Förförelsens alkemi | The Alchemy of Seduction

By Laila Durán

Parfym har varit ett vapen i förförelsens konst i århundraden. Många kulturers mytologier är fyllda med berättelser om parfymens förföriska makt och ett uttryck för den urgamla föreställningen att dofter har övernaturligt ursprung. Den välluktande kärleksgudinnan Afrodite älskade ljuva dofter och delade generöst ut dem för att underlätta förförelser i himlarna och på jorden. I det medeltida Europa däremot luktade det mest smuts och det ansågs vara rätt och riktigt, för väldoft kunde bara vara Djävulens bländverk. Trots att kyrkan rasade var det klostren som skulle gå i täten på vägen mot fördärvet. Där fanns expertisen på örter och deras beredning. Doftlaboratoriet som anlades 1508 i dominikanerklostret Santa Maria Novella i Florence blev världens första parfymhus och det existerar än idag.
Till en början producerades väldofterna i form av pulver och salvor, så när colognerna kom i bruk på 1600 talet var det en stor förändring. De marknadsfördes till en början som undermedel från klostren -aqua mirabilis- och togs både utvärtes och invärtes mot allehanda sjukdomar.

ROSENVATTEN

Rosenvatten var en tillgänglig vara för medelklassen och användes både till att parfymera rummen i hemmet och kläderna.

-Destillerat vatten: 1.900 viktdelar
-Koncentrerad sprit (90-91%): 9 viktdelar
-Rosenolja: 1 viktdel.
Rosenolja och alkohol blandas och tillsätts i vattnet.

I Versailles krävde Ludvig XIV (1638-1715) en ny parfymkomposition varje dag av sin parfymör. Den bars sedan av hela hovet, känt som - la cour parfumée. Kungen blev med tiden så utled och till och med sjuk av starka dofter att han kom att avsky allt vad dofter hette. Det enda han tålde var det lätta orangeblomsvattnet med några extra tillsatser. Hans efterträdares älskarinna Madame de Pompadour älskade det friska Portugalvattnet och på 1700 talet gjorde Marie Antionette Kölnervattnet populärt, därmed hade colognerna slagit igenom på alvar.

Det var en italiensk parfymör vid namn Giovanni Marina Farina (1685-1766) som lanserade den första Eau de Cologne i 1709. Originaldoften var en blandning av sprit och citron och användes endast som parfym.
Napoleon (1769-1821) sägs ha varit en stor konsument av Farina Eau de Cologne; det talas om 120 flaskor i månaden (!) medan hans hustru kejsarinnan Josephine - la folle du musc – var tokig i mysk. Hon använde kraftiga exotiska dofter som ”patchouli” och ”chypre” och hennes doftsmak blev populär i Frankrike efter revolutionen.

BASACKORD A LA JOSEPHINE.

15 ml parfymalkohol
8 droppar vanilj
5 droppar benzoin
6 droppar ambra


Mät upp alkoholen i en glasbägare, tillsätt de andra ingredienserna, rör noga mellan varje tillsats. Häll blandningen i en flaska och slut väl, den användas för sig eller som bas för en parfym.

Historierna om Josephines parfymer gjorde att orientaliska dofter blev omöjliga i England och Tyskland. De antifranska stämningarna gjorde doftämnen som mysk, ambra, sobet och läder omöjliga i Europa i början av 1800-talet. De var inte ”bara franska” – de hade dessutom ett animaliskt (djuriskt) ursprung. De ansågs därför vara sexuellt hetsande, skadliga för nervsystemet och kunde till och med ge upphov till ”feministiska idéer”.

Parfym är verkligen förförisk, så till den grad att de som har haft makten har känt sig manad att ingripa. 1770 stiftade det engelska parlamentet en lag som slog fast att; ”alla kvinnor, oavsett ålder, rang, yrke eller skolning, jungfrur, mör eller änkor, som från och med denna lags ikraftträdande tränger sig på, förför och lockar in i äktenskapet någon av Konungens undersåtar med hjälp av dofter, smink, kosmetiska vatten, konstgjorda tänder, löshår, spansk ull, järnkorsetter, krinoliner, högklackade skor, stoppade höfter, skall lida det straff som nu gäller för häxeri och liknande brott och äktenskapet förklaras ogiltigt efter fällande dom”.

Det var inte bara unken doft man ville eliminera med parfymer. Det var med ”maisma” eller ”malaria” - dålig luft -, som man under århundraden hade förklarat alla slags sjukdomar, inklusive pest och folk gjorde vad de kunde för att skydda sig mot dunsterna. Det var särskild nattluft som ansågs skadlig. Även vatten ansågs skadligt, det försvagade huden och öppnade porerna så att pestsmitta kunde tränga in.

Det var först vid 1700-talets mitt parfymerade bad åter igen blev populära både bland borgare och adel. Så som greker och romarna hade badat flera hundra år tidigare blev nu vattnet preparerad med mjölk eller mandelmassa, eller rentav champagne för dess vällustigt uppiggande effekter. För parfymering av erotiskt stimulerande bad rekommenderades; ett torrt på en bädd av blommor i ett uppvärmd kar eller ett med varmt vatten där man lade rikligt med violer och vildtimjan. För bad med lugnande effekt: cederträ, kamomill, salvia, mejram, ros och sandelträ.

 

BADSALT

Rör ihop 2 dl bittersalt med ½ dl vardera havssalt och bikarbonat. Tillsätt 3 ml eteriske oljor Rör väl och förvara i lufttät burk. Låt saltet ta upp doften i en vecka innan du använder det. Satsen räcker till 4-6 parfymerade bad.

Under 1800-talets senare hälft började parfymindustrin ställa om produktionen från dyrbar exklusivitet för ett fåtal till uppnåelig lyx för många. 1911 lanserade modeskaparen Paul Poiret en parfym och satte trenden för framtiden. Senare i mitten av 50-talet var de flesta stora modehus etablerade så som parfymmärken. Idag kan vi gå bland hyllorna i varuhusen och prova nya dofter som lanseras varje säsong. Det spenderas miljoner på marknadsföring av nya dofter och vi kan byta doft morgon och kväll, vinter och sommar.

Av Laila Durán

 

Källor:
Essence and Alchemy – a book on parfume. By Mandy Aftel.
www.wilkipedia.com
www.shenet.com

 


 

Perfume has been a weapon in the art of seduction for centuries. In many cultures the mythical history tells stories of the seductive powers of perfume, which is an expression of the ancient belief that scents are of supernatural origin. The goddess of love, Afrodite, loved fragrances and presented them generously to facilitate seduction in the heavens and on earth. While in the medieval Europe the smell of dirt and filth was considered right. Sweet fragrances could only be the work of the devil. In spite the church fury it was the monasteries that would show the way to damnation - there were the experts on herbs and their dressing. The worlds first laboratory of fragrances were built in the Dominican monastery Santa Maria Novelle in Florence 1508 and it exists until this very day. At first fragrances were produced as powder or ointment so when the colognes came on the market in the early 17th century it was a great change. The monasteries would launch the new product as a miracle tonic – aqua mirabilis – and it was recommended for all kind of diseases.

ROSEWATER

Rosewater was an accessible article for the middle classes and was used to perfume both rooms and garments.

- Distilled water 1,900- unit of weight
- Concentrated alcohol (90-91%)- 9 unit of weight
- Rose oil- 1 unit of weight.

Mix rose oil with alcohol and add water.

In Versailles Louise XIV (1638-1715) demanded a new composition of perfume every day by his perfumer. The entire court would then wear it, known as – la cour parfumeé. The king grew with time so tired, and even sick from the strong fragrances, that he came to hate all perfumes. The only scent he would accept was light orange blossom water. His successors mistress Madame de Pompadour loved the fresh “Portugal water” and in the 17th century Marie Antoinette made the “Kölner water” popular - and the colognes had found its market.

It was the Italian perfumer named Giovanni Marina Farina (1685-1766) who launched the first Eau de Cologne in 1709. The original scent was a mix of alcohol and lemon, which was used only as perfume.
Napoleon (1769-1821) who was a big enthusiast of Farina Eau de Cologne used 120 bottles a month (!) while his wife the empress Josephine – la folle de musc – was crazy about musk. She used heavy exotic scents like “patchouli” and “chypre” and her tastes in fragrances became very popular in France after the revolution.

BASE NOTE A LA JOSEPHINE

15 ml perfume alcohol
8 drops of vanilla
5 drops of benzoin
6 drops of umbra

Measure the alcohol in a glass, add the rest of the ingredients one by one, and stir carefully.
Pour the mixture into a bottle and seal it well. This can be used as it is or as a base for a perfume.

The stories of the perfumes of empress Josephine made oriental fragrances impossible in England and Germany. The anti French atmosphere made scents like musk, umbra, sobet and leather impossible to wear in Europe at the beginning of the 19th Century. They were not “only French” they also had an animal origin. These could arouse sexual excitement, cause damage to the nervous system and even originate “feministic ideas”.

Perfume is really seductive, and sometimes such a danger to society that those who are in power feel the need to intervene. In 1770 the English parliament established a law: “all women, irrespective of age, social position, profession or education, virgin, spinster or widow, that from this day on, seduces or tempt any of His Majesty the Kings subjects in to marriage using fragrances, cosmetics, cosmetic water, artificial teeth, false hair, Spanish wool, iron corsets, crinolines, padded hips or high heel shoes, shall be punished according to the law of witch craft or similar crimes and the marriage shall be annulled”.

It was not only musty odours people wanted to eliminate with perfumes. It was with “miasma” or “malaria” -bad air- that the medical profession had explained all kinds of diseases the past hundred years, including the plague, and people did what they could to protect themselves from the fumes. It was particularly the night air that was considered dangerous. Also water was harmful, it weakened the skin and opened pores so the plague could penetrate the skin.

However in the mid 18th Century perfumed baths became fashionable among the middle and upper class. As Greeks and Romans had done several hundred years before the water was now prepared with milk or grinded almonds, or even champagne for its lustful refreshing effects. As an erotic stimulating bath the recommendation would be: a dry bath on a bed of flowers in a warm tube or a bath of hot water with plentiful of violets and wild thyme.
For baths with a calming effect: hot water with cedar, camomile, sage, marjoram, rose and sandalwood.

BATHING SALT

Mix 2 dl of bitter salt with1/5 dl each of sea salt and bicarbonate. Add 3 ml of ethereal oils. Stir well and keep in an air proof jar. Leave the salt for a week before using it.

During the end of 19th Century the perfume industry started to adjust the production from exclusivity for a few to affordable luxury for many. In 1911 the fashion designer Paul Poiret launched a perfume and set the trend for the future. Later in the fifties most of the big fashion brand had their own perfume label. Today we can visit the cosmetic departments and try new fragrances every season. Millions are spent on marketing, tempting us to try new wonderful combinations of fragrances for our every mood and occasion.

Written by Laila Durán

Sources:
Essence and Alchemy. By Mandy Aftel.
www.wilkipedia.com
www.shenet.com

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.