Folklore, ett tryckt halskläde i ull | Folklore - A printed woollen shawl

Text Martin Ciszuk. Photo: Laila Durán

Lagom till vintern presenterar Durán Textiles en reproducerad sjal i ull. Originalet till halsklädet finns i Skansens klädkammare, dit det donerades 1941 tillsammans med en dräkt från Delsbo, Hälsingland. Det är blocktryckt med brunsvart på tunt rött kypertvävt ylle och har iknutna röda fransar i fyra sidor. Likande sjalar finns dokumenterade från hela Sverige och även i Norge, där de ofta är större och har svarta fransar. Förmodligen kan sjalen dateras till mitten av 1800-talet. Sjalar var typiska produkter för knallar, gårdfarihandlare och marknadsförsäljare. Dessa rörde sig över stora områden och det är därmed svårt att avgöra produktionsorten. Sannolikt är dock trycket utfört i Sverige. Enfärgat tryck på ylle var en mycket enklare teknik, jämfört med kattuntryck, och utfördes i små verkstäder i hemmen och på landsbygden. I museernas samlingar finns exempel på sjalar i både mer eller mindre avancerat utförande och olika ullkvaliteter. Det är möjligt att några är lokala efterbildningar av produkter från större verkstäder. Sjalar, sjaletter och halskläden av olika typ bars vid mitten av 1800-talet av alla kvinnor både på landsbygden och i städerna. De användes både till de ålderdomliga lokala folkliga dräkterna och till modedräkter.

Vi kallar vår reproducerade ullsjal Folklore. Den är handtryckt på en mjuk kvalitet i 100% ull och har handsytt kant och handknutna fransar. Sjalarna finns i originalfärgen rött och dessutom i en grå bottenfärg med svart.

 


 

For the winter Durán Textlies presents a woollen shawl or neck kerchief. The original is kept in the collection of Skansens klädkammare, the Costume department of the open air ethnographical museum in Stockholm. It was donated in 1941 together with a regional costume from Delsbo, Hälsingland in northern Sweden. The kerchief is block printed in brownish black on fine red twill and has fringes of red wool knotted to four sides. Similar shawls are documented from all over Sweden and also form Norway where they often are of lager size and have black fringes. The neckerchief can probably be dated to the middle of the 19th century. Neck kerchiefs in cotton silk or wool were characteristic goods sold at by peddlers and at market stalls. The salesmen travelled over wide areas and it is thereby hard to decide the location of production. The print was, however, probably made in Sweden. Printing one colour on wool was a much simpler technique, compared to the cotton printing, and was often executed in small workshops in the homes on the countryside. In the museum collections there are examples of woollen neck kerchiefs of both simple and advanced design and various ground fabrics. Possibly some of them are imitations of products from bigger workshops. Shawls, neck kerchiefs and head kerchiefs were part of every woman’s costume in the mid 19th century both in the countryside and the cities. They were used both in combination with the regional traditional costumes as well as for more fashionable styles.

Our reproduced neck kerchief is named Folklore. It is hand printed on a soft fabric of 100% wool with hand-stitched hem and hand knotted fringes. The shawls are 36 X 36 inches plus fringe and available in the original red but also in grey coloured ground with black print.

Nyproducerade halskläden i rött och grått med handsydda kanter och fransar.

Reconstructed wool neck kerchiefs in red and grey with black print.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.