Pärlan - Juvelernas drottning | The Queen of Gems

By Laila Durán.

Genom historien har pärlor givits stor betydelse och varit delar av mytologin av snart sagt varje kultur som mött dem. Äkta pärlors sällsynthet, liksom deras skimrande skönhet och mystik gör det inte förvånande att de kunde betraktas som gåvor från gudarna.
”Juvelernas drottning” har en rafflande historia långt bortom vad en modern bärare av smycken kan föreställa sig. Ett halsband av äkta pärlor i graderade storlekar var en dyrbarhet av ofattbart värde, och sedan urminnes tider har pärlor funnits bland världens mest kostbara smycken. Innan produktionen av odlade pärlor i början av 1800-talet var pärlor så sällsynta och dyra att endast adeln och de rikaste samhällsskikten kunde drömma om att äga dessa skatter.

Ingen vet var människor först började samla och bära pärlor, men oavsett ursprung spred sig deras popularitet genom världen under årtusenden. I den hinduiska kulturen var pärlor förknippade med månen och blev symboler för kärlek och renhet. Hinduiska texter berättar att det var Krishna som upptäckte den första pärlan och att han gav den som bröllopsgåva åt sin dotter. I Islamisk tradition värderas pärlorna ännu högre. Koranen talar om pärlor som en av belöningarna i paradiset, och själva pärlan har blivit en symbol för perfektion. Kristendomen övertog pärlan som en symbol för kyskhet och pärlor användes till att smycka liturgiska föremål. Idag förknippar vi ofta pärlor med brudar och bröllop, kanske ett samband som har sitt ursprung ända tillbaka till berättelserna om Krishna och hans dotter.

Dyrbara pärlor har varit maktsymboler för överklass och kungligheter. De bars på alla möjliga sätt: som smycken, kronor och sydda på kläder och bruksföremål. De största pärlorna blev broscher, och rader av pärlband hängde i knippen vid dekolletage och huvudbonader. På porträtt och konstverk som avbildar överklassen iklädda pärlsmyckade dräkter kan den rika användningen av pärlor genom seklerna studeras.
En numera försvunnen, eller undangömd, pärla ägdes av Englands kung Charles I. Konstnären Anthony van Dyck (1599-1641) målade flera porträtt av kungen som visar den stora droppformade pärlan, hängande från hans vänstra öra. I tavlan “Charles I, from Three Angels” (1636) accentueras den stora pärlan. Under drottning Elisabeth I’s regering, var en förmögen köpman, Tomas Gresham, känd för att äga en stor äkta pärla. I en skål för att hylla drottningen och imponera på den spanske ambassadören, sägs Sir Gresham ha krossat pärlan och druckit upp den, löst I ett glas vin.

Världens mest berömda pärla är “La Reine De Pearls” eller “La Pellegrina”. Denna stora runda pärla mättes till 27,5 karat, och ingick i de franska kronjuvelkerna. Den värderas i den kungliga skattkammarens inventarieförteckning från 1791, till det förbluffande värdet av 200,000 francs. Förteckningen beskriver pärlan som en junfrupärla, av perfekt rundning, från det finaste vatten. Under kriget som följde den franska revolutionen 1792 blev största delen av de franska kronjuvelerna stulna från Garde-Meuble där de förvarades, och tjuvarna flydde med den ovärderliga pärlan. Det sägs att pärlan hamnade i händerna på bröderna Zozima, juvelerare vid den ryske Tsarens hov, som raskt döpte om pärlan till “La Pellegrina” (den ojämförliga).
“La Pellegrina” smögs undan i tysthet av en samlare, och var försvunnen i många år. Den dök upp igen vid en auktion på Christie’s 1987. Där såldes pärlan till ett pris av 500000 US Dollar.

När ny teknik utvecklades för slipade stenar under 1700-talet, blev ädelstenar som diamanter minst lika populära som pärlor. I de kungliga familjerna kunde kvinnorna bära hela parures i pärlor och diamanter - ett matchade sett av halsband, armband, örhängen, broscher, dräkt- och hårsmycken. Vid början av 1800-talet ledde upptäckten av nya musselbankar i Stilla havet till ett förnyat intresse för pärlor. Vid denna tidpunkt var det den växande medelklassen i Europa USA som hade intresse och råd att köpa pärlor. Små sötvattenspärlor från Indien och Kina föredrogs. Juvelerarna trädde upp dem på silke eller vitt tagel. Smyckena blev så delikata att de liknade spets, och de betraktades som symboler för trohet och ärbarhet. När 1900-talet startade började människor i västvärlden bära pärlor även vid mindre formella sammanhang, ett mode som fortfarande finns kvar. Nya formspråk i smyckekonsten, speglande jugendstilen, föredrog oregelbundet formade sötvattenspärlor och 1920-talets modelejon bar långa pärlhalsband när de dansade Charleston. Konstgjorda pärlor blev på modet, och Coco Channel blandade sina imiterade smycken med pärlor och gjorde dem därmed till dagsmycken. På 1930-talet nådde odlade pärlor från Japan den Europeiska och Amerikanska marknaden, men pärlor blev verkligt populära igen först vid slutet av 50-talet, när Jacqueline Kennedy förde in dem i modevärlden igen.

Källor:
“The perfect pearl” by Fred Ward.
www.wilkipedia.com
www.pearl-guide.com

 


 

Through out history pearls have been attributed great powers and incorporated into mythology of virtually every culture that has encountered them. Given natural pearls’ rarity, as well as their splendid beauty and charm, who could argue that pearls might not indeed be a gift from the gods. “The Queen of Gems” possesses a history of allure far beyond what today’s wearer might recognize. A natural pearl necklace, comprised of matched spheres, was a treasure of most incomparable value. Since ancient times pearls has been the most expensive jewellery in the world. Before the creation of the cultured pearls in the early 19th century, natural pearls were so rare and expensive that only the nobles and very rich could dream of possessing such a treasure.

No one will ever know who were the first people to collect and wear pearls, but no matter the origin, a reverence for pearls spread throughout the world over the ensuing millennia. In Hindu culture, pearls were associated with the Moon and were symbols of love and purity. Hindu texts say that Krishna discovered the first pearl, which he presented to his daughter on her wedding day. Islamic tradition holds pearls in even higher regard. The Koran speaks of pearls as one of the great rewards found in paradise, and the gem itself has become the symbol of perfection. Christianity adopted the pearl as a symbol of purity and used it to adorn religious objects. Today we often associate pearls with brides and weddings – perhaps a concept dating all the way back to Krishna and his daughter.

Precious pearls have been the ultimate symbol of power and high-borne and royals wore pearls in every possible way, as jewellery, as crowns, and sewn on clothes. The largest pearls as brooches and with as many long matching strands as possible dangling from bosoms and headpieces. Through artwork lavish use of pearls has been recorded and centuries of paintings depicting nobles wearing robes of pearls.
A famous pearl now lost, or hidden away, was that of Charles I, King of England. Artist Anthony van Dyck (1599-1641) painted several portraits of the king, many of which show a large drop pearl hanging from his left ear. In the portrait “Charles I, from Three Angels” (1636) a clear presentation of this great pearl is visible.
During the time of Queen Elisabeth I, the merchant prince known as Tomas Gresham was known to possess a large natural pearl. In a toast to his queen and to astound the Spanish ambassador, it is said that Sir Gresham crushed the pearl and drank it in a glass of wine.

The most famous pearl in the world is “La Reine De Pearls” or “La Pellegrina”. This large round pearl of a reported 27,5 carats was once part of the French crown jewels. It was listed in the crown jewel inventory in 1791 for an astonishing 200,000 francs. The listed description of the pearl states it as “a virgin pearl, perfect, round, and of fine water”. During the war of revolution, in 1792, the majority of the French crown jewels were stolen from the Garde-Meuble, and the thieves made away with the priceless gem. It has been told that the pearl made its way into the hands of the Zozima Brothers, jewellers of the Russian Tsar, who promptly renamed it “La Pellegrina” (The Incomparable).
“La Pellegrina” disappeared for a number of years, quietly tucked away by a collector, and resurfaced again in 1987 at an auction at Christie’s. The pearl sold at half a million US Dollars.

With the introduction of improved techniques for faceting gemstones precious stones such as diamonds became as popular as pearls or more during the 18th century. Particularly among the royal families the women would wear pearl and diamond parures – matched sets of necklace, bracelets, earrings and brooches. By the early 19th century, the discovery of a new pearl bed in the Pacific brought about a renewed interest in pearls. This time it was the growing middle class in Europe and the US who developed an interest – and had the money to buy them. The seed pearl imported from India and China had become the pearl of choice and jewellers worked with pearls strung on silk or white horse hair. The resulting piece of jewellery was so delicate it often resembled lace, and they were considered a symbol of purity and gentility.

At the beginning of the 20th Century, people in Europe and the US started to wear pearls for less formal occasion, a fashion that persists to this day. Flappers of the 1920s wore long ropes of pearls as they danced the Charleston. New design in jewellery, reflecting Art Nouveau, emphasized irregularly shaped freshwater pearls. Imitation pearls were in fashion and Coco Channel mixed her faux jewellry with the pearls making it a gem to be worn at daytime. In the 1930s the Japanese cultured pearls reached the European and American market, although the gems did not become highly popular again until the late fifties when Jacqueline Kennedy brought them back in to vogue.

Sources:
“The perfect pearl” by Fred Ward.
www.wilkipedia.com
www.pearl-guide.com

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.