Krasse, ett rekonstruerat kattun från Maribo | Krasse, a reprocuced cotton print from a Danish collection

Text Martin Ciszuk. Foto Laila Durán.

I mars 2008 besökte vi Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Maribo, i Danmark. Museet är ett friluftsmuseum med hus och gårdsbyggnader från 17- och 1800-talet som flyttats till platsen från den omkringliggande landsbygden. Husen är inredda med gamla föremål och rekonstruerade textiler. På sommaren är museet öppet för allmänheten och visas av guider i tidstypiska dräkter. I anslutning till museet finns också en museibutik. Kontakten och samarbetet med Durán Textiles inleddes redan 2007 med syftet att rekonstruera något tyg ur museets samlingar.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum har en omfattande textilsamling. Inför vårt besök hade ett 20-tal textiler med kattuntryck tagits fram: doppåsar, doptröjor och några mindre plagg, alla från 1700- och början av 1800-talet. Under en hektisk dag dokumenterade vi tygerna, fotograferade, mätte mönsterrapporter, räknade varp- och inslagstrådar, och diskuterade med museipersonalen. Arbetet utfördes på kontoret utanför museets magasin. Vi öppnade låda efter låda med spännande textilier. De flesta kattuntygerna var foder i doppåsar av siden. Utrymmet var begränsat så det mesta arbetet utfördes med textilerna liggande i sina lådor. Varje föremål hade intressanta historier och en mängd fascinerande detaljer, men det fanns inte tid och utrymme för att undersöka alla aspekter. Vi koncentrerade oss på kattuntrycken som i stora drag liknade de som finns i svenska samlingar, men som också innehöll exempel på dansk produktion och några för oss tidigare okända mönstertyper.

Vi har nu valt att reproducera två kattuntryck ur Lolland-Falsters Stiftsmuseum samlingar, och kan nu presentera det första, som är ett småblommigt rokokomönster. Originalet är foder i en ärmlös liten vadderad doptröja av röd sidendamast med bandkanter. Den har knutits i sidan och ena axeln med rosetter av vita sidenband. Mönstret är blocktryckt på vit medelfin bomull i brunsvart, rött och brunviolett. Plagget är mycket litet, endast ca 25 cm högt, men skuret i ett stycke vilket gjorde det möjligt att rekonstruera mönsterrapporten. Enligt traditionen bars doptröjan 1761 av den senare stiftsprosten Jacob Sidenius i Øster Ulslev, vid dopet i Norre Vedby kyrka på Falster, Danmark. Tryckets tillverkningsort är okänd. Det liknar tyska, westfaliska tygtryck från 1700-talet som finns i Röhsska museets samlingar i Göteborg. Det är möjligt att trycket är utfört i Tyskland i mitten av 1700-talet, men även Danmark hade kattuntryckerier vid denna tid så det finns också en möjlighet att trycket är inhemskt. Det småskaliga mönstret ger intrycket av ett beklädnadstyg att användas som foder och i vardagliga plagg som koftor, stubbar och hemmaklänningar, men alla typer av kattuner verkar även ha använts till inredning som täcken, sängomhängen, överdrag och annat.

Det rekonstruerade tyget är screentryckt i originalfärgerna och har fått namnet Krasse. Vi vill tacka för det generösa mottagandet vid besöket i museisamlingarna i Maribo. Durán Textiles kan nu glädjas åt samarbetet med ytterligare ett skandinaviskt museum, och vi ser fram emot att se det nya tyget i museibutiken, de rekonstruerade miljöerna och dräkterna. Under året kommer vi dessutom att presentera ytterligare ett rekonstruerat kattun från samlingen i Maribo.

 


 

In Mars 2008 we visited Lolland-Falsters Stiftsmuseum, in Maribo, Denmark. This is an open-air museum on the south of the Danish islands where farmhouses originating from the 18th and 19th century in the neighboring countryside have been moved and rebuild. The houses are furnished with antiquities and reconstructed textiles. In summer time the museum is open to public and shown by guides wearing period costumes. In connection with the old interiors there is also a museum shop. Contact and cooperation with Durán Textiles started already in 2007 with the purpose of reproducing some fabrics from the museum collections.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum has an extensive collection of old local textiles. In preparation for our visit around 20 pieces containing cotton prints were taken out of the store room: different christening garments and some small pieces of clothing dating from the 18th and the beginning of the19th century. During one hectic day we documented the fabrics, taking photos measuring pattern repeats, counting warp and weft ends and discussing with the museum staff. The work was conducted in the office outside the store rooms. We opened one box after another filled with exiting textiles. The majority of the cotton prints were preserved as lining for a sort of christening robe made like long bags of silk. The working space was limited, so we studied most of the textiles as they were lying in their boxes. Each piece had fascinating stories to tell and showed a lot of interesting details, but there were not enough time to study all different aspects. We had to concentrate on the cotton prints, which as a whole showed great similarity to textiles in Swedish collections, but also contained examples of Danish production and some for us hitherto unseen types of designs.

We have now chosen to reproduce two cotton prints from the collection of Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Here we present the first: a small scale rococo design. The original fabric is a lining of a christening garment, a sort of small padded waistcoat in red silk damask bound with white silk, closed in the side and one shoulder with white silk bows. The design is block printed on medium fine white cotton in brownish black, bright red and brownish violet. The garment is only 25 cm in hight but cut in one piece, which made it possible to reconstruct the pattern repeat. Tradition holds that the small waistcoat was worn 1761 by the later dean Jacob Sidenius in Øster Ulslev, at his baptism in Norre Vedby church, Falster, Denmark. The origin of the fabric is not known. It resembles, however, some 18th century German cotton prints from Westphalia in the collection of Röhsska Museum in Gothenburg. It is possible that the print was made in Germany in the mid 18th century, but there were also cotton print manufactures in Denmark at this time leaving, the possibility of a regional production. The small scale of the pattern gives the impression of a use for clothing as linings or informal ladies’ wear as petticoats, jackets and day dresses, but cotton prints of all designs seems also to have been used for furnishing as blankets, bed hangings and coverlets etc.

The reproduced fabric is screen printed in the original color-way. It was named after a Swedish garden flower, Krasse, in English Indian cress. We send our thanks to the welcoming and caring staff we met at the museum store in Maribo. Durán Textiles is happy for the cooperation with one more Scandinavian museum, and we are looking forward to see the new fabric in the museum shop as well as in reconstructed interiors and garments. Later this year we will present yet another printed cotton from the collection in Maribo.

 

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.