 35-gradig fuktig värme. Vaxet värmdes över öppen eld. Några mönster ritades direkt på tyget med vax på fri hand med tyget uppspänt på träramar. Två olika redskap användes, ett med spets för att rita linjer och ett med runt huvud för att fylla ytor. Penslarna var tillverkade av bomullstyg, bomullsgarn och fyllda med människohår, ett material som sög upp lagom när de doppades i det smälta vaxet. Genom att snurra penseln åstadkoms vackra stänkeffekter.

Andra mönster tillverkades som blocktryck med tryckstockar av trä eller av järnstift inslagna i träblock. Tryckbordet var en bädd av sand som blev ett mjukt underlag för tryckstockarna och sög upp överflödigt vax.

Batikfärgningen utfördes i flera moment, varierande beroende på det önskade mönstrets utseende. Skulle mönstret ha vita detaljer började man med att rita eller trycka mönstret med vax på det vita ofärgade tyget – blommornas stjälkar och bakgrundens stänkmönster. Sedan droppades färg över hela det tillskrynklade tyget som lagts ut på gårdens betonggolv. Därefter målades eller trycktes de ytor med vax som skulle ha denna färg. Efter detta moment kunde man skölja ur den första färgen med kallt vatten, eftersom den inte fixerats vid tyget – den stannade bara kvar där vaxet band den t.ex. i blommornas blad och kronblad. Det som skulle bli tygets bottenfärg färgades sist, antingen med en enhetlig färg eller flammigt genom att droppa flera färger på tyget som förut. Färgerna fixerades vid tyget genom en tvätt i vatten med tillsats av kemikalier. Till slut tvättades vaxet ur tygerna i en stor tvättmaskin som ingick i verkstaden och tygerna hängdes upp på tork på linor som spänts över den inhägnade gården.

Hantverksskickligheten är imponerande, med enkla redskap utförs en mycket komplicerad teknik och invecklad färgprocess. Resultatet blir tyger i underbara färgskimrande mönster med de karaktäristiska krackelerade mönster som vaxbatiken ger.

 


 

Resist dyeing is a method of patterning in which certain areas, before dyeing the fabric, are covered by a substance which prohibits the dye to penetrate and color these areas. The method is known in different variants through all times and all over the world. The Roman natural historian Plini describes in 1st century AD with wonder, how fabrics are dipped in the dye wat and comes out patterned in two colors. Fragments of resist dyed fabrics in wool and linen from Roman times are also found in Egypt. In Europe the technique was used in the 18th and 19th century by the blue printers who made indigo blue cotton and linen with reserved white designs. Some of the Indian and European cotton prints were made partly with resist dyeing - compare the originals for MYNTA and PUMPA in Durán Textiles historic textile collection. In India and South East Asia wax is often used as the resist substance to decorate cotton fabrics with advanced designs. These are often named batik- a word originally derived from Javanese where it had the meaning written or painted. In Indonesia the technique is developed to fulfillment and the beautiful cotton fabrics are popular for summer garments.

In April 2007 we visited a workshop for batik printing and dyeing in the outskirts of Chennai (Madras) on the eastern coast of India. This was a small family business where the production took place in the courtyard of the house. Here a particular form of batik with floating colors was produced – a modern development of the traditional technique made here since the 1960-ties.

The work was executed outside, under a simple sun sheltering roof made of palm leaves in humid heat of 35ºC. The wax was melted in a pot over open fire. Many designs were drawn by free hand on the fabric, which was stretched on a wooden frame on stands. Two different tools were used: one with a metal point to draw the lines of the design, another with a round head to fill out bigger areas. These pencils were made from cotton yarn and fabric but had a core of human hair, a material that could absorb and contain the melted hot wax. While giving the pointed pencil a quick turn effects of whirling dots were made.

Other designs were block printed with wax using wooden blocks where the design was created by iron pegs hammered into the block. The printing table was a flat box of sand which made a soft foundation for the printing block and absorbed superfluous wax.

The batik dyeing was performed in a sequel of different processes, varied according to the look of the desired design. If the design was to have details in white, the process was started with drawing or printing wax on the white undyed fabric. – making e.g. the stems and contours of the flowers and the whirling dots of the background. Then dye in several colors was dripped over the fabric laid out crinkled on the concrete floor of the courtyard. After this, the areas which were intended to show these mixed colors were covered with wax. Now it was possible to wash out the applied colors, which were not fixed to the fabric, in cold water. It would stay only in the areas that had been covered with wax, in the leaves and the petals of the flowers. What was intended to be the ground color of the fabric was dyed at last, either as a plain color or in several floating colors by dripping the different dyes on the fabric again. The dyes were fixated by washing the fabric in water with chemical mordents. Finally the wax was washed out of the fabric in a big washing machine and the finished fabrics were hung to dry on cords stretched over the fenced courtyard.

The craft skills of the batik dyers are impressing; with simple tools they master a complicated technique and a laborious dye process. The results are fabrics in wonderful colors and shimmering designs with the fine crinkle lines that give batik its character.

Den runda penseln används för att fylla större ytor. Här vaxas tyget för andra gången. Blombladen kommer att behålla den flammiga färgen när resten av tyget färgas in med en bakgrundsfärg.

The second waxing of the fabric: The round pencil is used to fill in areas in the design. The petals of the flowers will remain in the mixed floating colors when the background later is dyed in plain color.

Tryckstockar för att trycka med vax, gjorda av trä med inslagna järnstift.

Printing blocks for resist printing with wax made of wood with iron pegs for the design.

Underlaget på tryckbordet av sand jämnas till innan tyget läggs ut för blocktryckning med vax.

The foundation of the printing table of sand is smoothed carefully before the printing with wax starts.

En kollektion batikfärgade bomullstyger i starka färger och fantasifulla mönster.

A collection of batik dyed fabric in striking colors and fancy patterns.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.