Ett medeltida mönster – Drottning Margaretas Gyllene Kjortel | A medieval design – the Golden Gown of Queen Margareta

Text Martin Ciszuk, photo: Laila Durán.

Durán Textiles har i samarbete med Uppsala Domkyrka tagit fram ett handtryckt tyg med förebild från det vävda sidenet i den berömda drottning Margaretas gyllene kjortel.

Det rekonstruerade screentryckta mönstret har samma skala som det vävda originalet och färgställningen i guldgult och mörkrött motsvarar det ursprungliga tyget, där botten utgörs av guldtrådar bundna av gult silke och mönstret av tunna linjer av den rödvioletta grundväven i satin. Mönstret består av en ananasliknande frukt omgiven av små blommor och inramad av spetsovaler formade som girlanger av lagerbär med spetsiga blad. Där rankorna går samman sitter öppna kronor och klasar med granatäpplen, symboler för kungamakt och fruktbarhet passande för en kunglig brudklänning. Vävtekniken kallas diasper, med ett modernt franskt namn lampas, vilket är en teknik med dubbla varp och inslagssystem. Tyget är vävt i norra Italien i början av 1400-talet. Guldtråden är framställd av förgyllt silverlan som spunnits kring en kärna av silke. Detta gör tyget mycket tungt och otroligt dyrbart.

Klänningen i Uppsala domkyrka kallas drottning Margaretas gyllene kjortel. Margareta Valdemarsdotter regerade Danmark, Sverige och Norge och skapade Kalmarunionen 1397. Enligt en tradition var den gyllene kjorteln hennes brudklänning då hon, som var dotter till den danske kungen Valdemar Atterdag, som sexåring giftes bort med kung Håkon av Norge år1363. Klänningen hängde vid hennes grav i Roskilde Domkyrka och togs som krigsbyte på 1600-talet av den svenske kungen Karl X. Efter kungens död överlämnades klänningen till Uppsala domkyrka, där den fortfarande är utställd i kyrkans skrud- och skattkammare.

Den gyllene kjorteln är unik som det enda bevarade medeltida kvinnliga galaplagget som bevarats ovan jord i Europa. Klänningens attribution och datering har diskuterats livligt av flera forskare. 1993 gjordes en C14 datering av silket och linnefodret i klänningen. Denna visade att tygerna tillverkats mellan 1403 och 1439. Drottning Margareta dog 1412. Klänningen är därmed knappast hennes brudklänning, men har antagligen burits av henne i slutet av hennes liv. Lagningar och slitage i fållen visar att den gyllene kjorteln har använts av en levande peson, men förmodligen har den också använts vid drottningens begravning. Under medeltiden var det vanligt att utforma begravningsprocessioner med skulpturer i helfigur av de avlidna kungligheterna klädda i egna kläder och regalier.

Inför lanseringen av tyget har en klänning sytts upp i det tryckta sidenet. Uppmätningen av klänningens skärning graderades till att passa en ung slank modell. Den uppsydda klänningen ger en vision av hur den medeltida galaklänningen kan ha burits. För att efterlikna det tunga guldtyget har sidentyget dubblerats med bomull. Klänningen har kompletterats med en underklänning i kontrasterande grönt siden, ett broderat bälte och broderade skor, samt haklin och dok i tunt siden. Frisyren är utformad efter den skulptur från början av 1400-talet som pryder drottning Margaretas gravmonument i Roskilde domkyrka. Håret har samlats i flätade bullar på sidan av huvudet och kring hjässan ligger en valk av löshår lindad med sidenband. Ovanpå valken är doket fäst under kronan. Kronan på bilden är en brudkrona från Uppsala Domkyrka tillverkad i medeltida stil på 1920-talet.

Klänningen är skuren i fyra hela våder, åtsittande kring livet och kraftigt utställda i kjolen. Klänningen är överlång fram så att bärarinnan måste lyfta den då hon går, och har ett brett släp bak. Ärmarna är mycket fragmentariska på det bevarade originalet, men har haft en speciell konstruktion kallad axu grandes assiettes som kan jämföras med en bevarad fransk jacka från 1300-talet. Ärmhålen är mycket stora och överdelen av ärmen formas av en mängd kilar. Nederdelen av ärmen är inte bevarad, men baserat på avbildningar kan man anta att den varit lång och mycket åtsittande.

Det tryckta bomullstyget blir metervara och bärkassar med rött truck på gul och vit botten. Det tryckta sidentyget blir metervara i en guld/röd och en blågrå/silver färgställning. Dessutom trycks sidenscarfs i pastellfärger med mönstret i vitt. Tygerna och produkterna kommer att säljas i Domkyrkans nyrenoverade souvenirbutik och presenteras vid en pressvisning i Uppsala den 12 maj.

Källor:
Drottning Margaretas gyllene kjortel i Uppsala domkyrka : The golden gown of Queen Margareta in Uppsala Cathedral / Agnes Geijer, Anne Marie Franzén, Margareta Nockert. Stockholm 1994.

 


 

In co-operation with the cathedral of Uppsala, Sweden, Durán Textiles have produced a hand printed design based on the woven silk of the famous golden gown of Queen Margareta.

The reproduced screen printed design is in the same scale as the woven original. The color in gold and deep red correspond to the medieval fabric, where the ground is in goldthreads bound by yellow silk and the design is created by thin lines of the ground weave in purple satin. The design consists of a fruit similar to a pineapple surrounded by small flowers and framed by pointed ovals shaped from garlands of ivy with pointed leaves and berries. Where the garlands join there are open crowns and bunches of small pomegranates, which could be interpreted as symbols for royal power and fertility fitting for a royal wedding dress. The weaving technique is called diasper, in modern French lampas, a technique where two warps and two wefts are used. The silk was woven in northern Italy in the beginning of the 15th century. The gold thread is made from a thin gilded strip of silver that has been spun around a core of silk. This makes the fabric very heavy and immensely precious.

The dress in the cathedral of Uppsala is called the golden gown of Queen Margareta. Margareta Valdemarsdotter ruled Denmark, Sweden and Norway and was the creator of the Kalmar union in 1397. There is a tradition that the gown was used as her wedding dress when she, daughter to the Danish king Valdemar Atterdag, as a six year old girl was married to the Norwegian king Hakon in 1363. The gown was hanging at her sepulchral monument in the cathedral in Roskilde until it was taken as a war trophy by the Swedish king Carolus X in the 17th century. It was given to the cathedral of Uppsala after the death of the king, and is still exhibited in the cathedral treasury.

The golden gown is unique as is is the only female medieval gala dress preserved above earth in Europe. The attribution of the dress has been widely disputed among researchers. In 1993 a radiocarbon dating was made by the silk and the linen lining of the dress. This showed that these fabrics had been produced between 1403 and 1439. Queen Margareta died in 1412. The gown is thus hardly her wedding dress, but was presumably worn by her in the later part of her life. Wear marks and mending show that the dress has been used by a living person, but it was probably also used in connection to her funeral. In the medieval age it was common to perform royal funeral processions with effigies of the deceased dressed in their own clothes and regalia.

As a part of the launching of the reproduced design a dress has been made up in the hand printed silk. The original cutting pattern, which is very small, was resized to fit a young slender model. The reproduced dress gives a vision of how the medieval gala dress could have been worn. To give the impression of a heavy gold fabric the printed silk was doubled with cotton. The gown is supplemented with a under dress in green silk, an embroidered belt, embroidered shoes and veils in thin silk. The coiffure is made after the sculpture from the early 15th century that embellishes the sepulchral monument of queen Margareta in Roskilde cathedral. The hair is shaped in braided rolls at the side of the head and around the top of the head lays a pad wrapped with silk ribbons. On top of the pad the veil is fastened under the crown. The crown in the picture is a bridal crown owned by the cathedral of Uppsala, made in medieval style in the 192ies.

The gown is cut from four parts, tight fitting around the bust and waist and flaring out in a wide skirt. In front there is extra length that the wearer has to lift as she walks, in the back there is a wide train. The sleeves are very fragmentary preserved in the original gown, but could be compared with a French 14th century jacket as made in a construction called aux grandes assiettes. The armholes are very deep and wide and the top of the sleeves are shaped with several small gores. The lower parts of the sleeves are not preserved, but based on medieval depictions it can be assumed that they were long and very narrow.

The design printed on cotton will be sold by the meter and as made up shopping bags with red design on both yellow and white ground. The printed silk will come in a gold/red and bluish gray/silver color. Silk scarves with pastel colored ground will also be printed with the design in white. The fabrics and the products will be presented the 12 of May and sold in the cathedral souvenir shop in Uppsala.

Sorce:
Drottning Margaretas gyllene kjortel i Uppsala domkyrka : The golden gown of Queen Margareta in Uppsala Cathedral / Agnes Geijer, Anne Marie Franzén, Margareta Nockert. Stockholm 1994.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.