Robe à l’Anglaise - en engelsk klänning | Robe à l’Anglaise – An English gown

Text: Martin Ciszuk.

Av det tryckta sidenet Sippa från Duran Textiles AB har vi sytt upp en klänning i1780-tals modell. Det är en s.k. Robe à l’Anglaise med kjol i samma tyg. Livet har den karaktäristiska skärningen med smala paneler i ryggen som går ner i en djup snibb bak. Fram är livet djupt urringat och stängt med hyskor och hakar. Robens kjol är öppen fram och veckad med täta små veck mot livet. Ärmen är lång och smal och avslutas med uppvikta manschetter i violett taft, som är klänningens enda dekor förutom ett skärp med rosett i samma tyg. Kjolen i samma tyg är sydd av raka våder och veckad mot en midjelinning. Under kjolar och underkjolar bärs en cul postiche eller cul fausse (en falsk rumpa) en stoppad kudde som för ut kjolen bakåt. Spetsar från särken skymtar i dekolletaget och vid handleden, och en hårt benad korsett ger livets form och hållning. Till klänningen bärs en vit fischy av chiffong och en turbanliknade sidenhatt med plymer ovanpå den stora frisyren.

Under 1700-talet var det Frankrike som var ledande inom mode, men särskilt under århundradets senare del kom impulser från det engelska modet. En stil som uppfattades som informell och lantlig, lämpad för ett liv närmare naturen i Rosseau’s anda och för sport som ridning och promenad. Den engelska klänningen Robe à l’Anglaise blev motsatsen till den formella Robe à la Française, där ryggen består av tygvåder som faller från axlarna i djupa veck (i dräkthistorisk litteratur ofta kallade Watteau-veck) och som bars med pannier – styvkjolen med de breda höfterna. Från 1770-talet ersatte Robe à l’Anglaise och andra modeller Robe à la Française som modeplagg, men den senare dröjde länge kvar som hovdräkt. I anteckningar från den franska drottningen Marie Antoinettes garderob från 1782 nämns många robes à l’Anglais i färgerna violett, rosa och turkos. Bifogade tygprover visar flera smalrandiga tyger med satinränder som reproducerats av Durán Textiles AB som Viola stripe.


Tygprover från Marie Antionettes klänninger.

Livets skärning med de smala panelerna i ryggen har sitt ursprung i mantuan en klänningsmodell som hade nedsydda veck i ryggen. Klänningen var helskuren och livet fick sin form genom veck som var sydda utifrån mot ett foderliv. Robe à l’Anglaise representerar ett annat sätt att forma plaggen. Livet är avskuret från kjolen och format genom sömmar sydda från insidan. Den långa ärmen är skuren med varpriktningen och ränderna längs med armen, till skillnad från de äldre modellerna där ärmen var tagen på tvären och gav tvärrandiga ärmar. Skärningen med de smala formade styckena och kjolens mindre vidd passar för de småmönstrade och randiga tyger som blev moderna under 1780-talet.

Med inspiration från den engelska livsstilen och de nyklassiska formidealen fick klänningarna allt mindre dekoration under 1780-90 talet jämfört med rokokons överdåd av rysch, volanger, spetsar och band. Istället användes gärna spektakulära accessoarer som stora fischyer, skärp och förkläden. Klänningarna fick gärna maskulina detaljer som knappar, slag, manschetter och klockkedja. Krusiga frisyrer pryddes med turbaner och fjädrar och orientaliska prydnader. En mängd nya modeller lanserades av tryckta modemagasin som började spridas efter 1770. De fick fantasifulla namn som robe à la turque, robe à la levantine, robe à la circassienne ofta anspelande på teaterföreställningar eller orientens mystik.

Tryckta och målade sidentyger importerades från Indien och Kina och användes både till beklädnad och inredning. Originalet till Sippa är tryckt på bomull i Stockholm 1791. Mönstret imiterar ett vävt siden med canelléränder och broscherade små blommor. Det är ett typiskt exempel på 1780-talets nyklassiska stil som kallas gustaviansk stil i Sverige och Luis XVI i Frankrike. Randiga tyger och små stödda blommor ersatte rokokons buketter och girlanger.

Tygmönster, material, tillskärning, uppbyggnad och dekorationer samverkar här i en Robe a l’Anglais för att utrycka det sena 1700-talets ideal av ljusa lätta tyger, vertikala linjer, enkelhet och elegans. Fotografierna är tagna i den engelska parken vid Drottningholms slott utanför Stockholm av Laila Durán.

 

Källor:
The Cut of Women’s Clothes 1600-1930, Norah Waugh
20 000 Years of Fashion, François Boucher
Gazette des atours de Marie-Antoinette, Réunion des musées nationaux – Archives nationales
Eighteenth-Century French Fashions in Full Colour, ed. Stella Blum

 


 

From the printed silk Sippa made by Duran Textiles we decided to make a dress in the style of 1780-ties. It is a so called Robe à l’Anglaise with a petticoat in the same fabric. The bodice of the gown show the characteristic narrow panels in the back and deep pointed centre back. The front have a generous décolletage and is closed with hooks and eyes. The skirts of the gown are open in front and gathered to the waist in small tight pleats. The sleeves are long and narrow. At the wrists there are cuffs in purple taffeta, which is the only decoration of the dress, save from a sash in the same taffeta tied in a bow at the waist. The petticoat is made from straight panels pleated to a waistband. Beneath the petticoat and under petticoats a cul postiche or cul fausse (a false bum) is worn. This is a padded cushion tied to the waist, which makes the skirts stand out in the back. Laces from the shift are visible at the wrists and at the décolletage, and a full boned pair of stays, or corset, gives the body shape and posture. At the neck a silk chiffon neckerchief is worn, and a turban shaped silk hat with plumes finish the wide coiffure.

During the 18th century France was the leading nation in fashion, but during the later half of the century there were many impulses from English fashion. This style was considered as rural and informal, fitting for a life in accordance with nature and the spirit of Rosseau, appropriate for sports like riding and walking. The English gown Robe à l’Anglaise became the counterpart to the formal French gown, the Robe à la Française or sack dress, where the wide back of the gown falls in deep pleats from shoulder to hem, and which was worn with the wide hoop petticoat (in French: pannier) From the 1770-ties the Robe à l’Anglaise and other styles substituted the Robe à la Française as a fashionable gown, but the latter was used long for court wear. In records from the wardrobe of the French queen Marie-Antoinette in 1782, several robes à l’Anglais are mentioned in purple, pink and turquoise silk. The samples attached also show satin stripes reproduced by Durán Textiles AB as Viola stripe.


Fabric samples from the dresses of Marie Antoinette.

The cut of the bodice with the narrow back panels origins from the mantua – a dress with stitched down pleats in the back. The skirt was cut in one piece with the bodice and the shaping of the dress was made by stitching the pleats from the outside to a linen bodice lining. The Robe à l’Anglaise represents another method of shaping the garment. The bodice is cut separate from the skirts and formed by seams made from the inside. The long sleeve is cut with the warp grain, and the stripes, running along the arm, in opposition to the older style, where the sleeves were elbow length and cut with the weft grain and the stripes running around the arm. The cut with the narrow shaped pieces and less width in the skirts accords well with the fashion in the 1780-ties for striped and small patterned fabrics.

Inspired by an English life style and the neoclassic ideal of form, the decoration of the dresses diminished during the 1770-80-ties, in opposition to the rococo abundance of ruffles, lace, puffs and ribbons. When the dresses went simpler spectacular accessories were used, as voluminous fichues or neck kerchiefs, sashes and aprons. Many gowns had masculine details as buttons, cuffs, collars watch chains and walking sticks. Frizzled coiffures were adorned with turbans, plumes and oriental decorations. A number of new styles for dresses were introduced by the printed fashion magazines which begun spread after 1770. They were given fanciful names as robe à la turque, robe à la levantine, robe à la circassienne often referring to opera and theatre or the exotic Orient.

Printed and hand-painted silks were imported from India and China. They were used for both furnishing and clothing. The original for Sippa is a block printed cotton made in Stockholm 1791. The pattern imitates a woven silk with cannelé stripes and small brocaded sprigs and flowers. It is typical for the neo-classic style of the 1780-ties, which is called Gustavian in Sweden and Luis XVI in France. Striped and light-weighted fabrics with small sprinkled flowers substituted the rococo brocades with bouquets of flower and garlands.

The pattern of the fabric, the material, cut construction and decoration coincide in this Robe a l’Anglais to express the late 18th century ideal of style. A fashion of light weight, light coloured fabrics, vertical lines simplicity and elegance. The photos are taken in the English park at the royal castle of Drottningholm outside Stockholm by Laila Durán.

Sources:
The Cut of Women’s Clothes 1600-1930, Norah Waugh
20 000 Years of Fashion, François Boucher
Gazette des atours de Marie-Antoinette, Réunion des musées nationaux – Archives nationales
Eighteenth-Century French Fashions in Full Colour, ed. Stella Blum

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.