Blocktryck i Indien | Block Printing in India

Text Martin Ciszuk

Originalet till vårt rekonstruerade mönster Poppy är ett blocktryck med handmålade detaljer, tillverkat i Indien i början av 1600-talet. Tekniken har tusenåriga rötter och utövas fortfarande hantverkare i bl.a. Indien. Vi beslöt att låta tillverka vår rekonstruktion på samma sätt som originalet hos handtryckare i Bangalore i södra Indiens högland. Arbetsmetoderna där motsvarar de som användes av tryckare i Europa under 1700-talet innan textilindustrin mekaniserades.

Mönsterrapporten ritas på först på vaxat papper, ett för varje färg som skall tryckas med blocken. Träblocken som används görs av burmesisk teak, ett hårt träslag som inte ändrar form och slits vid tryckningen. Sedan de huggits till i lämplig storlek hyvlas och poleras de på den sida som skall skäras. Mönstret överförs till blocken via det vaxade pappret. Pappret läggs mot blocket under värme, och den polerade träytan suger upp vaxet med färgen från mönstret. Sedan skärs blocket ut med kniv och stämjärn efter mönstret. Hyvling och polering måste göras innan blocket skärs, annars kan det utskurna mönstret skadas. Blocken läggs sedan i olja i tio dagar, man använder olja från senapsfrö eller jordnöt. Oljan härdar träet och gör att tryckblocket inte suger upp vätska från färgen och sväller under tryckningen.
Tyger spänns på ett tryckbord med mjukt underlag och mösterrapporten mäts in och markeras. Träblocken doppas i färg och stämplas på tyget ett efter ett. Först trycks konturer i brunsvart och rött, sedan stjälkar och blommor i rött och violett och brunt. Till slut målas detaljer i gult och grönt med pensel på samma sätt som i originalet. Färgerna som används är pigmentfärger som härdas genom värme och binds till tyget. Anledningen till att vissa färger målades för hand under 16- och 1700-talet var att dessa pigment – gult blått och grönt- inte fungerade med de kemikalier och betmedel som band de andra färgerna vid tyget.
Vi gläds åt samarbetet med de indiska handtryckarna och är imponerade av deras hantverksskicklighet. Genom att reproduktionerna av tygerna kan utföras på detta sätt får de ett uttryck som är mycket nära originatygerna från 16- och 1700-talet.

Originalet till mönstret finns i Statens Historiska Museum, i Stockholm. Det är ett foder i ett antependium från Arboga stadsförsamling. I samma foder finns ett annat blocktryckt bomullstyg i rött och vitt, Duran Textiles AB har rekonstruerat även detta mönster som fått namnet Ling. Vad tygerna ursprungligen varit avsedda för eller om de använts till något annat innan de blev foder i antependiet framgår inte, men liknande tyger användes till både beklädnad och inredning såväl i Indien som i Europa under 16- och 1700 talet. Indiska tryckta och målade tyger av detta slag var mycket exklusiva och högt eftertraktade i Europa. De importerades genom främst holländska och engelska handelskompanier. Under 1600-talet kunde de kosta lika mycket som sidentyger. När tygtryckningstekniken sedan utvecklades i Europa under 1700-talet var både mönster och teknologi inspirerade av de indiska kattunerna. Duran Textiles AB har låtit göra sticksömmade/ handkviltade täcken av dessa två rekonstruerade indiska kattuner.


Rekonstuerat livstycke av Ling, förkläde av Poppy.

 


 

The original for Duran Textiles’ reproduced design Poppy is a block printed and pencilled cotton, made in India in the early 17th century. The printing method has a thousand years history and is still performed by craftsmen in modern India. We decided to reproduce our reconstructed design in the same manner as the original, It is made in a hand printing workshop in Bangalore in the highland of southern India. The working methods used are similar to what was used in Europe in the 18th century before the mechanisation of textile industry.

The pattern repeat is drawn on waxed paper, one for every colour to be printed. The blocks are made of Burmese teak, a hard wood that will not be deformed and worn out in the printing process. After the blocks are roughly shaped the side used for printing is planed and polished. The pattern is transferred to the block via the waxed paper. The paper is pressed to the block during heating which makes the polished surface absorb the wax and the painted design. The design is then cut out using knife and chisel. The planing and polishing have to be done before cutting, otherwise the cut design would be damaged. The blocks are soaked in oil for ten days, mustard oil and ground nut oil is used.

The fabric is stretched on a printing table with a soft surface and the pattern repeat is measured and marked. The blocks are dipped in the dyestuff and pressed to the fabric one by one. First the outline in brownish black is printed, then branches and flowers in brown, red and violet. Finally details in yellow and green are pencilled by hand in the same way as the original design. Pigment dyestuffs are used which are fixed to the fabric by heating. The reason for some of the colours to be pencilled in the 17th and 18th century, was that the pigments for blue, yellow and green could not be used together with the chemicals and mordents that were used in these days to fix the colours.

We highly appreciate the cooperation with the Indian block printers and their impressing craft skills. Because the reproduction is made in this way, the new fabrics get an expression very close to the ancient originals.

The original fabric is in the collections of Statens Historiska Museum (National Museum of History) in Stockholm, Sweden. It is a lining of an altar frontal made of a brocaded Indian or Persian silk. In the same lining there is another printed Indian cotton with a design of red sprays on white ground. Duran Textiles AB have made a reconstruction also of this fabric, and named it Ling. It is not known what the fabrics were intended for before lining the altar frontal, but similar designs were used both for furnishing and clothing in India as well as Europe during 17th and 18th century. Printed and painted Indian cottons were highly valued in Europe and was imported mainly by Dutch and English merchandise companies. In the 17th century they could cost as much as the silks. When the European printing technology developed in the 18th century it was the Indian prints that was the inspiration both in methods as well as designs. Duran Textiles AB are now also producing hand quilted blankets using the two reconstructed Indian block printed cottons.


Reconstructed bodice made of Ling, apron of Poppy

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.