Ett år har gått … | One year passed …

Text Martin Ciszuk

Duran Textiles AB har under 2007 framgångsrikt samarbetat med flera museer och samlingar i Sverige.

Nya produkter
Vi har utökat produktionen av produkter som väskor, necessärer, sminkväskor, bärkassar och täcken. Dessa har blivit mycket populära och har sålts i museibutiker och presentshoppar landet runt, eftersom de är lättare att lagra och sälja än metervaran. Alla produkter förses med en etikett som berättar om tygets ursprung.

Nya kattuner
Från en privat samling dokumenterade vi två koftor, ursprungligen från Kallfors gård i Järna, Södermanland. Det brun-vita kattuntrycket från den ena koftan blev mönstret Pumpa, som vi trycker i två varianter: en originalstorlek i svart, brunt och rött och en något förminskad rapport i rött och svart som passar till de produkter vi tagit fram. Fodret i denna kofta är ett annat kattun med blå botten som vi kallar Rosita. Detta mönster lanserade vi i samarbete med tidningen Vi, då prenumeranterna fick erbjudande att köpa den första leveransen. Tyget kommer snart att finnas tillgängligt på hemsidan för alla våra kunder.

I samband med friandet av Carl von Linné 300-årsdag tog vi fram det screentryckta mönstret Currant. Originalet är foder i ett kviltat täcke i Linnés Hammarby. Härifrån fick vi idén att även låta sy upp täcken. Dessa har originalets bruna färg på ena sidan och vår egen blå färg på den andra. Täckena handkviltas i Indien och blev populära till både 1700-talsinredningar och moderna hem. Till museibutikerna tog vi fram bärkassar i flera av de tryckta bomullstygerna. Dessa är idealiska som souvenirer och presenter: en användbar vacker produkt med historia till ett pris som passar turister och impulsköpare.

Skansens klädkammare har en intressant samling som vi är glada att få arbeta med. Den första reproduktionen därifrån är Mynta. Ursprungligen ett blå-vitt foder i en bindmössa, trycker vi det nu i flera färger. Svart, rött och blått finns som metervara. Dessutom gör vi sminkväskor och necessärer av både Mynta och Pumpa i rosa och turkos.

1700-tals tyger från svenska kyrkor finns bevarade i Statens Historiska Museum i Stockholm. Här hittade vi två indiska blocktryck från 1600-talet, ursprungligen från Arboga stadsförsamling. De har fått namnet Poppy och Ling och förutom metervaran producerar vi vackra handkviltade täcken av dessa tyger.

Redan föra året kontaktades vi av Värmlands museum och nu kan vi presentera den första frukten av detta samarbete och årets sista nyhet: ett blocktryckt bomull Dorotea. Originalet är ett förkläde från ca 1800 i museets samlingar.

Utställning
Den 27 oktober var det vernissage på Stockholms Stadsmuseum för utställningen: Bellman Sevenbom och Prinsessan. Den skildrar färgrikt 1700-talets Stockholm från olika perspektiv och DuranTextiles AB bidrar som sponsor med dräkter och textiler till tre montrar med interiörer. 17 februari och 11 april föreläser Martin Ciszuk om 1700-tals textil i samband med utställningen.

…Och ett nytt står för dörren
2008 inleder vi med deltagandet i Formex på Älvsjömässan i Stockholm 17-20 januari. Vi hälsar alla våra kunder som har firmor, butiker och affärsrörelse välkomna att besöka vår monter C18:71 där.

Kattun
Planerade nya kattuner är ett kineseri: Jumping Dog, från Historiska Museet i Stockholm, med orientaliska motiv i svart, gult och vitt på röd botten , samt fodret från den andra Kalhällkoftan: Kaprifol, ett blocktryck på vitt linne daterat ca 1750 i brunt, rosa och blått.

Siden
Vi planerar också nya sidentyger. Vi gör en mer småmönstrad damast i tre färger: Pion, från en mässhake daterad 1715 i Historiska Museets i Stockholms samlingar. Från en klänning i Värmlands museum arbetar vi med ett broscherat sidentyg från 1760-talet: Bukett. Ett stormönstrat siden med spetsgirlanger och blomsterbuketter typiskt för tidens klänningar. Ett stort arbete läggs nu på att överföra mönstret och tygets karaktär till en maskinvävd kvalité.

I väntan på det stormönstrade vävda sidentyget har vi tagit fram maskinbroderade siden: Rococo, Tulip och Royal efter förlagor från de mönsterteckningar till vävda sidentyger från de engelska sidenfabrikerna vid Spitalfields, som publicerats av Victoria and Albert Museum.

Scandinavian Collection
Vi har hittat många fina folkliga mönster och planerar nu en egen kollektion med dessa, som metervara, väskor och necessärer. Dessutom projekterar vi halskläden i bomull ull och siden. Från Skansens klädkammare kommer Kulla ett kattun i fem färger, ursprungligen en flickmössa från Hälsingland. I december besökte vi Norsk Folkemuseum och därifrån arbetar vi bland annat med ett förkläde finns avbildat på en av den nationalromantiske konstnären Adolpf Tidemans (1814-1876) kända tavlor med norska bunader (folkdräkter). Lolland-Falsters Stifts museum i Maribo, Danmark är också intresserade av ett samarbete, och vi planerar att sammanföra detta till en Scandinavian collection.

Gott jul och Gott Nytt År!
önskar Duran Textiles AB

 


 

During the year of 2007 Duran Textiles AB has fortunately established cooperation with several Swedish museums and collections of textiles.

Historic collection
We expanded our production of finished products as fabric bags, handbags, toilet sets and quilted blankets. These products have become immensely popular and are now sold in museum shops and souvenir boutiques all over Scandinavia, They are easier to store and sell in a small shop compared to the fabric by metre. All products are labelled with information about the history and origin of the fabric.

New cotton prints
Two women’s short gown, originally from Kallfors manor, Södermanland, Sweden, were documented from a private collection. The brown and white cotton print from the first short gown generated the design Pumpa, printed in two variants: the original size in brown, red and black; and a smaller size, fitting for the bags and toilet sets we have designed. The lining in this short gown, another cotton print on blue ground, was reproduced as Rosita. This fabric was put on the market in cooperation with the Swedish cultural newsletter “Vi”. The first delivery was offered to be bought first hand by the subscribers. The fabric will, however, soon be available to all our customers on our homepage.

In connection to the tercentenary of the birth of the Swedish Botanist Carolus Linnaeus we produced the screen printed cotton Currant. The original is a lining for a quilted blanket kept in his summer house Hammarby outside Uppsala. In connection to this we made reality of the idea of also making blankets from the fabrics. The blankets are now hand quilted in India. They are widely popular both for 18th century furnishing as well as for modern homes. The original coloured brown fabric is used on one side, and our own blue colour way on the other side of the blankets. We also did design and produce simple fabric bags for the museum shops. This product is ideal for gifts and souvenirs: a useful beautiful product with a Swedish history, sold to a price that fits both tourists and regular museum visitors.

Skansens klädkammare, the costume department of the open air ethnographical museum of Stockholm, possesses an interesting textile collection, which we are very happy to be able to study. The first fabric we reproduced was named Mynta. It is a lining in a bonnet from a Swedish folk costume. Originally blue and white, we now print it in several colours. Blue, black and red is sold by the meter. In addition we also print both Mynta and Pumpa in pink and turquoise to be made up as toilet sets.

18th century fabrics from many Swedish churches are kept in the Museum of National Antiquities in Stockholm. We were happy to find two Indian block prints, actually with a 17th century dating. Originally they were a lining of an altar frontal in the city church of Arboga, Västmanland. The prints were named Poppy and Ling and these are now also used to produce beautiful hand quilted blankets.

Already last year we were contacted by the Museum of Värmland in western Sweden, but it is not until now this gives fruit to our last newcomer this year: the block printed cotton Dorotea. The original is an apron, dated about 1800, from the collection of the museum.

An Exhibition
October 27 the exhibition “Bellman Sevenbom och Prinsessan” opened in the Stockholm City Museum. The exhibition colourfully describes the life in 18th century Stockholm from different viewpoints. Duran Textiles AB sponsors the exhibition with reproduced garments and fabrics in three of the showcases. On February 17 and April 11, 2008, Martin Ciszuk will give lectures on 18th century textiles, and our reproductions, in connection to the exhibition.

…And a new year is waiting
The year 2008 will start with our participation in the commercial fair “Formex” in Stockholm 17-20 January. We greet all our customers that run business and shops welcome to our showcase C18:71.

More cotton prints
New cotton prints are already in pipeline in India. One is a European chinoiserie: Jumping Dog, from the Museum of National Antiquities in Stockholm, with oriental motifs in black yellow and white on red ground. Another design is the lining from the second short gown from Kallfors: Kaprifol, a block print on white linen ground dated ca 1750, in brown, pink and light blue.

And new silks
New silks are also coming. One delicately patterned silk damask in three colour ways: Pion, originating from a chasuble dated 1715 in the collection of the Museum of National Antiquities. We are also working on a brocaded silk of the1760-ties, from a dress in the Museum of Värmland: Bukett. The silk is a large scale design, with bunches of flowers and lace garlands - a typical dress fabric of the time. A lot of effort is made to transfer the design and the character of the silk to a machine woven fabric quality.

Waiting for the large scale designs of woven silks we decided to produce some machine embroidered silks: Rococo, Tulip and Royal . These are made using the designs for woven silks from the English manufactories at Spitalfields, London, which has been published by Victoria and Albert Museum.

Scandinavian Collection
In our search for 18th century fabrics we come over a lot of beautiful designs used in Scandinavian folk costume. We plan a separate collection with these as printed cottons, hand bags and toilet sets. Also we want to produce them as neck kerchiefs in cotton, silk and wool. One design, Kulla, is a printed cotton in five colours originating from a maidens bonnet from Hälsingland in Northen Sweden, now in Skansens klädkammare. In December we visited Norsk Folkemuseum - the Norwegian Museum of Folk Culture. We will, among other things, reproduce a block printed linen apron from their collection. This specific piece was depicted in one of the paintings with folk costumes (Norwegian - Bunad), made by the famous Norwegian national romantic artist Adolpf Tideman (1814-1876). Lolland-Falsters Diocese Museum in Maribo, Denmark, also contacted us for collaboration, so we now plan to put this together in a Scandinavian collection.

Duran Textiles AB wishes You all
a merry Christmas and a happy new year

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.