Tre herrgårdsdamer på Lövsta | Three grand ladies at Lövstabruk manor

Text Martin Ciszuk. Photo Laila Durán

I samband med vernissagen av sommarens utställning av rekonstruerade 1700-talsdräkter på Lövstabruks herrgård i norra Uppland, visade Duran Textiles tre praktfulla sidenklänningar. Två är privata beställningar medans den den tredje syddes upp inför utställningen. De är alla tillverkade i våra broderade sidentyger ROYAL och ROCOCO, som har förebilder från engelska siden vävda vid Spitalfields utanför London. Originalen i form av målade mönsterförlagor och tygprover finns nu i Victoria and Albert Museum.
Se även Duran Textiles Newsletter 1-2008.

De storskaliga mönstren var ursprungligen avsedda att vävas som broscherade siden. Denna teknik innebar att endast botteninslaget skyttlades över hela tygets bredd och mönsterinslagen lades in med små skyttlar för varje färg bara på den yta där de skulle mönstra. För att utföra detta vävdes tyget med rätsidan ner, och 10-20 små skyttlar kunde ligga på väven framför vävaren i vävstolen. Mönstret var programmerat i vävstolens dragrutning genom inknutna lockar som markerade vilka dragsnören vävbiträdet, dragsvennen eller dragerskan, skulle dra i för att öppna mönsterskälen. Vävaren lade sen in de olika mönsterinslagen, men måste veta var färgerna skulle läggas in, eftersom han vävde med avigsidan upp och inte kunde se det färdiga mönstret. Detta var en mycket tidsödande vävteknik som krävde stor hantverksskicklighet, men resultatet blev siden med rika mönster på ett bottentyg som kunde vara tunt och smidigt.

Våra reproduktioner är maskinbroderade på siden. Duran Textiles har för tillfället varken praktiska eller ekonomiska möjligheter att utföra broscherade sidentyger, men maskinbroderi är en teknik som ger samma uttryck som de broscherade tygerna - en mängd färger i storskaliga mönster på ett tunt och frasigt bottentyg.

Utställningen av rekonstruerade 1700-talsdräkter sydda av Duran Textiles tyger är öppen hela sommaren, fram till 30 augusti, och visas i salongerna på Lövstabruks herrgård.

 


 

In connection to the opening of this summer’s exhibition of reproduced 18th century costumes at Lövstabruk manor in northern Uppland, central Sweden, Duran Textiles presented three grandiose silk dresses. Two were made for customers by order, while the third was made for the exhibition. All dresses were sewn using our embroidered silks ROYAL and ROCOCO, which are modeled after English silks woven at Spitalfields outside London. The originals in form of design drawings and silk samples are now in the collection of Victoria and Albert Museum.
See also Duran Textiles Newsletter 1-2008.

The large scale designs were originally intended to be woven as brocaded silks. This is a technique where a ground weft runs from selvedge to selvedge, while the pattern wefts are used only in the area where they make the design by using several small shuttles. To accomplish this, the fabric was woven with the reverse side up, and 10-20 small shuttles could be resting on the web in front of the weaver. The design was programmed in the draw loom through leaches that marked which draw cords the weavers’ assistant, the draw boy, were supposed to pull to open the pattern sheds. The weaver then passed the pattern wefts, but had to be observant where he placed the colors, as he could not see the finished design when working from the reverse. This was a very time consuming technique that required great skill, but the outcome was silks with rich designs on a ground fabric that still could be light and supple.

Our reproductions of these designs are made as machine embroidery. For the moment Duran Textiles has no practical or economical possibilities to produce brocaded silks. Machine embroidery is, however, a technique that gives a similar expression – multicolored designs on light and crispy ground fabrics.

The exhibition of reconstructed 18th century costumes made of fabrics from Duran Textiles Historic Collection is open all summer until 30 August, on display in the parlors of Lövstabruk manor.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.