En robe de chambre i Nouvelle-France | A lady’s robe de chambre in Nouvelle-France

Text Martin Ciszuk.

Vi fick ett e-mail från en av våra kunder där hon presenterade sitt senaste rekonstruktionsprojekt av tyger från Duran Textile historic collection. Det är en dam-banyan eller robe de chambre, sydd i grön sidendamast FLORA, fodrad med persikofärgad taft. Plagget är sytt med förebild i Victora & Albert Museum, London, daterat till mitten av 1700-talet. Originalet är sytt av en sidendamast från Spitlafieldsväverierna som kan attribueras till den kända designern Anna-Maria Garthwaite. http://collections.vam.ac.uk/item/O85965/banyan/.
Denna typ av eleganta morgonrockar hörde under 1700-talet till den informella dräkten för damer av högre stånd. De bars på morgonen innan påklädning och på kvällen innan man gick till sängs, men också dagtid när man tog emot besök och umgicks med familjen. Det fanns flera grader av informell klädsel för en välbärgad dam. Hemma kunde man vara ”oklädd”, negligée, i banyan, men skulle man gå utomhus var man åtminstone ”halvklädd”, dèshabillé, i jacka och kjol. Till aftonbruk och formella mottagningar krävdes pannier, sidenklänning, pudrad håruppsättning och plymer. Den formella dräkten var komplicerad att ta på sig och att bära, med hårt snörd korsett, styvkjolar och tunga sidentyger, därför föredrog många damer att tillbringa dagen i sina privata rum iklädda banyan, negligée eller contouche. Den populära dräkten, som fick många namn, var inspirerad av orientaliska kimonor och kaftaner. Den kom också att influera det formella modet, särskilt under slutet av 1700-talet när en enklare, informell livsstil blev modern.

Evelyne Bouchard, från Quebec i Kanada, som sytt damast-morgonrocken, är museitekniker och specialiserad på dokumentation och konservering av kostym och textil. Hon är också grundaren av en grupp för levande historia: la Société d'Histoire IN MEMORIAM www.lashim.com. Flera olika historiska perioder gestaltas av gruppens medlemmar - från 1400-talet till andra världskrigets tid. Gruppen är en i en stor familj av 1700-talsällskap, det finns tio stycken bara i Quebec området, varav de flesta sysslar med militärhistoria. Société d'Histoire IN MEMORIAM har också en militär sida men ger stor plats till vardagsliv, utanför slagfält och militärläger.

Gruppen har ett givande samarbete med flera historiska platser som: Manoir Mauvide-Genest http://www.manoirmauvidegenest.com, Louisbourg http://www.pc.gc.ca/fra//lhn-nhs/ns/louisbourg/index.aspx och Maison Drouin http://www.fondationfrancoislamy.org/. Dessa ger dem möjlighet att vara i husen och återskapa livet i ett förmöget hem på 1750-talet. Den gröna siden-banyanen är gjord till Evelyne´s 1700-talspersona: en högvälboren dam som bor i Nouvelle-France (Nya Frankrike – de franska kolonierna i Nordamerika). När medlemmarna i Société d'Histoire IN MEMORIAM agerar försöker de leva helt genomfört: hygien, matlagning, etc., allt skall var så autentiskt som möjligt, och man har tjänstefolk som följer tidens etikett. Alla medlemmar i gruppen har en persona: betjänt, kammarjungfru, kock osv .” Det är som ett fullskaligt historiskt experiment, nästan som en form an etnologisk arkeologi!” förklarar Evelyne.

Se fler bilder på Société d'Histoire IN MEMORIAM och deras aktiviteter på: http://lashim.myphotoalbum.com. Många av kläderna på bilderna är skapade och sydda av Evelyne Bouchard. Hon gör också mönster för historisk kostym: http://www3.bell.net/louis_matte/fdl/Patterns.html

Duran Textiles tackar Evelyne för att hon delat med sig av sina kunskaper, bilder och aktiviteter. Vi gläds åt att se våra tyger uppsydda med så stor kunskap och att de används i sådana intressanta historiska sammanhang. Vi önskar er alla lycka till.

 


 

We got an e- mail from one of our customers, where she presented her last costume project made from Duran Textile historic fabrics. It is a woman’s banyan or robe de chambre, in green silk damask FLORA lined with light peach taffeta. The robe was made following an original in Victora & Albert Museum in London. This was made in the mid 18th century from an English Spitalfield silk damask, which could be attributed to the designer Anna-Maria Garthwaite. http://collections.vam.ac.uk/item/O85965/banyan/.
These elegant robes were a part of the informal clothing for upper-class women. It was worn in the morning before getting dressed and in evening before going to bed, but also at daytime at home when receiving friends and being with the family. There were different levels of informal wear in the mid 18th century. At home a noble lady could appear “undressed” –dèshabillé- in bed jacket or banyan, but if she went outside she had to be at least “half dressed” –negligee- wearing jacket and petticoat - a style which was used by lower classes, but in simpler material. Evening and formal receptions required full dress – pannier, silk robes, powdered coiffure and plumes. The formal costume was complicated to dress and to wear, with hard laced stays, hoop skirst and heavy silks, so many women preferred to stay in their private rooms dressed in banyan, robe de chambre or contouche. The popular style, which had many names, was inspired from oriental garments as kimonos and kaftans. It came to influence formal fashion, particularly in the late 18th century when the favor grew for less formal clothing.

Evelyne Bouchard, Quebec, Canada, who made the damask robe, is a technician in museology, specialized in the documentation and preventive conservation of costumes and textiles. She is also the founder of a reenacting group: la Société d'Histoire IN MEMORIAM www.lashim.com. Several periods are possible to the members, from the 15th century to Word War II.  The reenacting group is one of a great family of 18th century groups. There are about ten of them in the province of Quebec, Canada, most of them are on the military side. The Société d'Histoire IN MEMORIAM too have a military side, but also gives a real great place for everyday life, not only the battles and camp life.

The group has made a fruitful partnership with some historical sites like Manoir Mauvide-Genest http://www.manoirmauvidegenest.com, Louisbourg http://www.pc.gc.ca/fra//lhn-nhs/ns/louisbourg/index.aspx and Maison Drouin http://www.fondationfrancoislamy.org/. These sites give them the facilities to be in buildings and reenact the life in a wealthy house in the 1750's. The green robe de chambre was made for Evelyne´s 18th century persona: a high society lady living in Nouvelle-France (the French colonies in North America). In the activities, the members of Société d'Histoire IN MEMORIAM try to live all the way: hygiene, cooking, etc. All should be as accurate as possible. All the domesticity is there and acts with the period etiquette. All members of the group have a persona: valet, chamber maid, cook, etc.” It's real and complete experimentation, nearly a form of ethnological archeology!” Evelyne expresses.

More pictures of Société d'Histoire IN MEMORIAM reenacting activities at:  http://lashim.myphotoalbum.com. Many of the costumes in the pictures were created and sewn by Evelyne Bouchard. She is also making patterns for historic costume. http://www3.bell.net/louis_matte/fdl/Patterns.html

Duran Textiles thanks Evelyne for sharing her knowledge and photos with us. We are happy to see our fabrics made up so skillfully and used in these inspiring historical settings. We wish you all good luck.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.