Originalet till Folklore på en dräktbild från Vingåker | A costume sketch showing the original of the FOLKLORE kerchief

Text Martin Ciszuk

Duran Textiles lanserade ullhalsklädet Folklore i No. 7-08 (Dec. 2008). En av våra uppmärksamma kunder och läsare, Gun Hilmerby utanför Uppsala, som har stora kunskaper om folklig dräkt och arbetar på en bok i ämnet, uppmärksammade oss då på denna bild.

Den visar en kvinna från Vingåker, Södermanland på vintern, i sin ålderdomliga folkdräkt med fårskinnspäls och ett ullschalett knuten om huvudet. Som ni ser motsvarar schalettens mönster vårt reproducerade handtryckta ullhalskläde! Vi får här en fin illustration på hur originalplagget användes under mitten av 1800-talet. Konstnären Bengt Nordenberg (1822-1902) är känd för sina akvareller av folkdräkter och målningar med svenska folklivsskildringar från Skåne och Dalarna. Han tillhörde den s.k. Düsseldorfskolan en grupp konstnärer som utbildats i Tyskland och fick stort genomslag i Sverige under senare delen av 1800-talet. Motiven i konstriktning är ofta nationalromantiska och sentimentala. De omfattar för det mesta dramatiska landskapsmålningar med fantastiska klippor, vattenfall och allmogemotiv, ofta förljuget bondska och ålderdomliga.

Dräktbilderna, särskilt skisser som denna, är dock ovärderliga för forskningen om svenska folkdräkter eftersom de är gjorda ute på landet och inte i hans ateljé. Konsnären bodde med sin familj några år just i Vingåker och gjorde många teckningar av människorna i sina dräkter. Här är också ett belägg för denna typ av ullhalsklädens spridning över stora områden - originalet i Skansens klädkammare som vi utgått från när vi gjorde reproduktionen användes i Delsbo, Dalarna. Sjalar och halskäden såldes av knallar och gårdfarihandlare över hela landet. Originalet till akvarellen/pennteckningen finns i Kulturen i Lunds samlingar.

 


 

Durán Textiles presented the woolen neck kerchief FOLKLORE in the newsletter No. 7-08 (Dec. 2008). One of our observant Swedish readers and customer Gun Hilmerby, who has gathered great knowledge about Swedish folk costume and is preparing a book on the subject, made us aware of this picture.

It shows a woman in from Vingåker, Södermanland, in central Sweden, in winter time, wearing her archaic regional costume with sheep skin fur coat and a red woolen scarf tied around her hair. As we all can see the design of her head kerchief is the same as the hand printed reproduction FOLKLORE in Durán Textiles historic textile collection. We here have an excellent illustration of how the original garment was worn in the mid 19th century. The artist Bengt Nordenberg (1822-1902) is renowned for his water color pictures of Swedish folk costumes and painting of Swedish rural life from Scania and Dalecarlia. He belonged to the Düsseldorf school - a group of artists educated in Germany who made great success in late 19th century Sweden. The motifs in their art are often sentimental and full of national romanticisms. Often they contain dramatic landscapes, fantastic rocks and rural motifs - commonly mendacious peasant and archaic.

The costume depictions, however, particularly the sketches like this one, are invaluable for the research of Swedish folk costume, because they were made on place on the country side and not in his studio. The artist lived for some years in Vingåker and made many drawings of the people he met there in their local costume. The picture is also a proof for the wide distribution of these woolen kerchiefs – The original we used for the reproduction is in the collection of Skansen open air ethnographical museum and was worn in Delsbo in Dalecarlia in northern Sweden. Neck kerchiefs and shawls were sold by peddlers traveling through the whole country. The original of the picture is in the collections of Kulturen in Lund, southern Sweden.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.