Leufsta Bruk – på Baronernas och järnmalmens tid | Leufsta Bruk – in the age of the ironmasters

Text och photo: Laila Durán

Det är en gnistrande klar vintermorgon när vi svänger in genom Leufsta bruks pampiga port och sakta, nästan andäktig tittar över detta vinterlandskap med snötäckta träd och isiga dammar. Allén är vid och välkomnande och vi stannar bilen för att beundra kyrkan och herrgårdens vackra fasad. Här känns det som tiden stått stilla.

Det var under 1720-talet, efter en stor brand som bruket och herrgården återuppbyggdes och fick det utseende som i stort är bevarat än idag. Detta bruk, som är stort som en liten stad, var under 200 år ledande på den europeiska marknaden för järnmalm och blomstrade under de framgångar järnexporten gav. Under Charles de Geer ledning återuppbyggdes herrgården enligt de ursprungliga ritningarna med två våningar, sex flyglar, naturaliekabinettet och biblioteket. I parken finns ett vackert orangeri, en lusthusliknande volière och bakom huvudbyggnaden ligger längorna med stallar, vagnslider och ridhus. Allt är i bruk även idag och vi beundrar hästarna som springer runt i snön och ångar i kylan.

Vid herrgårdens entré tas vi emot av Ann-Charlott Ljungholm, ansvarig för Herrgården Leufsta och visas in i de rum vi skall arbeta under de tre dagar vi besöker bruket.
Först skall vi fotografera i hallen mellan stora biblioteket och gästrummen. Ett stramt rum med en gustaviansk soffa och ett fint litet skepp i taket. Därefter dukar vi upp i matsalen. De gustavianska panelerna går i grågröna toner och tavlor av familjen de Geer målade av holländska mästare pryder väggarna. Ett golvur utfört i Stockholm på 1770-talet och några stolar signerade mästaren Jacob Malmsten står mot väggen. De höga fönstren har en fantastisk utsikt över dammen och parken.

Intill herrgården, ute i bruksdammen, ligger 1700-talsbiblioteket inrymt i en särskild paviljong. Charles de Geer som var forskare inom entomologin, d v s läran om insekterna, hade en imponerande samling böcker och skrifter bl.a. av Rudbeck och Linné. Hans egen uppslagsbok om insekter finns fortfarande kvar i hyllorna i biblioteket.

I dag är besökare välkomna till Leufta Bruk hela året. Här finns konsthantverkare med tekniker som keramik, tygtryck och tovning. Man kan besöka konstnärer och snickare med 1700-talets formspråk som specialitet, bli guidad genom herrgården och flyglarna och få en nära inblick i livet på bruket genom tre hundra år. Under sommarmånaderna är slottet även öppet för övernattande gäster och vill man fira något stort dukas det upp i matsalen och orangeriet. För barnen finns ”barnens bruk”, ett lekhus för barn där man möter välkända sagofigurer.
Läs mer på www.leufstabruk.se

Till de vackra kläderna har vi använt de nya kattunerna CLOVER från Historiska Museets samlingar och SAGA från Sagalunds Museum i Finland, denna finns även i beige och brunt tryck.

 


 

On a sparkling clear winter morning we drive through the impressing gates of Leufsta ironworks. It is a breathtaking beautiful view of a winter landscape with snow covered threes and icy ponds. A wide and welcoming walk with old threes leads to the manor house, and we stop for a moment to admire the facade and the church. It feels like time has been standing still in this place.

After a ravaging fire in the 1720-ies the ironworks and the manor was rebuild to the shape which in most details is still standing. The ironworks, resembling a small town, was during 200 years the leading the European market of iron production, and was flourishing in the wealth which was generated from the iron export. Under the leading of the ironmaster Charles de Geer the manor house was rebuild after the original drawings in two stores with six wings, a cabinet for natural history specimens and a library. In the park there is a beautiful greenhouse, a voliére made like a summer pavilion and behind the main building there are wings with stables, carriage house and riding stables. All this is still in use, and we are delighted to see the horses playing in the snow, steaming in the cold air.

At the entrance of the manor house we are greeted by Ann-Charlott Ljungholm, responsible for The Leufsta Manor, and are lead into the rooms where we are going to work during the three days we visit the ironworks.
The first milieu is the parlor between the great library and one of the guest rooms. It is a sober room with a neoclassic sofa and with a small votive ship hanging from the ceiling. Then we lay the table in the dining room. The paneling in the Swedish neoclassic, gustavian, style is painted in grayish green tones, and portraits of the family de Geer, painted by Dutch masters, decorates the room. A standing clock made in Stockholm in the 1770-ties and some chairs singed by the carpenter master Jacob Malmsten are placed along the wall. From the high windows there is a marvelous view over the pond and the park.

Close to the manor house, on an island in the pond of the ironworks, the 18th century library is placed in a separate pavilion. Charles de Geer who was researcher in entomology, i.e. the science of insects, owned an impressing collection of books including works of the famous Swedish scientist Rudbeck and Linnaeus. His great opus, an encyclopedia on insects, is still on the book shelves of the library.

Today visitors are welcomed to Leufta Bruk all the year round. In the old houses craftsmen are working with ceramic, textile print and wool felting. You can visit artists and carpenters with 18th century style as their specialty, follow a guided tour through the manor house and the wings and catch glimpse of the life in the ironworks through three hundred years. During the summer months the manor is open for guests spending the night, and for great celebrations parties are arranged in the dining room and the green house. There are also activities for kids.
Read more at www.leufstabruk.se

For the beautiful clothing of the ladies we used the new cotton print CLOVER, a design from the collection of the Museum of National Antiquities in Stockholm, and SAGA originating from Sagalund Museum in Finland, the later also comes in beige and dark brown on white ground.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.