Hättor och mössor att sy själv | Coifs and bonnets to make yourself

Text and photo: Laila Durán.

För inte så länge sedan var det otänkbart att en kvinna gick ut utan att ha hatt eller sjal på huvudet. För bara några generationer sedan kunde man skilja gifta kvinnor från ogifta bara genom att se vilken huvudbonad de bar. Material och form markerade vilket samhällstånd man tillhörde och ibland också vilken del av landet man kom ifrån. Idag finns huvudbonaderna kvar i folkdräkterna, där vi kan se form och siluett så långt tillbaka som från medeltiden.

På 1700-talet gick man sällan barhuvad. Även till komplicerade frisyrer och peruker användes hättor både till vardag och fest. På de gamla målningarna ser vi hur kvinnor bar olika små hättor och mössor både inne och ute. Somliga hättor var av enklaste modell i fint linne eller bomull. Dessa kunde ibland bäras under hattar och sidenmössor. Andra gjordes i exklusiva sidentyger eller dekorerades med spetsar och sidenband. I flera överflödsförordningar från 1700-talet stagades särskilt att även kvinnor av lägre stånd hade rätt att bära sidenmössor. I detta nyhetsbrev skall ni få några mönster och tips om hur man enkelt syr en fin liten hätta eller mössa att lägga över frisyren.

 


 

Not long ago it was unthinkable for a decent woman to go outside without covering her hair with a hat or a headscarf. Only a few generations have passed since the time when you could distinguish wives from unmarried women just by looking at their headgear. Shape and material were markers of your position in society and could often tell from which part of the country you origin. Today the folk costumes still have kept the female headdresses, where their ancient shape and construction in some cases show traces back to the middle ages.

In the 18th century you seldom appeared bare headed. Even complicated hairstyles and wigs were often covered with bonnets both in undress as well as for formal wear. Paintings and illustration shows women of all classes wearing bonnets both inside and outside their home. Some coifs could be made in very simple shape from plain cotton or linen. These were often worn beneath hats or silk bonnets. Other were made from exclusive silks or decorated with laces and silk ribbons. In several Swedish regulations of consumption from the 18th century it is stated that also women of lower social position were allowed to wear silk bonnets. In this newsletter we will give you some patterns and instructions on how you easily can make a pretty little bonnet to wear over your coiffure.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.