Choklad - Gudomlig spis | Food of the gods

By Laila Durán

Chokladen kom till Europa i mitten av 1500-talet via Spanien efter erövringen av Mexico. Den blev strax en populär dryck, men tillverkningen bevarades som en hemlighet av det spanska hovet under nära hundra år. Man antar att erövraren Hernandes Cortés förde med sig kakaobönor när hans skepp återvände till Spanien 1528, lastat med många av den nya världens mineraler och växter. Choklad uppskattades i början främst för sina medicinska egenskaper. De förändringar spanjorerna gjorde för att göra den mer välsmakande förändrade emellertid drycken till något mycket mer lockande. I Mexico gjordes chokladen bitter med peppar, men spanjorerna, som hade tillgång till sockerrör från Kanarieöarna, tillsatte socker tillsammans med vanilj och kanel. Det var i klostrens kök som chokladrecepten utvecklades med de populära kryddorna, men det dröjde inte länge förrän choklad blev populärt inom högre stånd i Spanien och senare även i resten av Europa.

Trots att många jesuitpräster deltog i utvecklingen av chokladdrycken, fördömde dominikanordern ”användningen eller snarare missbruket av en viss aromatisk växt från Mexico till något som kallas chokladdryck”. Religiösa förbud gör ofta den förbjudna frukten ännu mer lockande, och detta blev verkligen besannat vad gäller frukten från växten “Theobroma (“gudamat”) cacao”, namngiven av Carl von Linné (1707-1778).

Att dricka morgonchoklad, helst på sängen, blev en del av den aristokratiska livsföringen under 1700-talet. Det förfinade nöjet figurerar i Wolfgang Amadeus Mosart’s Cosí fan Tutte, skriven 1790. Pigan Despina klagar där över hur hon måste stöta chokladen till sin husmors morgonkopp i mer än en halvtimme, men när hon smakar lite i smyg utbrister hon att det faktiskt var värt besväret.

Choklad i sängkammaren var inte bara en lyx för lata morgonstunder, drycken betraktades nämligen av många även som ett afrodisiakum. Casanova använde choklad för att stimulera kärlekslivet eftersom den, liksom champagne, ”väckte Venus glöd”. Det berättas att den berömde förföraren och kvinnokarlen drack upp till 50 koppar choklad per dag, i tron på dess inverkan på kvinnor och sexuallitet. Chokladdrickandet var en social så väl som en sensuell sysselsättning. En italiensk författare skrev: ”Det går inte att räkna alla de pengar som nuförtiden spenderas på kakao och andra choklad-droger”

Allt sedan Cortés tid var choklad erkänt för sitt höga näringsvärde. Sir Hans Sloane, livmedikus hos drottning Anne och kung Georg II av England, betraktade den som hälsokost och rekommenderade dess “mildhet mot magen och nytta vid alla sort matsmältningsproblem”. Carl von Linné undersökte också chokladens medicinska användning. Enligt hans åsikt fanns det tre typer av sjukdomstillstånd där choklad var ett botemedel: undernäring och avmagring vid lung- och hjärtsjukdomar, hypokondri och hemorrojder. Han omnämner också kakao som ett afrodisiakum.

På 1600-talet lade myndigheterna höga skatter och tullar på kakao, och straffen för smuggling var stränga. Kring 1800, då regleringen lättade och choklad blev billigare, blev choklad-hus moderna. Till en början serverade dessa endast medlemmar av överklassen, men snart blev de samlingsplatser även för arbetare. Många ansåg att choklad var ett bra sätt att hålla arbetarklassen från alkoholmissbruk.

Främst tack vare den holländska kemisten Coenraad Van Houten gick tillvekningen av choklad gick in en ny era. 1828 fick Van Houten patent på en process för att utvinna kakaosmör ur rostade bönor. Hans skruv pressades ut nära hälften av kakaosmöret och lämnade en hård klump som kunde malas till pulver – det som vi idag kallar kakao. Denna process möjliggjorde tillverkningen av ätbar choklad. Kakao blandades nu med socker och kakaosmör till en fast kaka. År 1849 gjorde den engelske chokladfabrikanten Joseph S. Fry den första chokladbiten, som han kallade ”Chocolate Délicieux à Manger”.
Vi kan nog alla än i dag hålla med om att choklad är en delikatess.

Varm Choklad
Värm 7 dl mjölk and 3 dl grädde, tills det nästan kokar. Häll gräddmjölken över 100 gr. finhackad mörk choklad. Rör ordentligt i två minuter tills chokladen löst sig. Häll upp i glas och toppa med vispad grädde och kakaopulver.

Choklad dessert.
Lägg två stora skedar vaniljglass i en kopp. Fyll koppen till 2/3 med kall choklad. Toppa med vispad grädde, hackad choklad och fint rivet apelsinskal.

 

Källor:
Choklad passion, Jan Hed, Prisma förlag
Chocolate the nature of indulgence, Ruth Lopez
www.wilkipedia.com

 


 

Chocolate was introduced to Europe in the mid 16th Century by the Spaniards after the conquest of Mexico and became a popular beverage, but its manufacture remained a secret of the Spanish court for almost one hundred years. It is believed that Hernandes Cortés introduced cacao beans to Spain when he returned in 1528 with many of the New World’s agricultural and mineral riches. Although chocolate was widely regarded for its medicinal properties, some adjustments made by the Spanish to make it palatable transformed the drink into something far more appealing. In Mexico the drink was spiced with pepper to bitter chocolate, but the Spaniards who had sugar cane from the Canary Islands added sugar, vanilla and cinnamon. It was in the monasteries kitchens recipes of chocolate developed using the popular spices and it did not take long for chocolate to become the choice among the elite of Spain, and eventually the rest of Europe.

Even though many Jesuits contributed to the development of chocolate, the order of the Dominicans opposed “the use, or rather abuse, of certain aromatic plant from Mexico in the beverage known as chocolate”. As we know, religious condemnation can make forbidden fruit irresistible, and this was undeniably true of the fruit of “Theobroma (“food of the gods”) cacao”, named by the Swedish natural scientist Carolus Linnaeus (1707-1778).

The taking of morning chocolate, particularly in bed, became an integral part of aristocratic life in the 18th century Europe, a favourite pastime featured in Wolfgang Amadeus Mosart’s Cosí fan Tutte, written in 1790. Despina, the maid, complains that she has to beat the chocolate of her mistress’s for half an hour. But when she sneaks a taste, she finds that her effort has been worthwhile.
Taking chocolate in the boudoir was not simply a luxury enjoyed on an idle morning, for chocolate was considered by many to be an aphrodisiac. Casanova found it to be a love stimulant along with champagne, and it could “arouse the ardors of Venus”. It is told that the famous seducer and womaniser drank up to 50 cups of chocolate per day believing the reputation chocolate had on women and sexual powers. The drinking of chocolate was a social as well as a sensuous affair. An Italian writer observed: ”There is no counting the money the Europeans nowadays spend on cacao and other chocolate herbs”.

The nourishing quality of chocolate was undisputed since the days of Cortés. Sir Hans Sloane, physician to Queen Anne and King George II of England, considered it a health food and advertised for its “lightness on the stomach and its great use in all Consumptive cases”. Carolus Linneaus also examined the medicinal uses of chocolate. In his opinion, three types of illness responded well to chocolate: wasting or thinness brought on by lung or muscle diseases, hypochondria, and haemorrhoids. He also mentioned cacao as an aphrodisiac.

In the 17th century governments imposed high taxes on raw cacao, and penalties for smuggling was severe, but by the 1800s, as chocolate became less expensive, Chocolate Houses became very fashionable. At first these establishments attracted members of the upper class, but soon they became gathering places for working men. Many viewed chocolate as a way of keeping workers away from alcohol.

It is largely thanks to the Dutch chemist Coenraad Van Houten that chocolate making was brought in to a new area. In 1828 Van Houten patented a process for extracting cacao butter from roasted beans. His screw press reduced the cacao butter content by nearly half and created a cake that could be pulverised into fine powder, which we call cacao. This process also led to the manufacture of chocolate for eating. Chocolate would now be combined with sugar and then blended with extracted cocoa butter to create a solid cake. In 1849 the English chocolate maker Joseph S. Fry made what is known as the world’s first eating chocolate, in the form of a bar that he called ”Chocolate Délicieux à Manger”.
Surly we all agree today that chocolate is indeed delicious!

 

Hot Chocolate
7 dl milk and 3 dl full fat cream, heat till its almost boiling. Pour the milk over 100 gr. finely shopped dark chocolate. Stir well of two minutes or until the chocolate dissolves. Pour into glasses and top with whipped cream and cacao powder

Chocolate dessert
Take two large spoons of vanilla ice cream in a cup; fill it up by 2/3 with cold chocolate. Top it off with whipped cream, chocolate crumbs and finely grinded orange peel.

 

Sources:
Choklad passion, Jan Hed, Prisma förlag
Chocolate the nature of indulgence, Ruth Lopez
www.wilkipedia.com

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.