En liten lektion i 1700-talets hemliga språk | A short lesson in the secret language of the 18th century

By Laila Durán

Solfjädern var en nödvändig accessoar för en dam på 1700-talet. Det var inte bara för att svalka sig som den användes, den gav också fantastiska möjligheter till att kommunicera diskret med omgivningen. I dansskolor och genom etikettböcker fick unga flickor lära sig att hantera sin solfjäder. Sättet att hålla eller röra solfjädern gav spänning vid det tysta kurtiserandet i societeten.
I en av de mest berömda svenska 1700-talsmålningarna, Alexander Roslins målning ”Damen med slöjan”, är det inte mycket tvivel om att damen flirtar. Att hon med sin solfjäder säger ”kom och möt mig om tre dagar” har däremot numera glömts bort.

Här är några användbara tecken som kan förhöja nästa festliga tillfälle:

Gömma ögonen bakom en öppen solfjäder - Jag älskar dig.

Solfjädern placerad över hjärtat - Du har vunnit mitt hjärta.

Låna ut sin solfjäder - Ni behagar mig.

Fläkta sig själv hastigt - Mitt hjärta är i brand.

Låta solfjädern vila hopfälld mot höger kind - Ja.

Låta solfjädern vila hopfälld mot vänster kind - Nej.

Hålla den hopfällda solfjädern i vänster hand - Kom och tala med mig.

Gömma det vänstra ögat med öppen solfjäder - Tala inte om vår hemlighet.

Fläkta sig långsamt - Jag är inte intresserad.

Skyla barmen med uppfälld solfjäder - Jag rodnar.

Fläkta sig med vänster hand - Flirta inte med den där kvinnan.

Hålla solfjädern hopfälld med handtag mot läpparna - Kyss mig.

Öppna och stäng solfjädern flera gånger - Ni är grym.

Tappa solfjädern - Vi kommer att bli vänner.

Vifta snabbt och titta bort - Jag är förlovad.

Halvöppen solfjäder över ansiktet - Vi får akta oss, folk tittar.

Slå med solfjädern på saker - Jag är otålig.

Placera solfjädern bakom huvudet - Glöm mig inte.


Solfjädrar är vackra, men har också haft politiska roller i stormiga tider. När den danske kungen Fredrik IV (1699-1730) valde Anna Sofie Reventlow till sin drottning, var detta ett impopulärt val bland det danska folket. Då hennes porträtt målades till hennes blivande make, visade hon med sin solfjäder ”vår kärlek är evig, jag vill alltid vara hos dej” för att försäkra honom sin kärlek.

Det faktum att solfjädrar var synonymt med kvinnor fick dramatiska konsekvenser i Spanien under inkvisitionen. Den dogmatiska regimen hade sådan respekt för denna kvinnliga accessoar att ingen tilläts konfiskera den. Den kunde således användas för att sprida revolutionära budskap. Den berömda konstnären Goya, som flera gånger förhördes av inkvisitionen, målade solfjädrar till högättade damer som i tysthet hjälpte till att underminera regimens makt.

1685 återkallades ediktet i Nantes i Frankrike. Detta orsakade en storskalig utvandring av hantverkare till de angränsande protestantiska länderna, t ex England. Spridningen av hantverkskunskaper avspeglas i den förbättrade kvalitén av solfjädrar i icke franska länder från detta datum. På 1700-talet nådde solfjädrarna sin konstnärliga höjdpunkt och tillverkades i hela Europa av specialiserade hantverkare. Skickliga konstnärer dekorerade solfjädrarna och siden- och spetssolfjädrar blev moderna. Många av århundradets vackraste kvinnor lät sig avmålas med sina solfjädrar, visande sina makt, status och rikedom.

 

Den svenske skalden Olof von Dalin (1708-1763) låter solfjädern tala:

”Båd guld och färger är min dräkt,
Jag namnet utav solen lånar,
Och vädret bliver utav mig väckt,
Jag synes helst i sommarmånar.
Jag sätter contenance uti det vackra kön,
Men får ej därför bättre lön;
båd’ jag och mina likar bli bedragna.
Än bliver jag fläckt, än bliver jag hoptryckt,
Gemenlig är min ändalykt,
Att mina ben bli sönderslagna.”

Källor:
Nordiska Museets bibliotek – vett och etikettsböcker 17- och 1800-tal
E Herrador Quero, The Secret Language of the Fan
Kirsten Lindberg, Fra maskulint magtsymbol til feminint flirtemiddel
www.wickipedia.com

 


 

The hand fan was an absolute necessity to a lady in the 18th century. Not only could she fan the air for comfort and grace but it gave a marvellous opportunity for discreet communication. In Sweden young girls were thought how to handle the fan at dancing schools and through books of etiquette. The skill to hold and use the fan added excitement to the quiet flirtation common at society events.
In one of the more famous Swedish painting of the aera, Alexander Roslin painting “Lady with the wail” from 1768 there is not much doubt that the lady is flirting but it has been forgotten that she is actually using her fan to say “come and see me in three days”.

Here are some most useful signs to add spice to your next social event.

Hide your eyes behind the fan - I love you (When the eyes are closed the heart opens)

Fold the fan over your heart - I am yours for ever

Lend somebody your fan - You are pleasing me

Fan the air quickly - My heart is on fire

Folded fan at your right cheek - Yes

Folded fan at your left cheek - No

Carry your folded fan in the left hand - Come and talk to me

Hide your left eye with the fan - Please keep our secrete

Fan the air slowly - I am not interested

Cover your décolleté with the fan - I am blushing

Fan yourself with the left hand - Don’t flirt with that woman.

Closed fan with the handle at your lips - You may kiss me

Open and close fan several times - You are cruel

Drop you fan - We will be friends

Fan the air quickly and look away - I am married / engaged

Half open fan in front of face - We have to be careful, people are watching

Hitting things with the fan - I am impatient

Place the fan behind your head - Do not forget me

 

Source: Nordiska Museets bibliotek - How to behave in the 18-19th century

 

Fans are beautiful but they have also played a political part during some very turbulent times.
When the Danish King Frederik IV (1699-1730) chooses Anna Sofie Reventlow to be his queen it was not a popular choice, many Danes ware against it. When her picture was painted for her husband to be she holds her fan saying to him, “our love is eternal, and I will always be with you” demonstrating her affection for him.

The fact that the fan was synonymous with women got dramatic consequence in Spain during the inquisition. This dogmatic regime held such regard for this feminine accessories that no one were allowed to confiscate them. It could therefore be used as dispatches of revolutionary messages. The famous painter Goya who where several times questioned by the inquisition painted fans for the high-borne ladies who quietly helped to undermine the power of the regime.

In 1685 the Edict of Nantes was revoked in France. This caused large-scale immigration from France to the surrounding Protestant countries (such as England) of many craftsmen. This dispersion in skill is reflected in the growing quality of many fans from these non-French countries after this date. In the 18th century, fans reached the highest degree of artistries and were being made throughout Europe by specialised craftsmen. Folded fans were decorated and painted by skilled artists and silk and lace fans became fashionable.
Some of the most beautiful women of the century were painted with their fan, projecting power, status and riches.

 

A tribute to the fan- and women- written in 1780 by G.R.Derjavine.

“If I possessed the entire Earth
I would be a fan.
My breeze would refresh the whole world
And I would be a shield for the universe;
And you Chloé, upon fluttering me,
Singing from the strong heat,
You would be radiant like the sun
And beautiful thanks to my shadow."

 

Sourses:
Collecting Fans
Fra maskulint magtsymbol til feminint flirte middle av Kirsten Lindberg
www.wilkipedia.com

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.