Kulla, ett folkligt kattuntryck med anor från1700-talet | Kulla, a Swedish folklore print with 18th century ancestors

Text Erik Thorell, Skansens klädkammare och Martin Ciszuk

Duran Textiles senaste reproduktion har fått namnet Kulla. Originalet är blocktryckta bomullstyger från 1800-talet, sannolikt av svensk tillverkning, med ett mönster som har sitt ursprung i 1700-talet. Mönstret med röd botten finns på en flickmössa som ursprungligen kommer från Bjuråker, Hälsingland, och ägs av Skansens Klädkammare. En hätta och ett förkläde med samma mönster men med vit grundfärg kommer från Mockfjärd, Dalarna, och är i privat ägo.

Tygerna finns i stora delar av Sverige främst i mössor av olika slag, men också i livstycken och förkläden. De flesta bevarade plagg sydda i detta kattuntryck kommer från områden där folkdräkterna varit i dagligt bruk längst, t.ex. Hälsingland och Dalarna.

Färgskalan har under 1800-talets början blivit kraftigare och mer kulörstark för att passa den tidens smak. Allmogen uppskattade särskilt dessa färger, och mönstret som trycktes med flera bottenfärger, användes främst i de mössor och förkläden som hörde till högtidsdräkten. Mönstret förknippas än idag med flera kända Svenska folkdräkter.

Om tillverkningen vet man inget bestämt, men Ingegerd Henschen spekulerar i sin bok: Kattuntryck - svenskt tygtryck 1720-1850 om tygets ursprung. Mönstret med de symetriska blomsterbuketterna härstammar från sidentyger tillverkade i Frankrike på 1730-talet i senbarock stil. Liknade motiv, men med tydlig rokokokaraktär finns på tygtryck daterade till mitten och slutet av 1700-talet tillverkade i Sickla utanför Stockholm. När tygtryckaren Collert startade sin fabrik i Göteborg förde han med sig mönstret dit. Här skedde anpassningen av färgskalan för en folklig kundkrets under början av 1800-talet. Vid slutet av seklet upphörde emellertid denna produktion p.g.a. en minskande marknad då folkdräkterna slutade användas. I Delsbo i Dalarna, där folkdräkt länge var i bruk, saknade man därmed det rätta mösstyget. En man vid namn Johan Rudolfi startade då tygtryck i hemmet. Tyg till mössor och förkläden producerades som hemslöjd under flera generationer av hans släkt. Trycket förenklades i detta sammanhang och endast konturerna trycktes med svart färg. Sedan fylldes färgerna på blommorna i för hand. När Ingegerd Henschen på 1930-talet intervjuade den sista ättlingen av tryckarfamiljen, var denna mycket ovillig att ge ut några detaljer om hur tillverkningen gått till. Hon betraktade textilforskaren som en konkurrent som ville utnyttja hantverkets hemligheter för egen vinning och tog sina kunskaper om folkligt kattuntryck med sig i graven.

Det gamla mönstret blommar nu igen. Duran Textiles AB har reproducerat trycket med röd, blå och vit botten som screentryck på bomull. Vi har låtit göra väskor, necessärer, sminkväskor och bärkassar i tyget förutom metervaran. Genom att placera om mönsterformerna till bård och spegel har vi dessutom skapat tryckta halskläden som tillverkas i bomull.


Smålandsväska i KULLA. Nu finns väskorna med
både korta och långa handtag.

 


 

The latest reproduction from Duran Textiles is named Kulla. The original design derives from block printed 19th century Swedish cottons, but has a 18th century origin. The design on red ground was found on a girl’s bonnet, originally from Bjuråker, Hälsingland, now owned by Skansens Klädkammare - the Costume department of the open air ethnographical museum in Stockholm. A bonnet and an apron in the same design on white ground origins from Mockfjärd, Dalecarlia, and are now in a private collection.

These printed fabrics could be found in many parts of Sweden, mostly made up as bonnets but also as aprons and bodices. The majority of preserved parts of costume with this design origin from regions where the daily use of folk costume lasted longest as Hälsingland and Dalecarlia.

The colour scheme was changed in the beginning of the 19th century to brighter and stronger nuances appropriate to the taste of the time. The Swedish peasantry highly appreciated these colours. The design was printed with different backgrounds, and used for bonnets and aprons belonging to the festive costumes. Still the design is associated with some of the most famous Swedish folk costumes.

The details about the original production are uncertain, but the Swedish textile researcher Ingegerd Henschen speculates in her book about cotton printing: Kattuntryck - svenskt tygtryck 1720-1850 around the origin of the design. The symmetrical bouquets of flowers are found on silks in late baroque style made in France in the 1730-ties. Similar motifs, but with apparent rococo character, appears on printed cottons made at the Sickla manufactory outside Stockholm in the mid and late 18th century. The printer Collert took the design with him when he set up his own printing manufactory in Gothenburg, in western Sweden. There the design was changed in the beginning of the 19th century and the colours were adapted to the peasant taste. At the end of the 19th century the production stopped when the marked was narrowing as the folk costumes seized to be used. In Delsbo, Dalecarlia, where the folk costumes long remained in use, a need for the correct bonnet fabric thereby aroused. The problem was solved by a man named Johan Rudolfi who started printing in his home. Fabric with the design was printed as domestic craft by his ancestors for several generations. In this circumstance the printing procedure had to be simplified. The contours of the design were printed in black and the colours of the flowers and the background were painted by hand. When Ingegerd Henschen in the 1930-ties interviewed the last ancestor of the printing family, the old lady was unwilling to share any details about the production. She considered the textile researcher as a competitor who tried to use the craft secrets for her own, and took her knowledge of rural printing with her into her grave.

Now this old design flowers again. Duran Textiles AB has reproduced the design as a screen printed cotton with red, blue and white ground. The fabric is made up as hand bags, toilet and make up kits and shopping bags besides being sold by the meter. By reorganising the design element we also created a border and field design for neck kerchiefs in cotton.


Hand bags in KULLA. The bags are now made both
with short and long handles

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.