Turken som besegrade Napoleon | The Turk Who Conquered Napoleon

By Bernd Girgsdies.

År 1769 visades en stor samling mekaniska franska leksaker upp vid det österrikiska hovet. Uppvisningen väckte stort uppseende och allt mekaniskt blev på modet.

Mycket snart kunde en man vid namn von Kempelen visa upp vad som skulle bli 1700-talets mest berömda mekaniska föremål: den automatiska schackspelaren. Mekaniken doldes i en stor låda och pjäserna fördes av en docka i naturlig storlek iförd turkisk kostymering. Dockan var inte bara en sicklig spelare, han kunde också svara på publikens frågor genom att lägga ihop spelbrickor med bokstäver.

Maskinen var naturligtvis båg. Idag vet vi att sådana avancerade tankeprocesser måste utföras elektroniskt, men på 1700-talet hade man ännu inte upptäckt mekanikens begränsningar och det var ingen som genomskådade skojet. Egentligen sköttes maskinen av en man inne i lådan. Under schackbrädet hängde magneter i snörstumpar och eftersom pjäserna var av järn kunde man lätt se underifrån hur pjäserna flyttades. Det ”enda” mannen i lådan behövde göra var att planera motdragen och sedan utan att kunna se, manövrera marionettdockans hand så att den flyttade pjäserna. Idag skulle en sådan skicklighet väcka större uppmärksamhet än en maskin.

Bluffen skulle komma att avslöjas då maskinen brann upp i USA 1854. Vid det laget hade den redan lurat folk i generationer. Bland annat hade den besegrat Napoleon i Paris.

 


 

In the year 1769 a big collection of French, mechanical toys was shown to the Austrian court. The exhibition arouse great attention and everything mechanical became popular.

Soon a man named von Kempelen could show what was going to be the 18th century’s most famous mechanical device: the automatic chess player.

The mechanism was hidden in a big box and the pieces was moved by a full-sized doll dressed in a Turkish dress. The doll wasn’t only a skilful chess player, he could also answer the audiences questions by putting pieces with letters on them together.

Of course the machine was a hoax. Today we know that such advanced mental activity must be performed by electronics, but in the 18th century man hasn’t yet discovered the limitation of mechanics and nobody unmasked the fraud.

In fact, the machine was run by a man inside the box. Under the chessboard magnets were hanging in pieces of strings and since the pieces was made of iron you could easily see from below how the pieces were moved. The only thing the man in the box had to do was to plan the countermoves, and without seeing anything, manoeuvre the marionettes hand so it moved the pieces. Today such a skill would cause more attention than a machine.

The bluff was unveiled in 1854 when the machine was destroyed by fire. By this time the machine had already imposed upon people for generations. Among others it had defeated Napoleon in Paris.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.