Tagetes - Ett kattun från Göteborg | Tagetes – A Swedish printed cotton from Gothenburg

Text Martin Ciszuk. Foto/photo Laila Durán/Martin Ciszuk.

Under våren har Duran Textiles inlett ett samarbete med Göteborgs Stadsmuseum. Vi har valt att reproducera ett kattun ur museets rika samling av 1700-tals textil.

Originalet är foder i ett kviltat täcke av ljusblått siden. Mönstret är blocktryckt i brunsvart på medelfin vit, handspunnen bomull, med en vådbredd på ca 78 cm. Formgivningen, med ränder, rankor och spridda små blommor, är typiskt gustaviansk och daterar trycket till 1780- eller 90-talet. Täcket har tillhört en familj i Göteborg, som sålde det till museet redan 1909. Fodret har ingen tillverkarstämpel bevarad, men sannolikt är tyget tryckt i Sverige, och möjligen i Göteborg, där kattuntryckerier är dokumenterade från andra hälften av 1700-talet. De randiga kattuntrycken imiterade vävda sidentyger och var populära till inredning som sängomhängen, gardiner, överdrag och täcken, men användes även som beklädnad till förkläden, foder och i vardagliga plagg som klänningar, koftor och västar.


Detalj av det tryckta fodret i det kviltade sidentäcket GM5452.

Vår reproduktion har vi kallat Tagetes eftersom tryckets blad och blommor har en likhet med denna blomma. Tyget är blocktryckt med handskurna träblock. Detta innebär att även oregelbundenheter i originaltyget, som uppkommit vid blockskarvarna, är återgivna i reproduktionen. Vid en jämförelse med originalet är det endast bottentygets färg som skiljer sig märkbart från det nya tyget. Möjligen var originalets bomull ursprungligen mindre blekt än reproduktionens bottentyg, men framförallt har det gulnat av ålder och användning.


Vårt reproducerade blocktryck Tagetes jämfört med originalet i museets magasin.

Det är fascinerande att uppleva hur föremål ur museisamlingar får nytt liv och nya användningsområden. Vi planerar nu att göra brickor och att nytillverka täcken av tyget. Duran Textiles tackar personal och ledning vid Göteborgs Stadsmuseum för ett gott samarbete och ser fram emot nya spännande rekonstruktionsprojekt.

 


 

During this spring Duran Textiles have cooperated with Göteborgs Stadsmuseum – the Göteborg City Museum - in Gothenburg at the south west coast of Sweden. From their rich collection of 18th century textiles we have chosen to reproduce a printed cotton fabric.

The original fabric is a lining in a quilted blanket of light blue silk. The design is block printed on handspun cotton of middle fine quality, with a loom width of ca 78 cm. The style of the design with stripes, tendrils and scattered flowers is typical of the”Gustavian” neo-classical era, and dates the print to the 1780s or 1790s. The quilted blanket belonged to a family in Gothenburg, who sold it to the museum already in 1909. The printed lining does not preserve any marks of the producer, but probably the print was made in Sweden, possibly even in Gothenburg, where printing manufactories are known from the mid 18th century. The striped cotton prints imitated woven silks and were popular for furnishing as bed hangings, curtains, loose covers and blankets, but were also used for clothing as aprons, linings and everyday garments as dresses, short gowns or waistcoats.


A detail of the printed lining of the quilted silk blanket, museum nr: GM5452.

We decided to name our reproduction Tagetes (French marigold) because the printed leaves and flowers somewhat resembles this flower. The reproduced fabric is block printed with hand carved wooden printing blocks. From this follows that even the irregularities in the original in the joins of the blocks are visible in the reproduction. When compared with the original it is only the lighter ground color of the reproduction that differ it from the original fabric. The 18th century cotton might originally have had a darker tint than the modern fabric, but mostly the brownish shade is caused by age and use.


Our block printed reproduction Tagetes compared with the original
fabric in the store rooms of the museum.

It is fascinating to experience how artifacts from museum collection are revived and adopted to modern use. We now plan to make trays and quilted blankets of the printed fabric. Duran Textiles thanks the staff and management of the Göteborg City Museum for a successful cooperation, and we are looking forward to new exiting project s of reproduction.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.