Guider i kattun visar kungens teater på Drottningholm | New clothes for the guides at the royal theatre of Drottningholm

Text Martin Ciszuk. Photo: Laila Durán

När man kommer till Drottningholm med bil anländer man från baksidan och får först ett lite ogästvänligt intryck. Slottsteatern är från detta håll ett stort och slutet hus som har sin huvudentré och fasad mot slottsgården och parken. Men väl inne öppnar sig en fantasifull värld av skönhet med teatersalong, kulisser, scenmaskineri, loger och sällskapsrum fullständigt bevarade från 1700-talet. Inredningen i rummen präglas av den svenska gustavianska stilen med ljusa färger och klassiserande enkel elegans.

Drottningholms Slottsteater står sedan 1991 på UNESCO:s världskulturarvslista. Drottningholms slott, där kungafamiljen har sin bostad, uppfördes på 1600-talet av drottning Hedvig Eleonora med Ludvig XIV’s Versailles utanför Paris som förebild. På 1700-talet residerade drottning Lovisa Ulrika på slottet. Hon hade ett stort intresse för kultur och kallade in franska skådespelare till Sverige. Den nuvarande teatern, ritad av den berömde svenske arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz, stod färdig 1766. Under teaterkungen Gustav III hade teatern sin storhetstid. 1791 byggdes en foajé med utsikt över parken, Déjeunersalongen, efter ritningar av Jean-Louis Desprez. Efter kungens död stod teatern stängd, oanvänd och återupptäcktes inte förrän på 1920-talet. Teatern renoverades och är nu ett levande teatermuseum där förställningar ges varje sommar med repertoar av musik, opera och dans från 1700-talet.

I en av paviljongerna mellan slottet och teatern ligger kostymateljén. I det lilla 1700-talshuset är verksamheten igång hela året. Medan teatern är stängd produceras kostymerna för nästa säsongs uppsättningar, förutom dräkter till salongsvärdar och orkestern. Lena Dahlström och Britt Louise Jörnlöf arbetar just nu med kostymerna till sommarens barockoperaföreställningar Ariodante av Händel och Poppeas kröning av Monteverdi, med sångare från operahögskolan. Teatern är också öppen för allmänheten från 1 maj- 30 september, med dagliga guidade turer av turistgrupper, och specialarrangemang för sponsorer. Detta år får äntligen även guiderna egna dräkter - 13 uppsättningar har sytts upp under vintern. Utgångspunkten för dräkternas utformning har varit tjänstefolkets kläder på 1700-talet. Förutom särkar och kråsskjortor av bomull får herrarna västar och damerna kjolar och livstycken i kattun från Durán Textiles kollektion av reproducerade tyger.

Vi besökte teatern och dess kostymateljé en vinterdag i februari. Snöstorm gjorde det omöjligt att göra utomhusbilder med teatern, slottet och parken, så vi återkommer med reportage från dessa miljöer till sommaren. Teatern är stängd under vinterhalvåret, men vi tillbringade några timmar i de utkylda salongerna och fotograferade de nya dräkterna i den vackra miljö där de är avsedda att användas.

Länkar:
Drottningholms Slottsteater
Drottningholms slott
UNESCO:s världskulturarvslista

 


 

When we arrive at Drottningholm by car we enter from the back side and first get a somewhat inhospitable impression. The palace theater seen from this direction is a big house with a closed façade – the main façade and the entrance faces the court yard and the garden. Well inside, a mesmerizing world of beauty reveal itself with a shimmering theater auditorium, coulisses, stage machinery, dressing rooms and parlors fully preserved from the 18th century. The interior of the rooms are made in the Swedish “gustavian” neoclassic style, in light colors and a classicistic design of simplicity.

Drottningholms Slottsteater is since 1991 on UNESCO’s list of world culture heritage. Drottningholm palace, where the Swedish royal family has its residence, was built in the 17th century by Queen Hedvig Eleonora, with Louis XIV’s Versailles as a model (Drottningholm can be translated as: the queens’ island). In the 18th century the Queen Lovisa Ulrika resided in the palace. She had wide cultural interests and called French actors to come to Sweden. The present theatre was designed by the Swedish architect Carl Fredrik Adelcrantz, and was finished in 1766. During the reign of the “theatre king” Gustavus III the theatre had is heydays. In 1791 a foyer, the Déjeuner Salon, was constructed by Jean-Louis Desprez with a view of the garden. After the kings death the theatre was closed and left unused until it was rediscovered in the 1920-ies. The theater was renovated and now works as a living museum, where performances are made in summertime with a repertoire of 17th century music, ballet and opera.

In one of the pavilions between the palace and the theatre the costume workshop is located. The small 18th century building is full of activity all year round. While the theatre is closed in winter time, the costumes for next summer’s performances are produced, together with clothes for the orchestra and the evening hosts. The tailors Lena Dahlström and Britt Louise Jörnlöf are for the moment working on the costumes for two productions of baroque operas: Ariodante by Handel och Poppeas kröning by Monteverdi, with singers from the University college of Opera in Stockholm. The theatre is open for the public 1.May - 30. September, with guided tours for tourist groups and special arrangement for sponsors. This year also the guides will wear specially made costumes - 13 sets have been made during the winter. The inspiration for the costumes has been 18th century servants clothing. Over cotton shirts and smocks with ruffles the men will wear waistcoats and the ladies will wear petticoats and bodices in printed cotton from Durán Textiles historic textile collection.

We visited the theatre a winter day in February. A snow storm made it impossible to make any outdoor pictures with the theatre, the park and the palace, thus we hope to return in summer time with photos in these beautiful surroundings. The theatre was closed for the winter, but we spend some hours in the cold and resting salons to take pictures of the new costumes in the charming milieu where they will be used.

Links:
Drottningholms Slottsteater
Drottningholms palace
UNESCO world culture heritage list

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.