Gustav, ett gyllene mönster från 1600-talet | Gustav, a 17th Century Golden design

Text Martin Ciszuk.

Våren 2010 gjorde Durán Textiles produkter till Livrustkammarens butik utifrån föremål i Kungliga Livrustkammarens samlingar.

Mönstret GUSTAV kommer från en broderad resdräkt som burits av Gustav II Adolf, den svenske kung som regerade 1615-1632, och vars framgångar i det trettioåriga kriget gjorde Sverige till en stormakt. Dräkten består av en tröja (en snäv jacka med långa ärmar och många små skört) i violett sidensatin, samt vida puffbyxor och en kasack (ett ytterplagg med snedknäppning, hängärmar och skört) i violett kläde. Dräkten kallas i de äldre inventarierna för en ”fiolenbrun klädning”. Ursprungligen hörde enligt inventarieförteckningen flera plagg till dräkten: en kappa av violett kläde med sammetsfoder, strumpor av kläde, bindike-remmar i silvertråd (för att snöra samman tröja och byxor) och en broderad fältherrebindel (ett långt stycke siden som bars över axeln, knutet vid höften). Av bevarade räkningar framgår att broderiet beställdes från guldsmeden Sebastian Lelij i Hamburg. Det var vanligt att guldsmederna, som levererade materialet till metalltråd och paljetter, även hade broderiateljéer. Plaggen broderades innan de syddes ihop, förmodligen skickades mått eller mönster av tyg eller papper till Tyskland tillsammans med beställningen. Dräkten provades och syddes nämligen i Stockholm, enligt hovets räkenskaper av kungens livskräddare Baltzar Dinet. Resdräkten beställdes för att bäras av den 25-årige kungen då han reste till Kalmar i september 1620, för att ta emot sin blivande brud Maria Eleonora. Leveransen av broderiet blev dock försenad, och den eleganta resdräkten kom förmodligen istället att användas vid prinsessans högtidliga mottagande i Stockholm den 25 november, då kungen red ut för att möta sin blivande drottning på bröllopsdagens morgon.

Byxorna och kasacken är sydda av ett fint violett kläde och är broderade med spunnen guldtråd, guldsnoddar och kantiljer (små rör av krusad metalltråd) och paljetter, allt nersytt med gult silke. Alla sömmar och kanter är dessutom dekorerade med en smal guldgalon. Mönstret utgörs av fantasifulla bladrankor och blommor. Blommorna utgjorde ett invecklat symbolspråk under 1600-talet och dräktens broderier är säkert formgivna för att anspela på det stundande kungliga bröllopet: rosor för kärlek, liljor för himmelsk välsignelse, nejlikor för trolovning och äktenskap och ekollon för liv och virilitet. På kasacken är de broderade blommorna avpassade för att följa plaggets skärning. På byxorna är de däremot jämt spridda över de stora ytorna och omgivna av strödda paljetter.

Det är detta rapporterade mönster som reproducerats av Durán Textiles. De broderade blommorna har noggrant tecknats av efter fotografier och uppmätningar och mönstret är återgett i sin originalskala. Mönstret har handtryckts med guld på violett och röd bomull och av detta har tillverkats souvenirer till Livrustkammarens museibutik: bärkassar, pennfodral, små sminkväskor och påsar med dragsko som kan användas som skopåsar eller som en elegant presentförpackning till en vinflaska. Alla produkter har en etikett som berättar om mönstrets ursprung. Dessutom har mönstret tryckts som metervara med guld på vinrött och mörkblått siden. Produkterna finns att köpa i Livrustkammarens museibutik, metervara i siden finns på Durán Textiles hemsida.

De indiska hantverkare, som tillverkar Durán Textiles reproduktioner, upplevde detta mönster som indiskt. Det är inte så konstigt, eftersom sjövägen till Indien upptäckts under slutet av 1500-talet och orientaliska textiler och mönster, sk. moresker, blev moderna och inspirerade europeisk formgivning under 1500- och 1600-talet. Våra indiska producenter påpekade likheten med indiskt broderi och erbjöd sig att göra ett handbroderat prov som motsvarade originalet. Vi skickade ner detaljbilder på broderierna och dessa sändes till broderiverkstaden tillsammans med den renritade mönsterrapporten. Provbitana som kom tillbaka var fascinerande och praktfulla! Guldbroderiet är utfört på siden med samma typ av metalltrådar och broderiteknik som originalet: spunnen guldtråd, guldsnoddar, kantiljer och små paljetter. Motiven blir tredimensionella, de olika metalltrådarna reflekterar ljuset i olika nyanser och tyget får ett mäktigt tungt fall av metalbroderierna. Vi har nu tagit hem en begränsad upplaga av det broderade tyget. Handbroderat i guld på mörkrött och mörkblått siden.

De indiska brodörerna (majoriteten av arbetarna är män) arbetar på samma sätt som de stora ateljéerna i Europa under 1600-talet. Tyget spänns i stora ramar så att flera personer kan arbeta samtidigt, sittande på golvet på båda sidor om ramen. Motiven överförs till tyget genom perforerade mallar där motivets linjer stuckits upp med en nål. Genom att stryka krita eller färg genom hålen i mallen framträder motivet med prickade linjer på tyget. Metalltrådarna fästs med olika typer av läggsöm, man syr fast dem mot bottentyget med en gul tråd, eftersom de inte kan träs på en nål och dras genom tyget. Paljetterna fästs på samma sätt. Baksidan av tyget blir därmed fylld med långa stygn av den gula tråden.

Vi planerar att visa tyget uppsytt som en klänning med förebild från ett svenskt porträtt från 1620-talet. Durán Textiles hoppas att detta praktfulla tyg kan locka någon av våra kunder till att skapa en överdådig historisk kostym eller till att använda tyget i ett spännande modernt sammanhang.

Källor:
Cecilia Aneer: Skrädderi för kungligt bruk, tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600-1635. Uppsala 2009
Lena Rangström: Modelejon, manligt mode 1600-tal 1500-tal 1700-tal. Stockholm 2003
Lena Rangström: En brud för kung och fosterland. Stockholm 2010

 


 

In spring 2010 Durán Textiles made products for the museum shop of Livrustkammaren modeled on textiles in the collection of the Royal Armory of Stockholm.

The design GUSTAV is modeled from an embroidered traveling suit worn by King Gustav II Adolf, the Swedish king that ruled 1615-1632, and whose engagement in the thirty year war transformed Sweden into a nation of great military power. The suit consists of a “tröja” (a tight fitting jacket with long sleeves and several small skirts) in violet silk satin, combined with wide puffed breeches and a “kasack” (a cassock - an outer garment buttoned diagonally over the chest, with skirts and hanging sleeves) in violet broadcloth. According to the old inventories the suit originally was complemented with stockings of violet broadcloth, a cape in the same material lined with velvet, silver aglets to tie the breeches to the waist of the jacket, and a “fältherrebindel” a commander’s token of embroidered silk (a long straight piece of silk worn over the shoulder tied at the hip). The preserved bills tell that the embroidery was carried out by the goldsmith Sebastian Lelij in Hamburg. It was common that the goldsmiths, who delivered the precious metal thread and sequins, also organized embroidery workshops. The garments were embroidered before tailoring. When the order was sent to Germany it probably included measures or cut-out patterns in paper or fabric. In this way the embroidered design was laid out to fit the shape of the garments. Back in Stockholm the suit was then fitted and sewn by the Swedish royal tailor Baltzar Dinet. The traveling suit was ordered to be worn by the 25 year old king when he traveled to Kalmar, a port in south eastern Sweden, to meet his becoming queen Maria Eleonora in September 1620. The deliverance was however delayed, and instead the elegant suit was probably used at the ceremonial welcoming of the princess to Stockholm the 25 of November, when the king rode out to meet his bride on the morning of the wedding day.

The breeches and the cassock are made in a fine violet broad cloth, embroidered in gold thread, golden cords, bullions (small spirals of drawn gold thread) and sequins, all couched with yellow silk. All seams and edges are covered with a narrow gold band. The design consists of fancy scrolls and flowers. In the 17th century the flowers were telling a symbolic language. Here they are certainly chosen to allude to the royal wedding: roses for love, lilies for heavenly blessing, carnations representing engagement and marriage, and finally acorn symbolizing life and virility. At the cassock the embroidered flowers are fitted to the cut of the garment. On the breeches they are evenly spread out over the wide surfaces and surrounded by small sequins.

It is this repeated design that has been reproduced by Durán Textiles. The embroidered flower motifs has been thoroughly drawn using close up photos and measurement. The design is reproduced in its original scale, and is screen printed in gold on violet and red cotton. From this fabric there are souvenirs made for the museum shop of the Royal Armoury: shopping bags, pen cases, small organizers and bags with a draw string, which could be used as elegant shoe bags or as a wrapping of a gift or a wine bottle. All products have a label who tells about the origin of the design. The same design is also printed in gold on wine red and blue silk. The products are sold in the museum shop of the Royal Armoury at Stockholm royal palace. The printed silks can be ordered from the homepage of Durán Textiles.

The Indian crafts men who make the reproductions for Durán Textiles remarked that the design GUSTAV had an Indian look. This is not surprising, because when the sea route to India was discovered in the end of the 16th century there was a strong influence from oriental textile design. The style was called “Moresque” and inspired fashionable European craft and interior design in the 16th and 17th century.
Our Indian producers called attention to the similarity with Indian embroidery and offered to make a sample corresponding to the 17th century original. We send detailed photos of the embroidery which were forwarded to the embroidery workshop together with the drawings of the design. The samples which were sent back looked fascinatingly sumptuous! The gold embroidery is made on silk using the same type of metal threads: spun gold thread, twisted gold cords, bullions and small sequins. The motifs get three-dimensional, the different metal threads reflect the light in shimmering nuances and the fabric has a heavy drape because of the rich decoration. We immediately ordered, and we have now a limited edition of the fabric in stock, hand embroidered on deep red and blue silk.

The Indian embroiderers (the majority of these crafts men are male) work in the same manner as the big workshops in 17th century Europe. The fabric is stretched on big wooden frames, making it possible for several persons to work at the same piece, sitting on the floor on both sides of the frame. The motifs are transferred to the fabric through perforated stencils, where the lines of the design have been punched with a pin or a pricker. Chalk or paint is spread through the holes in the stencil, and the motif appears on the fabric as dotted lines. The metal yarns are fastened by couching, sewn down to the fabric with yellow thread, because they cannot be drawn trough the fabric with a needle. The sequins are fastened in a similar way. The reverse of the embroidery will appear as filled with long yellow stitches.

We plan to show the embroidered fabric made up as a dress, modeled from a Swedish painting of the 1620ies. Durán Textiles hope that this sumptuous fabric will tempt some of our customers to create a fabulous historic costume or use the gold embroidery in an exciting modern context.

Source:
Cecilia Aneer: Skrädderi för kungligt bruk, tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600-1635. Uppsala 2009
Lena Rangström: Modelejon, manligt mode 1600-tal 1500-tal 1700-tal. Stockholm 2003
Lena Rangström: En brud för kung och fosterland. Stockholm 2010

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.