En typisk 1700-talsklänning | A typical 18th century dress

By Laila Durán

För några månader sedan blev jag kontaktad av ett museum som ville visa nytillverkade tyger och kläder från 1700-talet. Förfrågan var i sig inte ovanlig, men när jag frågade lite närmare visade det sig att det i en monter skulle visas kläder som var så som folk i allmänhet förväntar sig att 1700-talskläder skall se ut. En typisk 1700-talsklänning………!

För första gången på många år stod det helt still. Inga bilder kom på näthinnan. Vad är en typisk bild av 1700-talets mode? Vad förväntar sig besökaren? Är det bilderna från barndomens prinsessa eller en sagolik glittrande klänning från någon film eller teaterstycke som man hoppas få se? Kanske en blandning av Marie Antoinette filmernas rysch och vita peruker och en obestämd känsla om att allt var i pastell?
I veckor gick jag och funderade och mina hyllor fulla av tyg gav inget svar. Möjligen hade jag läst för många dräktböcker och sett för många kostymfilmer för att klara uppgiften…men det fanns en klänning som jag alltid drömt om att få göra. Problemet var att tyget inte finns att köpa.

”Nöden lär naken kvinna spinna” heter det och även om jag inte tänkte tillverka tyget själv så visste jag någon som kunde göra det. Tyget jag drömde om var ett broderat siden med slingrande blomsterrankor och broderade spetsar. Ouppnåeligt ? Det var värt ett försök.

Efter flera veckor av illustrerade täckningar, färghänvisningar och prover kom äntligen rullarna med tyget vi valt att kalla ROCOCO. En romantisk dröm med röda och rosa blommor och slingrande spetsmönster. Sedan var det bara att sy.

Denna typiska 1700-talsklänning kan ses på Stockholm Stadsmuseum i utställningen: Bellman, Sevenbom och Prinsessan” från 27 oktober 2007 till 31 augusti 2008.

Tyget ROCOCO finns i fem färgställningar, creme (se bilden), rosa, gult, grålila och rödbeige. Bilder på tyget kommer att finnas på vår hemsida www.durantextiles.com från november 2007.

 


 

Some months ago I was contacted by a museum who wanted to show reproductions of 18th century fabrics and costumes. The request was quite familiar, but when I asked for the details it became clear that in one showcase there was the intention to show costumes like people in common would expect 18th century clothes to look like. A typical 18th century dress….!

For the first time in many years I was completely stuck. There was no images before my inner eye. What is a typical representation of 18th century fashion? What does the museum visitor expect? Is it the pictures from fairytale princesses or a grandiose glittering costume from a movie or stage play you hope to see? Maybe the rushed laces and white wigs from the films about Marie Antoinette mixed with a vague feeling that everything went in paste colours?
For weeks I went thinking, but my stock of fabrics did not give an answer. Probably I had read too many books on history of fashion and seen too many costume movies to fulfil this task….but there was one dress I always dreamt of. The problem was that the fabric did not exist.

”Necessity teaches a naked woman to spin” is an old saying, and even if I did not plan to make the fabric myself, I knew who could make it in India. The fabric I dreamt of was an embroidered silk with garlands of flowers and fluttering bands of lace. Impossible? It was worth a try.

After several weeks of commented drawings, colour indications and samples the fabric, which was given the name ROCOCO, finally arrived. A romantic dream of pink and red flowers and sprays combined with a lace garland, machine embroidered on silk. It was ready to cut and sew.

This typical 18th century dress will be on display on Stockholm Stadsmuseum – Stockholm City Museum - in the exhibition: “Bellman, Sevenbom och Prinsessan” from October 27, 2007 until August 31, 2008.

The fabric ROCOCO is made in five colour ways. crème (on the photo), pink, yellow, greyish lilac and reddish beige. The fabric will be displayed on our homepage www.durantextiles.com from November.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.